เช็ค 7 กลุ่มเสี่ยง! รพ.ลาดกระบัง เปิดฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ถึง 30 พ.ย.

เช็ค 7 กลุ่มเสี่ยง! รพ.ลาดกระบัง เปิดฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ถึง 30 พ.ย.

เปิดชื่อ 7 กลุ่มเสี่ยง! โรงพยาบาลลาดกระบัง สำนักการแพทย์ กทม. เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ฟรี ถึง 30 พ.ย.นี้

วันที่ 14 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงพยาบาลลาดกระบัง สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร(กทม.) เผยแพร่ข้อมูลเปิดบริการให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี สำหรับคนไทย 7 กลุ่มเสี่ยง ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 พ.ย.2564 โดยให้บริการเฉพาะวันและเวลาราชการ 

ทั้งนี้ โปรดนำ บัตรประชาชนและ บัตร รพ.(ถ้ามี) มารับบริการ โดยมีรายชื่อประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงเข้ารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ฟรี ดังนี้ 

1.ผู้สูงอายุ 65 ปี ขึ้นไป

2.หญิงตั้งครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป

3.เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี

4.ผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง

5.โรคอ้วน

6.ผู้พิการทางสมอง

7.โรคธาลัสซีเมีย และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง

เช็ค 7 กลุ่มเสี่ยง! รพ.ลาดกระบัง เปิดฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ถึง 30 พ.ย.

เช็ค 7 กลุ่มเสี่ยง! รพ.ลาดกระบัง เปิดฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ถึง 30 พ.ย.