“ในหลวง-ราชินี” พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าฯ 

“ในหลวง-ราชินี” พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าฯ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าฯ 

วันนี้ (13 ต.ค.64) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายลวรณ แสงสนิท ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล นำ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

“ในหลวง-ราชินี” พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าฯ  “ในหลวง-ราชินี” พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าฯ  “ในหลวง-ราชินี” พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าฯ 

“ในหลวง-ราชินี” พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าฯ