กอ.รมน. น้อมรำลึก "ในหลวง ร.9" นำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติงานเพื่อประชาชน

กอ.รมน. น้อมรำลึก "ในหลวง ร.9" นำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติงานเพื่อประชาชน

กอ.รมน. จัดกิจกรรมน้อมรำลึก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พร้อมน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติภารกิจเพื่อประชาชน

13 ต.ค. 2564 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) พร้อมหน่วยงานเครือข่ายในสังกัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดเดือนตุลาคม 2564 ประกอบด้วย การประมวลภาพพระราชกรณียกิจเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเวปไซต์และสื่อออนไลน์ของหน่วยขึ้นตรง

โดยกอ.รมน. การจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะ และพิธีวางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ในวันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ อาคารรื่นฤดี กอ.รมน. โดยมี พลเอก สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสนาธิการทหารบก ในฐานะเลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธี ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ตามแนวทางของ ศบค. อย่างเคร่งครัด

อ่านข่าว : "กองทัพบก" จัดพิธีบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึกครบรอบ 5 ปี วันสวรรคต "ในหลวง ร.9"

กอ.รมน. น้อมรำลึก "ในหลวง ร.9" นำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติงานเพื่อประชาชน

 สำหรับกิจกรรมดังกล่าวนี้ กอ.รมน. ได้จัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงปกครองประเทศชาติและประชาชนด้วยทศพิธราชธรรม ทรงทุ่มเท
พระวรกายและกำลังพระราชหฤทัยในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรไทย

กอ.รมน. น้อมรำลึก "ในหลวง ร.9" นำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติงานเพื่อประชาชน

ตลอดระยะเวลา 70 ปีแห่งการครองราชย์ ซึ่งข้าราชการและมวลชน กอ.รมน. ทุกนาย ขอน้อมนำแนวพระราชดำริและหลักการทรงงาน ตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ พร้อมดำรงภารกิจดูแลเคียงข้างประชาชน และเป็นที่พึ่งในทุกโอกาส

พร้อมกันนี้ กอ.รมน. ขอเชิญชวนประชาชนสวมใส่เสื้อเหลือง ร่วมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลในกิจกรรมจิตอาสาที่ส่วนราชการและภาคเอกชนทั่วประเทศได้จัดขึ้น อาทิ การบริจาคโลหิต การพัฒนาแหล่งชุมชน การแบ่งปันสิ่งของส่งมอบความสุข เพื่อสร้างจิตสำนึก และจิตสาธารณะร่วมกันอันจะส่งผลให้เกิดความสงบสุขในสังคมไทยสืบต่อไป

กอ.รมน. น้อมรำลึก "ในหลวง ร.9" นำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติงานเพื่อประชาชน