"หุ้นกู้ดิจิทัล ปตท.สผ." เช็ครายละเอียดที่นี่ ลงทะเบียนวอลเล็ตหุ้นกู้-การเสนอขาย

"หุ้นกู้ดิจิทัล ปตท.สผ." เช็ครายละเอียดที่นี่ ลงทะเบียนวอลเล็ตหุ้นกู้-การเสนอขาย

ติดตาม "หุ้นกู้ดิจิทัล ปตท.สผ." เช็ครายละเอียดที่นี่ ลงทะเบียนวอลเล็ตหุ้นกู้-การเสนอขาย

กลายเป็นกระแสความสนใจของประชาชน หลัง "ธนาคารกรุงไทย" ออกมาเปิดเผย หุ้นกู้ดิจิทัล ปตท.สผ. บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ครั้งแรกในเอเชียผ่านวอลเล็ตหุ้นกู้บนแอปฯ เป๋าตัง ซื้อง่าย ขายง่าย ได้ทันทีตลอด 24 ชั่วโมง

อัตราผลตอบแทนสูงสุดร้อยละ 2.75 ต่อปี*

อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ย 2.25% ต่อปี
ปีที่ 1-2 อัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี
ปีที่ 3-4 อัตราดอกเบี้ย 2.25% ต่อปี
ปีที่ 5 อัตราดอกเบี้ย 2.75% ต่อปี

- ลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท
- สะดวกกว่าเติมเงินวอลเล็ตผ่านบัญชีกรุงไทยสูงสุด 10 ล้านบาท
- อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ “AAA” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง
- ลงทะเบียนวอลเล็ตหุ้นกู้. : ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 18 ต.ค. 64 เป็นต้นไป
คาดว่าจะเสนอขาย: วันที่ 2-4 พ.ย. 2564

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th

หมายเหตุ: การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน

\"หุ้นกู้ดิจิทัล ปตท.สผ.\" เช็ครายละเอียดที่นี่ ลงทะเบียนวอลเล็ตหุ้นกู้-การเสนอขาย

ปตท.สผ." ผนึก "กรุงไทย" ปฎิวัติการลงทุน เสนอขาย "หุ้นกู้ดิจิทัล ปตท.สผ." บนช่องทางออนไลน์เต็มรูปแบบผ่านวอลเล็ตเป็นครั้งแรกในเอเชีย ซื้อ-ขายง่าย ได้ทันที 24 ชั่วโมง ผ่านแอปฯเป๋าตัง ตอกย้ำความเป็น "Thailand Open Digital Platform" เงินลงทุนเริ่มต้นเพียง 1,000 บาท จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เปิดโอกาสเข้าถึงการลงทุนหุ้นกู้ภาคเอกชนอย่างเท่าเทียม ตอบโจทย์สร้างผลตอบแทนที่มั่นคง ด้วยอันดับความน่าเชื่อถือที่ "AAA" จากทริสเรทติ้ง

จุดเด่น หุ้นกู้ดิจิทัล ปตท.สผ.

 • สะดวก ง่าย ซื้อขายได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านแอปฯ เป๋าตัง
 • ซื้อ/ขายแบบ Real-time รับจ่ายเงินสดทันที
 • ผูกเปิดบัญชีกรุงไทยเพื่อใช้รองรับการซื้อขายหุ้นกู้ภาคเอกชน (สะดวกกว่าสามารถโอนเงินเข้า วอลเล็ตได้สูงสุด 10 ล้านบาท)
 • รองรับการเติมเงินเข้าวอลเล็ตจากบัญชี ต่างธนาคารสำหรับการซื้อขายหุ้นกู้ภาคเอกชน
 • แสดงข้อมูลการถือครองหุ้นกู้ ราคาซื้อ/ราคาขาย ข้อมูลรอบดอกเบี้ย ตลอดจนภาษีหัก ณ ที่จ่าย ครบจบในที่เดียว
   

คุณสมบัติของผู้สมัครใช้บริการ

 • ลูกค้าบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีบัตรประชาชน
 • ไม่มีสถานะความเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติอเมริกัน (FATCA)
 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
   

ปตท.สผ. เป็นบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ซึ่งดำเนินธุรกิจมานานกว่า 36 ปี ในการแสวงหาปิโตรเลียมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานและตอบสนองความต้องการใช้พลังงานของประเทศ โดยมีโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมกว่า 40 โครงการ ใน 15 ประเทศ ซึ่งบริษัทยังคงเดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจหลักด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ในขณะเดียวกัน ได้มองหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่ เช่น ธุรกิจเทคโนโลยี ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงานหมุนเวียน และพลังงานรูปแบบใหม่ 
 

นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่า ปตท.สผ. มีแผนที่จะเสนอขายหุ้นกู้ให้กับประชาชนทั่วไปในตลาดทุนไทย โดยได้ร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย ให้บริการซื้อขายหุ้นกู้ครั้งนี้ผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ถือเป็นการซื้อขายหุ้นกู้ด้วยระบบดิจิทัลวอลเล็ต เต็มรูปแบบครั้งแรกในเอเชีย  เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อยมีโอกาสเข้าถึงการลงทุนกับ ปตท.สผ. ซึ่งเป็นบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมชั้นนำของประเทศไทย หุ้นกู้ดิจิทัล ปตท.สผ. จึงเปิดให้ลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท  ซึ่งเป็นมูลค่าลงทุนเริ่มต้นที่ต่ำที่สุดของการขายหุ้นกู้ในประเทศ บริษัทคาดว่าจะสามารถกำหนดมูลค่าการเสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดได้ในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ และคาดว่าจะเปิดการเสนอขายหุ้นกู้ได้ในระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2564

หุ้นกู้ดิจิทัล ปตท.สผ. ที่เสนอขายครั้งนี้ เป็นหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และ                   มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 5 ปี ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนในปี พ.ศ. 2569 ด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเริ่มต้น  ที่ร้อยละ 2.00 ต่อปี และสูงสุดที่ร้อยละ 2.75 ต่อปี คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยร้อยละ 2.25 ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน นักลงทุนสามารถลงทุนเพิ่มด้วยอัตราทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท วงเงินลงทุนสูงสุดท่านละไม่เกิน 10 ล้านบาท หุ้นกู้ดิจิทัล ปตท.สผ. ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ "AAA" โดยทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 ซึ่งถือเป็นอันดับสูงสุดของตราสารหนี้ในประเทศ สะท้อนถึงความแข็งแกร่งทางธุรกิจและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท

"การเสนอขายหุ้นกู้ดิจิทัลครั้งนี้ของ ปตท.สผ. เป็นการกลับมาเสนอขายหุ้นกู้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปี โดย ปตท.สผ. ในฐานะที่เป็นบริษัทพลังงานของคนไทย ต้องการเปิดโอกาสให้นักลงทุนไทยได้มีส่วนร่วมในการลงทุนกับ ปตท.สผ. เพื่อตอบโจทย์ผู้ที่มองหาโอกาสการลงทุนกับบริษัทที่มีความมั่นคงและเติบโตในอนาคต ด้วยเงินลงทุนเริ่มต้นที่น้อยที่สุดของการซื้อขายหุ้นกู้ในประเทศ และสามารถซื้อขายได้สะดวกสบายผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาตลาดทุนไทย โดยการระดมทุนครั้งนี้ บริษัทจะนำไปใช้เพื่อชำระคืนเงินกู้หรือหนี้จากการออกตราสารหนี้ รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินงานในธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตในอนาคต" นายมนตรี กล่าว

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย  เปิดเผยว่า ธนาคารมุ่งมั่นนำนวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่มาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินให้ตอบโจทย์ลูกค้าและประชาชนทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง บนช่องทางดิจิทัลที่เข้าถึงง่าย ใช้งานสะดวก และปลอดภัย ตอบโจทย์การใช้งานในยุคใหม่ โดยเฉพาะแอปพลิเคชันเป๋าตัง ซึ่งถูกพัฒนาโดยบริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย (Infinitas by Krungthai) ให้เป็น Thailand Open Digital Platform เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานทุกกลุ่มใช้บริการได้ แม้ไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย พร้อมเปิดกว้างร่วมมือกับพันธมิตรหลากหลาย ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อยกระดับศักยภาพของ Platform ให้สามารถบริการครอบคลุมกิจกรรมหลักในชีวิตของลูกค้าและประชาชนอย่างทั่วถึง ทั้งด้านบริการทางการเงิน สุขภาพ ไลฟ์สไตล์ รวมถึงการออมและการลงทุน

 ในครั้งนี้ ธนาคารได้ร่วมมือกับ ปตท.สผ. ยกระดับแอปฯเป๋าตัง รองรับการซื้อหุ้นกู้ดิจิทัลของ ปตท.สผ. ซึ่งเป็นการจองซื้อหุ้นกู้ภาคเอกชนในตลาดแรก  และสามารถซื้อขายเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ในตลาดรอง บนช่องทางออนไลน์เต็มรูปแบบ ผ่านวอลเล็ตเป็นครั้งแรกในเอเชีย โดยหุ้นกู้ดิจิทัล ปตท.สผ. ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงที่สุดในระดับ AAA และมีความต้องการในตลาดหุ้นกู้สูง แต่ที่ผ่านมาการซื้อขายหุ้นกู้เพื่อเปลี่ยนเป็นเงินสดอาจทำได้ลำบาก ไม่รู้ว่าจะซื้อขายกันที่ไหน ธนาคารกรุงไทยจึงให้บริการเป็นตัวกลางสำหรับตลาดรอง เพื่อให้นักลงทุนมีช่องทางการซื้อขายได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ตลอด 24 ชั่วโมง ได้รับหุ้นกู้และได้รับเงินทันที โดยไม่มีค่าธรรมเนียม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้มีเงินลงทุนหมุนเวียน สร้างสภาพคล่องให้กับตลาดตราสารหนี้ของไทยอีกด้วย

"ความร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นการปฏิวัติการลงทุนครั้งสำคัญที่คนไทยทุกภาคส่วน ทุกระดับชั้นรายได้ สามารถเข้าถึงการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีคุณภาพและมีความน่าเชื่อถือในระดับ AAA ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท สามารถซื้อขายเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ตลอดเวลา แบบที่เรียกว่า ทุกที่ ทุกเวลา  ผ่านแอปฯเป๋าตัง ที่เป็น Thailand Open Digital Platform ที่คนไทยมีความคุ้นเคยอยู่แล้ว โดยคนไทยให้กับคนไทย ทั้งจากโครงการภาครัฐ เช่นคนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกัน บริการ Health Wallet และการลงทุน ผ่านวอลเล็ต สบม.  ปัจจุบันมีผู้ใช้งานแอปฯเป๋าตังมากกว่า 33 ล้านคน  ตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามเป้าหมาย SDGS ในหลายด้าน  ทั้งในด้านการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุม ยั่งยืน และการลดความเหลื่อมล้ำในประเทศ  โดยธนาคารจะเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆอย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นอย่างทั่วถึงและยั่งยืน"

ดร.ภากร ปีตธวัชชัย  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เปิดเผยว่า  รู้สึกยินดีที่ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในความสำเร็จในการขายหุ้นกู้ดิจิทัลปตท. สผ. ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ซึ่งถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญของนวัตกรรมการให้บริการทางการเงินขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชนไทยอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง อันเป็นการต่อยอดและยกระดับตลาดทุนไทยสู่ตลาดทุนดิจิทัลและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศอย่างยั่งยืนอีกด้วย

สำหรับผู้สนใจลงทุนในหุ้นกู้ดิจิทัลของ ปตท.สผ. สามารถเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการซื้อหุ้นกู้ ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนการเสนอขายได้ที่ www.sec.or.th และ www.krungthai.com หรือสอบถามข้อมูลผ่านธนาคารกรุงไทย โทร. 02-111-1111

-------------------------------------------

“หุ้นกู้ดิจิทัลของ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569” (“หุ้นกู้”)

ผู้ออกหุ้นกู้ (Issuer)

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ("PTTEP" หรือ “บริษัท”)

ประเภทหุ้นกู้

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทและหุ้นกู้

“AAA” แนวโน้ม “Stable” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564

ประเภทการเสนอขาย

การเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป เฉพาะที่เป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว (มิใช่ผู้เยาว์) และเป็นผู้ถือสัญชาติไทยเพียงสัญชาติเดียว
โดยบุคคลดังกล่าวต้องมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

มูลค่าการเสนอขาย

คาดว่าจะกำหนดประมาณกลาง – ปลายเดือนตุลาคม 2564

ThaiBMA Symbol

PTTEP26NA

อายุหุ้นกู้

5 ปี

อัตราดอกเบี้ยคงที่

โดยมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นแบบขั้นบันได

ปีที่ 1-2 : อัตราคงที่ 2.00% ต่อปี 

ปีที่ 3-4 : อัตราคงที่ 2.25% ต่อปี 

ปีที่ 5 : อัตราคงที่ 2.75% ต่อปี

อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงโดยเฉลี่ย 2.25% ต่อปี

ระดับความเสี่ยงของหุ้นกู้

ระดับ 2

ระยะเวลาการเสนอขาย และการจัดสรรหุ้นกู้

วันที่ 2-4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้สามารถจองซื้อหุ้นกู้ได้ผ่านทางวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้ บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เริ่มตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จนกว่าจะมีผู้จองซื้อหุ้นกู้เต็มตามจำนวนที่เสนอขายแล้ว แต่ทั้งนี้ไม่เกินเวลา 15.00 น. ของวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นเวลาสิ้นสุดการจองซื้อหุ้นกู้

ในการจัดสรรหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้นั้น ผู้จองซื้อที่จองซื้อหุ้นกู้และชำระเงินค่าจองซื้อผ่านแอปพลิเคชันในวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้ โดยสำเร็จสมบูรณ์ก่อน จะได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ก่อน

วันที่ออกหุ้นกู้

วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

วันที่ครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569

งวดการจ่ายดอกเบี้ย

ชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ทุก ๆ 6 (หก) เดือน โดยจะชำระดอกเบี้ยงวดแรกวันที่ [5] พฤษภาคม พ.ศ. 2565

จำนวนและมูลค่าการจองซื้อขั้นต่ำ

จำนวนจองซื้อหุ้นกู้ขั้นต่ำ 1 หน่วย หรือ 1,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 1 หน่วย หรือ 1,000 บาท
จองซื้อหุ้นกู้จำนวนสูงสุดไม่เกิน 10,000 หน่วย หรือ 10,000,000 บาท ต่อราย

วิธีการจองและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้

วิธีการจองซื้อหุ้นกู้

ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นกู้ในวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้ บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น โดยผู้สนใจลงทุนสามารถศึกษาเพิ่มเติมถึงรายละเอียด ขั้นตอน และวิธีการสมัครและจองซื้อหุ้นกู้ใน วอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้ บนแอปพลิเคชันดังกล่าวข้างต้นที่ คลิก

การชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้

สำหรับการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ หากผู้จองซื้อดำเนินการตามขั้นตอนการทำรายการจองซื้อเสร็จสิ้น จนถึงขั้นตอนการชำระเงินแล้ว ระบบจะทำการตัดเงินค่าจองซื้อของผู้จองซื้อตามจำนวนที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้แสดงความประสงค์จองซื้อจากวอลเล็ตสกุลเงินบาทของผู้จองซื้อก่อน และหากเงินในวอลเล็ตสกุลเงินบาทของผู้จองซื้อหุ้นกู้มีไม่เพียงพอสำหรับค่าจองซื้อดังกล่าว ระบบจะตัดเงินส่วนที่เหลือจากบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่ผู้จองซื้อได้ผูกไว้กับวอลเล็ตสกุลเงินบาทของตน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในการชำระเงินค่าจองซื้อ ผู้จองซื้อหุ้นกู้จะต้องมีเงินในวอลเล็ตสกุลเงินบาท และ/หรือ บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่ ผู้จองซื้อได้ผูกไว้กับวอลเล็ตสกุลเงินบาทของตนในจำนวนที่เพียงพอที่จะชำระค่าจองซื้อเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ โดยหากผู้จองซื้อมีเงินในวอลเล็ตสกุลเงินบาท และ/หรือ บัญชีเงินฝากดังกล่าวไม่เพียงพอ ผู้จองซื้อจะไม่สามารถทำรายการการจองซื้อหุ้นกู้ในวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้ได้สำเร็จ ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถโอนเงินเข้าวอลเล็ตได้จากบัญชีเงินฝากต่างธนาคาร ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้มีบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

การชำระเงินต้น

ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวน ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”)

นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการและร่างหนังสือชี้ชวนสําหรับโครงการหุ้นกู้

69-BASE 

แบบแสดงรายการและร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้และการจองซื้อครั้งนี้

69-Pricing 


เริ่มลงทะเบียนวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้ได้ ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2564
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

คำเตือน: ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
หมายเหตุ: เอกสารฉบับนี้ไม่ใช่เอกสารการเสนอขายหุ้นกู้ โดยแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนยังไม่มีผลใช้บังคับ เนื่องจากอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อพิจารณา ดังนั้น ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้อีก ทั้งนี้ การเสนอขายจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับแล้ว ผู้ลงทุนโปรดศึกษารายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวนที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th

ที่มา - ธนาคารกรุงไทย / ภาพ เฟซบุ๊ค pttepplc