ระนอง ฝนตกทั้งคืน ดินภูเขาถล่มปิดเส้นทางสายหลัก-เสาไฟฟ้าล้ม

ระนอง ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งคืน ทำให้เกิดดินภูเขาถล่มปิดเส้นทางสายหลักเข้า-ออกเมืองระนอง เสาไฟฟ้าล้มหลายต้น

เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 64 ผู้สื่อข่าวรายงาน เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่จังหวัดระนอง สภาพอากาศโดยรวมทั่วทั้งจังหวัดยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดเหตุดินภูเขาถล่มเกิดการเลื่อนไหลลงมาปิดถนนเส้นหลักเข้า-ออกเมืองระนอง ในบริเวณจุดชมวิวน้ำตกปุญญบาล ถนนเพชรเกษม พื้นที่ ม.1 ต.บางนอน อ.เมืองระนอง และเกิดเหตุดินเลื่อนไหลอีกหลาย ๆ จุดตลอดตลอดเส้นทางประมาณ 2 กิโลเมตร ส่งผลให้เจ้าหน้าที่แขวงการทางจังหวัดระนอง ต้องทำการปิดถนนเส้นดังกล่าวโดยทันที่ทั้งขาเข้าและขาออก โดยให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้เส้นทางอ้อมหากมาจากจังหวัดชุมพรให้ออ้มข้ามสะพานเข้าพื้นที่บ้านหินช้างเข้าสู่ตัวเมืองระนอง หากออกจากระนองให้ใช้เส้นทางบ้านเขานางหงส์เชื่อมต่อบ้านหินช้างเพื่อเดินทางต่อไปยัง อ.กระบุรี หรือจังหวัดชุมพร

ซึ่งทางผู้รับเหมาก่อสร้างถนนได้พยายามรีบเร่งตักดินและต้นไม้หลากหลายขนาดที่ไหลลงมาจากภูเขาหลายจุด ออกให้พ้นแนวเส้นทางสันจร แต่ปัญหาที่เกิดคือยังคงมีฝนตกหนักมาเป็นระยะ ทำให้ยังคงมีดินภูเขาเลื่อนไหลมาต่อเนื่อง อีกทั้งดินที่ไหลมายังส่งผลกับเสาไฟฟ้าแรงสูงที่อยู่บรเวรริมถนน เสาไฟฟ้าเอียงพร้อมที่จะล้มจำนวนหลายต้น ผู้รับเหมาสร้างถนนต้องรอเจ้าหน้าที่การฟ้ามาทำการย้ายเสาพร้อมตัดไฟฟ้า เนื่องจากจุดที่เสาไฟฟ้ากำลังจุล้มมีหม้อแลงขนาดใหญ่หากเกิดการผิดพลาดอาจจะทำให้หม้อแปลงระเบิด ไฟฟ้าดับเป้นวงกว้าง ซึ่งการทำงานทั้งเรื่องดินเลื่อนไหลจากภูเขาและเสาไฟฟ้าที่กำลังจำล้มต้องใช้เวลา ไม่สามารถบอกได้ว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ จึงต้องปิดถนนเส้นหลักจนกว่าจะปลอดภัยให้สามารถสัญจรไปมาได้