คลังมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่อ่างทอง

คลังมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่อ่างทอง

คลังลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นจำนวน 600 ชุด แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมอ.ป่าโมก จ.อ่างทอง

วันนี้ (13 ตุลาคม 2564) เวลา 11.00 น. นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร และนายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย(น้ำท่วม)พร้อมมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็น จำนวน 600 ชุด พร้อมน้ำดื่มบรรจุขวดแก่พี่น้องประชาชน บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่หมู่ที่ 1 – 7 ตำบลโผงเผง
อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

ทั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว  ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารได้ลงเรือเข้าเยี่ยมเยือนและแจกถุงยังชีพพร้อมให้กำลังใจแก่ประชาชนผู้ประสบภัยที่ไม่สามารถออกมาจากบ้านพักได้ เนื่องจากน้ำยังคงมีระดับสูง