เปิดอัตรา "ดอกเบี้ย" โรงรับจำนำ กทม.ล่าสุด วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1 แสนบาท

เปิดอัตรา "ดอกเบี้ย" โรงรับจำนำ กทม.ล่าสุด วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1 แสนบาท

เปิดตารางอัตรา "ดอกเบี้ย" โรงรับจำนำ กทม. ช่วยค่าครองชีพประชาชน กำหนดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1 แสนบาท ถึง 30 ก.ย.2565

วันที่ 12 ต.ค. นายชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร(กทม.) เปิดเผยว่า กทม.ตระหนักถึงผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่เกิดขึ้นกับประชาชน ทั้งเรื่องสุขภาพ รูปแบบการใช้ชีวิต รวมถึงสภาพเศรษฐกิจ ซึ่งประชาชนจำนวนมากมีรายได้ลดลง และขาดสภาพคล่องทางการเงิน ทั้งนี้ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. ได้มอบนโยบายให้สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (โรงรับจำนำ กทม.) กำหนดอัตราดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง และเพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 บาท ต่อเดือน โดยจํากัดวงเงินรับจำนำไว้ที่ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อ 1 ราย(บุคคล) และต่อสถานธนานุบาล 1 แห่ง

2.เงินต้น 5,001 - 15,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 บาท ต่อเดือน  

3.เงินต้นเกิน 15,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 บาท ต่อเดือน เริ่มตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 ก.ย.65

นายชวินทร์ กล่าวว่า ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจใช้บริการ สามารถนำสินทรัพย์มาฝากไว้กับสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร(โรงรับจำนำ กทม.) ทั้ง 21 แห่ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร โทร. 0 21580042 - 4 ในวันทำการ ระหว่างเวลา 08.00 - 16.00 น. หรือเว็บไซต์  และเฟซบุ๊ค สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร - โรงรับจำนำของกรุงเทพมหานคร (pawnshopbangkok) 

เปิดอัตรา "ดอกเบี้ย" โรงรับจำนำ กทม.ล่าสุด วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1 แสนบาท