หนที่ 3 “สนธิญา”ร้อง กกต.ยุบ“เพื่อไทย”ปมไล่“ศรัณย์วุฒิ-พรพิมล”พ้นพรรค

หนที่ 3 “สนธิญา”ร้อง กกต.ยุบ“เพื่อไทย”ปมไล่“ศรัณย์วุฒิ-พรพิมล”พ้นพรรค

ลุยยื่นหนที่ 3 “สนธิญา” ร้อง “กกต.” ยุบ “พรรคเพื่อไทย” ปมขับไล่ “ศรัณวุฒิ ศรัณย์เกตุ-พรพิมล ธรรมสาร” อ้างเป็นเอกสิทธิ ส.ส.โหวตซักฟอก อีกปม ส.ส.มุกดาหารถูก ป.ป.ช.ชี้มูลตบทรัพย์ 5 ล.อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2564 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายสนธิญา สวัสดี ที่ปรึกษากรรมาธิการ การกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ยื่นหนังสือถึง กกต.เพื่อขอให้ยุบพรรคเพื่อไทย กรณีขับนายศรัณย์วุฒิ ศรัณเกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ และ น.ส.พรพิมล ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี ออกจากพรรคเพื่อไทย เนื่องจากโหวตสวนมติพรรคในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล และกรณี นายอนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์ ส.ส.มุกดาหาร พรรคเพื่อไทย เรียกรับเงินจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จำนวน 5 ล้านบาท ในร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯประจำปี 2564

นายสนธิญา กล่าวว่า ยื่นขอให้ กกต.ยุบพรรคเพื่อไทยมาจนขณะนี้รวม 3 ครั้งโดยในครั้งนี้ยื่นขอให้ยุบพรรคใน 2 ประเด็น ประเด็นแรก กรณีพรรคเพื่อไทยขับ 2 ส.ส.ออกจากพรรค เนื่องจากโหวตสวนมติพรรค แต่ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญในมาตรา 5 ระบุว่า บทบัญญัติใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญใช้บังคับมิได้ ซึ่งพรรคเพื่อไทยได้อ้างข้อบังคับของพรรคเพื่อไทยและไปขับ ส.ส นอกจากนี้ยังขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 114 และ 124  ที่ระบุว่าการออกเสียงและลงคะแนนเป็นเอกสิทธิของ ส.ส. และมาตรา 224 (5) และ (6) ระบุให้อำนาจ กกต.การพิจารณายุบพรรคเพื่อไทย นอกจากนี้ยังฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญมาตรา 14(4) ที่ระบุว่า ข้อบังคับพรรคต้องไม่มีลักษณะครอบงำเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระของ ส.ส.ตามรัฐธรรมนูญ

ส่วนประเด็นกรณี ส.ส.มุกดาหาร พรรคเพื่อไทย ที่ถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิดฐานกระทำการเรียกรับเงินต่ออธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นการกระทำผิดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 20, 21, 22, 46 และมาตรา 92 (1) (2) (3) โดยขอให้ กกต.พิจารณาเรื่องดังกล่าวส่งเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคต่อเพื่อไทยต่อไป

นายสนธิญา กล่าวด้วยว่า นอกจากมายื่นยุบพรรคเพื่อไทยแล้ว ตนจะให้ข้อมูลเอกสารในการสอบสวนตนต่อ กกต. มีอยู่ทั้งหมด 9 ประเด็นโดยรวมกับเรื่องที่มายื่นในวันนี้ เพื่อให้ กกต.พิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่ตนร้องเพื่อขอให้ยุบพรรคเพื่อไทย และตัดสิทธิทางการเมืองของกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยต่อไป

เมื่อถามว่ากรณีที่พรรคเพื่อไทยมีมติขับนายศรัณย์วุฒิ ศรัณเกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ ออกจากพรรค โดยให้เหตุผลว่าเป็นการพูดให้ร้ายพรรค ไม่ใช่เรื่องของการโหวตสวนมติพรรคในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้น นายสนธิญา กล่าวว่า กรณีนี้เป็นเรื่องที่กรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยจะต้องมาชี้แจงต่อ กกต. เพราะ ส.ส.ที่ถูกขับออกจากพรรคคนดังกล่าว ระบุว่าที่ตนถูกขับออกจากพรรคเนื่องจากโหวตสวนมติพรรค เป็นเรื่องที่ต้องไปดูข้อเท็จจริง แต่ไม่ว่ากฎหมาย หรือข้อบังคับอะไรก็ตาม ขัดรัฐธรรมนูญก็บังคับใช้ไม่ได้ แม้แต่การอภิปรายต่าง ๆ ในสภาของ ส.ส. ต่างได้รับเอกสิทธิในการคุ้มครองตามกฎหมาย กลุ่มบุคคลภายนอกที่ได้รับผลกระทบก็ไม่สามารถฟ้องร้องได้