กทม.รับมอบ "รถฉีดวัคซีน"เคลื่อนที่ 6 คันจากเอกชน เร่งฉีดวัคซีนตามเป้า 70 %

กทม.รับมอบ "รถฉีดวัคซีน"เคลื่อนที่ 6 คันจากเอกชน เร่งฉีดวัคซีนตามเป้า 70 %

กทม.รับมอบ "รถฉีดวัคซีน"เคลื่อนที่ BMV 6 คัน จากเอกชน 6 หน่วยงาน "อัศวิน" คาดฉีดครบตามเป้า 70 % สิ้นเดือน ต.ค.นี้

วันที่ 11 ต.ค. ที่ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. รับมอบอุปกรณ์รถวัคซีนเคลื่อนที่ BMV (BKK Mobile Vaccination Unit) จำนวน 6 คัน จาก 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1.บริษัท สมาร์ทบัส จำกัด (SMART BUS COMPANY LIMITED) โดยนายพรภัทร บพิธบัณพร รองกรรมการผู้จัดการ 2.หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการฯ นายอธิป พีชานนท์ รองประธานกรรมการฯ ดร.กฤษณะ วจีไกรลาศ กรรมการเลขาธิการฯ 3.บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด มหาชน (OR) โดยนายบุญมา พนธนกรกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน 4.กลุ่มเซ็นทรัล โดยนายพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล 5.บริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด โดยน.ส.วิภา อัมพุช ผู้อำนวยการใหญ่บริหารสินค้า และ 6.ชมรมบางขุนเทียน โดย นางวารี ซึ้งไพศาลกุล 

ทั้งนี้ รถวัคซีนเคลื่อนที่ BMV เพื่อใช้ในภารกิจป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่กรุงเทพฯ และเพิ่มความสะดวกให้ประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการฉีดวัคซีนโควิด ให้ได้รับการฉีดวัคซีนที่รวดเร็ว ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง อาทิ กลุ่มคนไร้บ้าน รวมถึงกลุ่ม 608 (ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคและหญิงตั้งครรภ์) ที่ยังไม่เข้าถึงวัคซีน หรือไม่สามารถเดินทางไปรับวัคซีนได้

กทม.รับมอบ "รถฉีดวัคซีน"เคลื่อนที่ 6 คันจากเอกชน เร่งฉีดวัคซีนตามเป้า 70 %

กทม.รับมอบ "รถฉีดวัคซีน"เคลื่อนที่ 6 คันจากเอกชน เร่งฉีดวัคซีนตามเป้า 70 %

ที่ผ่านมา กทม.ได้จัดหน่วยบริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ โดยรถ BMV ให้บริการฉีดวัคซีนเชิงรุกแก่ประชาชนในพื้นที่ 6 กลุ่มเขต ซึ่งได้รับการนัดผ่านสำนักงานเขตหรือศูนย์บริการสาธารณสุขพื้นที่ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 ซึ่งประชาชนไม่ต้องเดินทางไกล ช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อ เนื่องจากรถ BMV สามารถเคลื่อนย้ายจุดฉีดไปตามชุมชนต่างๆ ได้รวดเร็ว ไม่แออัด และใช้เวลารอฉีดไม่นาน โดยจะเป็นการให้บริการทุกขั้นตอนเบ็ดเสร็จภายในรถ BMV คันเดียว ตั้งแต่การคัดกรองเบื้องต้นและให้ผู้รับบริการลงนามยินยอมรับบริการวัคซีน 

จากนั้นยืนยันตัวตน (แสดงบัตรประจำตัวประชาชน) และรับการฉีดวัคซีน โดยตั้งแต่วันที่ 7 ก.ย. - 7 ต.ค.64 รถ BMV ได้ลงพื้นที่ให้บริการประชาชนไปแล้ง 8 จุด ประกอบด้วย วัดเทพนารี ถนนราชดำเนิน หัวลำโพง โรงแรมแปซิฟิก โกดังสเตเดี่ยม คลองเตย วัดไผ่เงินโชตนาราม มัสยิดย่ามีอะห์ และตลาดไชยทิศ 

กทม.รับมอบ "รถฉีดวัคซีน"เคลื่อนที่ 6 คันจากเอกชน เร่งฉีดวัคซีนตามเป้า 70 % กทม.รับมอบ "รถฉีดวัคซีน"เคลื่อนที่ 6 คันจากเอกชน เร่งฉีดวัคซีนตามเป้า 70 %

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า กทม.ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนในการสนับสนุนรถฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ได้ใช้ในภารกิจการฉีดวัคซีนเชิงรุกให้แก่ประชาชนทั้ง 6 กลุ่มเขต โดยแต่ละคันสามารถให้บริการประชาชนได้ถึง 600 คน ต่อวัน รวมให้บริการประชาชนได้ถึง3,600 คน ต่อวัน คาดว่าภายในสิ้นเดือน ต.ค.จะสามารถให้บริการวัคซีนโควิดแก่ประชาชน ครบ 2 เข็ม ครอบคลุมประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 70 นอกจากนี้คาดว่าจะทำให้การติดเชื้อของประชาชนและอัตราการเข้ารักษาตัวในสถานพยาบาลน้อยลง ส่งผลให้ภาคธุรกิจและเศรษฐกิจในพื้นที่กรุงเทพฯ ฟื้นตัวและเดินหน้าได้อีกครั้ง 

สำหรับภาพรวมการให้บริการวัคซีนโควิด-19 ของกรุงเทพมหานคร วันที่ 10 ต.ค.64 มีผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 แล้ว จำนวน 8,141,414 คน และมีผู้ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม จำนวน 4,415,116 คน 

กทม.รับมอบ "รถฉีดวัคซีน"เคลื่อนที่ 6 คันจากเอกชน เร่งฉีดวัคซีนตามเป้า 70 % กทม.รับมอบ "รถฉีดวัคซีน"เคลื่อนที่ 6 คันจากเอกชน เร่งฉีดวัคซีนตามเป้า 70 % กทม.รับมอบ "รถฉีดวัคซีน"เคลื่อนที่ 6 คันจากเอกชน เร่งฉีดวัคซีนตามเป้า 70 %