จ.ชุมพร ตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ แก้ปัญหาภัยพิบัติ กังวลห่วงฝนตกต่อเนื่อง

จ.ชุมพร ตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ แก้ปัญหาภัยพิบัติ กังวลห่วงฝนตกต่อเนื่อง

ชุมพรศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์แก้ปัญหาภัยพิบัติ กังวลห่วงฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 16 ต.ค.64 เหตุพื้นดินได้อุ้มน้ำไว้เต็มที่

นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติจังหวัดชุมพร โดยมี นายณรงค์ หลักกำจร ประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร นายประมูล อุ่นเรือน ท้องถิ่นจังหวัดชุมพร นางสาวสุนารี บุญชุบ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยพี่น้องสื่อมวลชล ในพื้นที่จังหวัดชุมพรทุกแขนงเข้าร่วมการประชุม

เพื่อหาแนวทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการแจ้งเตือนภัยและสถานการณ์ในสภาวะฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤตจากส่วนราชการ เพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข่าวสารอย่างทั่วถึงและทันต่อสถานการณ์ ผ่านทุกช่องทางอย่างถูกต้อง อันจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งจะได้รับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาของส่วนราชการตลอดจนการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไป

 

นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร กล่าวว่า จากสถานการณ์ที่จังหวัดชุมพรได้รับผลกระทบจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พาดผ่านอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ตั้งแต่วันที่ 7 ต.ค.64 เป็นต้นมา ชุมพรก็เกิดเหตุอุทกภัยที่ อ.หลังสวน อ.พะโต๊ะ ซึ่งสิ่งที่น่าเป็นห่วงจากการติดตามสถานการณ์ ขณะนี้ชุมพรมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 16 ต.ค.64 ทำให้ขณะนี้พื้นดินได้อุ้มน้ำไว้เต็มที่แล้ว ถ้าหากเกิดฝนตกหนักก็มีโอกาสที่จะเกิดเหตุดินเลื่อนไหล หรือน้ำท่วมฉับพลันได้ ซึ่งเราก็ได้เตรียมระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนไปทุกพื้นที่แล้ว

 

ขณะที่เส้นทางการเลี่ยงสถานการณ์น้ำท่วมหรือการจราจรติดขัดสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะช่วงบริเวณทางหลวงหมายเลข 41 ตอน สี่แยกปฐมพร (ชุมพร) - เขาบ่อ ระหว่าง กม. 1+700 - 2+600 (หน้าชุมพรเมืองใหม่) ซึ่งมีการก่อสร้างขุดคลองนาคราช โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร (ลุ่มน้ำคลองชุมพร) นั้น ผู้ที่เดินทางขาล่องใต้หรือจากกรุงเทพฯ ให้เลี้ยวซ้ายที่ กม. 470 + 100 (แยกนากระตาม) เข้าเส้นทางหลวงหมายเลข 360 เลี้ยวซ้ายเข้าเส้นทาง ทางหลวงขนบท ชพ.1007 มาออกทางหลวงหมายเลข 4001 (แยกโค้ก) ตรงไปเส้นทางหลวงชนบท ชพ.2058 ออกทางหลวงหมายเลข 41 ที่ กม.6+100

ส่วนขาขึ้นจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้เลี้ยวซ้ายบนทางหลวงหมายเลข 41 ที่ กม. 20+884 (แยกวิสัย) เข้าสู่ทางหลวงขนบทสาย ชพ.1005 ไปออกทางหลวงหมายเลข 4 ที่ กม.495+700 (บ้านท่ามะปริง) ระยะทาง 26 กม. ซึ่งทั้งสองเส้นทางได้จัดทำป้าย สัญญาณไฟ จุดวิกฤตจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก ซึ่งเราได้เตรียมพร้อมไว้หมดแล้ว ส่วนกรณีที่ชาวบ้านได้รับผลกระทบ ได้มีการสั่งการเมื่อตอนเกิดภัยของให้มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปในพื้นที่ทันที เพื่อสร้างความอุ่นใจให้แก่พี่น้องประชาชน และเมื่อภัยสิ้นสุดต้องคืนการใช้ชีวิตโดยปกติสุขแก่ผู้ประสบภัยให้เร็วที่สุด โดยมีการแบ่งกำลังเข้าพื้นที่ก่อนเกิดภัยไว้อย่างชัดเจน ซึ่งจะมีแนวทางการช่วยเหลือเป็นลำดับ