"ผบ.ทสส."เผยลดเคอร์ฟิวหวังปชช. ออกมาทำกิจกรรม เดินทางได้มากขึ้น

"ผบ.ทสส."เผยลดเคอร์ฟิวหวังปชช. ออกมาทำกิจกรรม เดินทางได้มากขึ้น

"ผบ.ทสส." เผย ลดเวลาเคอร์ฟิว 5ทุ่มถึงตี3 เพื่อต้องการให้ปชช. ออกมาดำเนินกิจการ-กิจกรรม เดินทางได้มากขึ้น ยัน เรื่องความปลอดภัย มีจนท.ดูแลเหมือนเดิม

ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปก.ศปม.) ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าร่วมประชุมศบค.ชุดใหญ่ ถึงการเสนอลดเวลาการออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว) เหลือ 5 ทุ่มถึงตี3 จะช่วยเรื่องการตั้งด่านความมั่นคงให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้สะดวกและความปลอดภัย มากขึ้นหรือไม่ว่า ในเรื่องความปลอดภัย เรื่องการตั้งด่านความมั่นคงที่ร่วมกันทำงานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่แล้ว ซึ่งตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่หลัก

ผบ.ทสส. กล่าวว่า การลดระยะเวลาเคอร์ฟิว ในห้วงเวลานั้น เพื่อต้องการให้ประชาชนออกมาดำเนินกิจการกิจกรรม หรือการเดินทางได้ดีขึ้น โดยเรื่องความปลอดภัยเราก็มีชุดตรวจอยู่เหมือนเดิม