กต. เล็งเปิดตัว Thailand Pass เดินทางเข้าประเทศ 1 พ.ย.นี้

กต. เล็งเปิดตัว Thailand Pass เดินทางเข้าประเทศ  1 พ.ย.นี้

โฆษก กต. เผย กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พัฒนาระบบ Thailand Pass แทนระบบ COE เปิดให้คนไทย และต่างชาติลงทะเบียนเข้าไทย เริ่มใช้วันที่ 1 พ.ย.นี้

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยในวันนี้ว่า กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ปรับปรุงระบบการลงทะเบียนเพื่อขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (Certificate of Entry :  COE) ซึ่งเดิมเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 และที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศอนุมัติ COE สำหรับคนไทยและคนต่างชาติเพื่อเดินทางเข้าประเทศไทยมากกว่า 4 แสนฉบับ 

ขณะนี้ กระทรวงการต่างประเทศกำลังทำงานร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) เพื่อพัฒนาระบบ Thailand Pass ซึ่งเป็นระบบ web-based ให้ผู้เดินทางทั้งคนไทยและต่างชาติเข้าไปลงทะเบียน กรอกข้อมูลและอัพโหลดเอกสารต่างๆ ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย

ระบบ Thailand Pass สนับสนุนนโยบาย Ease of Traveling หลังการเปิดประเทศ โดยจะทดแทนการออกเอกสาร COE ลดขั้นตอนการกรอก อัพโหลดเอกสารของผู้เดินทางก่อนเข้าประเทศไทยรวมถึงการกรอกข้อมูลผ่าน ต.8 (แบบสำรวจด้านสุขภาพ) และ ตม.6 (แบบเข้า-ออกราชอาณาจักร) ใน Thailand Pass อีกด้วย

ส่วนใบรับรองวัคซีนโควิด-19 (Vaccination Certification) กรมควบคุมโรคจะเป็นผู้อนุมัติผ่าน back office ของระบบ Thailand Pass 

 

กต. เล็งเปิดตัว Thailand Pass เดินทางเข้าประเทศ  1 พ.ย.นี้

ขณะนี้ ไทยได้รับ Public Key Infrastructure (PKI) ของ vaccine certificate จากประมาณ 30 ประเทศ เพื่อใช้เตรียมการสำหรับการตรวจสอบแล้ว 

ประเทศที่ยังไม่ได้รับ PKI ยังคงตรวจสอบเอกสารในลักษณะ manual ต่อไป คาดว่า ระบบดังกล่าวจะสามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ทดแทนระบบ COE 

อย่างไรก็ตาม ในช่วงแรก ระบบ COE จะยังคงใช้อยู่สำหรับบางกลุ่ม อาทิ กลุ่มรักษาพยาบาล ที่ต้องได้รับการอนุมัติล่วงหน้าต่าง ๆ เพื่อเตรียมการในรักษาพยาบาล ผู้เดินทางผ่านชายแดนทางบก และผู้ที่เดินทางเข้ามาเป็นหมู่คณะเช่นผู้เดินทางเข้ามาด้วยเรือสำราญ เป็นต้น