"ชวน" นำคณะ "ประธานศาลปกครองสูงสุด" ทัวร์สภาฯ

"ชวน" นำคณะ "ประธานศาลปกครองสูงสุด" ทัวร์สภาฯ

ประธานรัฐสภา ต้อนรับ ปธ.ศาลปกครองสูงสุดคนใหม่ พร้อมนำทัวร์รัฐสภา ชมห้องโถงรัฐพิธี เผยภาพวาดห้องเครื่องยอด มีประชาชนสวมหน้ากากอนามัย เพื่อบันทึกเหตุการณ์บ้านเมือง

         นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาให้การต้อนรับ นายชาญชัย แสวงศักดิ์ ประธานศาลปกครองสูงสุด และคณะ ที่เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยมี นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ  ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ นายปรีชา ชวลิตธำรง ที่ปรึกษาประธานรัฐสภา นายวิวัฒน์ มุ่งการดี ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร นายสัตยา อรุณธารี ที่ปรึกษาคณะทำงานทางการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษฎร และ น.ส.ศิริภา อินทวิเชียร ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร ร่วมให้การต้อนรับ  

 

"ชวน" นำคณะ "ประธานศาลปกครองสูงสุด" ทัวร์สภาฯ

         โอกาสนี้ ประธานรัฐสภา ได้นำประธานศาลปกครองสูงสุด และคณะ เยี่ยมชมห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 อาคารรัฐสภา ทั้งนี้ การประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านมาได้ดำเนินการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่มีความรุนแรง ซึ่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้จัดเก้าอี้นั่งแบบเว้นระยะห่าง และมีการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะต้องตรวจหาเชื้อ ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เพื่อเป็นการป้องกันขั้นพื้นฐานภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

        ประธานรัฐสภา ได้นำชมความงดงามของเครื่องยอดทองคำ ที่เป็นสัญลักษณ์ของเขาพระสุเมรุ ตามคติความเชื่อทางศาสนาในหลักไตรภูมิ และเบื้องล่างของเครื่องยอด เป็นโถงรัฐพิธีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินมาในการรัฐพิธีเปิดสมัยประชุมรัฐสภาครั้งแรกหลังการเลือกตั้งทุกสมัย ซึ่งภายในตกแต่งด้วยงานจิตรกรรมฝาผนัง ของสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากร ที่มีการวาดภาพเรื่องราวสังคมไทยทั่วทุกภาค พร้อมเพิ่มภาพประชาชนสวมหน้ากากอนามัยป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19  เพื่อบันทึกเหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันด้วย.

 

"ชวน" นำคณะ "ประธานศาลปกครองสูงสุด" ทัวร์สภาฯ