รอง สสจ. ชี้ "โควิด-19" ปัตตานีอยู่ช่วงขาขึ้น อาจพีคสุดถึงพันต่อวัน

"นพ.อุดมเกียรติ" รอง สสจ.ปัตตานี ชี้ "โควิด-19" ปัตตานีอยู่ช่วงขาขึ้น อาจพีคสุดถึงพันต่อวัน ชี้ 1-2 เดือนจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ โรงเรียนอาจใช้ระบบออนไลน์ต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 64  นพ.อุดมเกียรติ พูนสวัสดิ์ ผอ.โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า สถานการณ์ของปัตตานีใกล้เคียงสามจังหวัด จ.ปัตตานี ตอนนี้เป็นพื้นที่ทีมีผู้ป่วยข้องข้างมาก เราไม่เคยมีผู้ป่วยมากถึงขนาดนี้ เดือน ต.ค. 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา ตัวเลขการติดเชื้อ 400-500 รายตลอด จากการสอบสวนโรคพบว่า เป็นกลุ่มติดเชื้อแบบครอบครัว มีกิจกรรมในชุมชน เช่น งานศพ กิจกรรมรวมกลุ่ม งานเลี้ยง พอเราเริ่มคลายล๊อคมา ก.ย. มันก็เริ่มกาดตก บ้านเราคนจนเยอะการอยู่ร่วมกันจำนวนหลายคนในบ้านเล็กๆ ซึ่งเป็นคลาสเตอร์ในปัจจุบัน และไม่มีคลาสเตอรใหญ่เลย เป็นคลาสเตอร์ กระจ่ายเกือบทุกหมู่บ้านทุกตำบล การควบคุม มีความยากกว่าคลาสเตอร์ใหญ่ เพราะไม่รู้ต้นต่อที่มา จากไหน การที่ไม่รู้ว่าติดจากไหน จะยาก พอยากมันจะเป็นกระจ่ายไปทั่ว ทางออก จะต้องใช้วิธี การปูพรมฉีดวัคซีน ให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ พื้นที่เรายากด้วยเพราะ ชาวบ้านจะเลือกวัคซีน ต้องไพเซอร์ พอซิโนแวคไม่เอา ซึ่งอาจมีความเข้าใจไม่ถูกต้องอยู่ เราอยากได้กลางนี้นี้ต้องฉีดวัคซีนให้ได้  50 เปอร์เซ็นต์ สิ้นเดือนได้ 70 เปอร์เซ็นต์ เพราะตอนนี้ได้ 35 เปอร์เซ็นต์ ทำควบคู่การตรวจหาเชิงรุกด้วย ATK เป็นการแยกปลาออกจากน้ำ ปัตตานีไม่เคยมีใครเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนและขอให้พี่น้องประชาชนยกกากให้สูง ป้องกันแบบครอบจักรวาล  

นอกจากนี้ อาจมีมาตรการเชิงสังคม ไม่ล๊อคดาวทั้งจังหวัด ห้ามคนเข้าออก เราเคยทำมาแล้ว จะไม่ล๊อคการข้ามจังหวัด อำเภอ เราจะล๊อคบางพื้นที่ ครัวครัว เราจะเข้าไปค้นหาด้วย ATK ไม่เจอก็ฉีดวัคซีน เพราะตอนนี้เชื้ออยู่ในครอบครัวทำแบบนี้ ก็ไม่กระทบเศรฐกิจด้วย ร้านค้าเปิดได้ คนให้บริการและรับบริการต้องปลอดภัย เพราะการติดเชื้อของ จ.ปัตตานีถือว่ายังไม่ถึงจุดที่เรียกว่าพีคสุด ตอนนี้อยู่ระหว่างขาขึ้น ต้องใช้เวลาช่วงหนึ่งที่จะคุมให้อยู่ ประมาณ 1-2 เดือน ถ้ามองร้ายๆ ถึงหลักพัน ถ้าไม่ทำอะไร จะทำให้ดีที่สุด ให้ติ่งลงให้เร็วที่สุดอย่างเต็มที่

โรงเรียนตอนนี้เราให้นักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีน แต่เด็กเล็กอาจมีปัญหา การเปิดเรียนอาจต้องรอ อาจช้ากว่าที่อื่น และการเรียนออนไลน์อาจมีต่ออีกนิดหนึ่งส่วนระดับมัธยม เมื่อฉีดวัคซีนแล้ว ถ้าโรงเรียนไหนที่สามารถจะควบคุมอย่างเข็มงวดตามมาตรที่กำหนดเปิดแล้วปลอดภัย ควบคุมเด็กเข้าออกได้ก็ต้องดูเป็นรายๆ ไป

สำหรับการปิดห้องผ่าตัดโรงพยาบาลปัตตานีนั้น เนื่องจากผู้ช่วยเหลือคนไข้ ทำงานห้องผ่าตัด ติดเชื้อจากครอบครัว ตรวจแล้วพบว่าติดหมดทั้งบ้าน จากนั้นก็ตรวจค้นใกล้ชิดที่อยู่ห้องผ่าตัดปรากฏว่า ติดเชื้อกัน 20-30 คน จากทั้งหมดรวมทั้งหมดแล้วห้องผ่าตัดมีเจ้าหน้าที่อยู่ 50 คน พอกลุ่มนี้ติดเชื้อ ก็ ไปรักษาไปกักตัว ก็ต้องไปใช้ห้องผ่าตัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีก่อน ส่วนที่โคกโพธิ์ บุคลากรติดภารกิจ และขอกำลังจากจังหวัดอื่นมาด้วย น่าจะเปิดใช้บริการประชาชนได้เร็วๆนี้ 

ขวัญกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ยังดีอยู่ แม้จะ ล้าเต็มที่แต่ขอสู้เพื่อพี่น้องประชาชน ขอให้ประชาชนช่วยกัน ฉีดวัคซีน มาทำให้ปัตตานี รอดปลอดภัย ด้วยกัน ยกกากให้สูง ก็ถือว่าเป็นการช่วยทีมแพทย์แล้ว นอกจากนี้ เรามีทางกระทรวง ที่มอบขวัญกำลังใจ มีเงินเพิ่มเติม ส่งบุคคลาเพิ่มเติมบ้างจัดส่งเครื่อง High-flow  มาที่ตั้ง โรงพยาบาลสนามทำให้สามารถยกระดับ โรงพบาลสนาม ให้สามารถดูแล ผู้ป่วยสีเหลืองที่มีอาการรุนแรงมากขึ้น สามารถลดงาน โรงพยาบาลได้ อีกทั้งเราได้กระจ่ายยายาฟาวิพิราเวียร์ ไปให้พื้นที่มากขึ้นซึ่ง บุคลากรจะไม่เหนื่อยมากหนัก  ถ้าเราช่วยกัน ทุกอย่างมีทางออก และเราจะสำเร็จด้วยกัน