“ในหลวง”พระราชทานดอกไม้ ตะกร้าสิ่งของแก่ ปชช.บาดเจ็บเหตุระเบิดจ. นราธิวาส

“ในหลวง”พระราชทานดอกไม้ ตะกร้าสิ่งของแก่ ปชช.บาดเจ็บเหตุระเบิดจ. นราธิวาส

“ในหลวง” ราชินี โปรดเกล้าฯ ให้ นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เชิญดอกไม้ ตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดรถยนต์สายตรวจ 20 สถานีตำรวจภูธรไม้แก่น จ.นราธิวาส และเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

“ในหลวง”พระราชทานดอกไม้ ตะกร้าสิ่งของแก่ ปชช.บาดเจ็บเหตุระเบิดจ. นราธิวาส

วันนี้(11 ต.ค.64)  เวลา 15.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปมอบแก่นายซะห์โรลอัมรี หิเลาะ ประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดรถยนต์สายตรวจ 20 สถานีตำรวจภูธรไม้แก่น

เหตุเกิดบริเวณถนนเพชรเกษม 42 (ฝั่งขาเข้าเมืองนราธิวาส) หมู่ที่ 1 ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2564 และเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ นายซะห์โรลอัมรี ฯ และครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้

“ในหลวง”พระราชทานดอกไม้ ตะกร้าสิ่งของแก่ ปชช.บาดเจ็บเหตุระเบิดจ. นราธิวาส “ในหลวง”พระราชทานดอกไม้ ตะกร้าสิ่งของแก่ ปชช.บาดเจ็บเหตุระเบิดจ. นราธิวาส