ครั้งแรก! ยลโฉมทรัพย์สิน 3 ผู้ว่าราชการจังหวัด“สุราษฎร์-ประจวบฯ-หนองคาย”

ครั้งแรก! ยลโฉมทรัพย์สิน 3 ผู้ว่าราชการจังหวัด“สุราษฎร์-ประจวบฯ-หนองคาย”

ยลโฉมครั้งแรก! “ป.ป.ช.” เปิดเผยบัญชีทรัพย์สิน 3 ผู้ว่าราชการจังหวัดดำรงตำแหน่งครบ 3 ปี “พัลลภ สิงหเสนี” ประจวบฯ รวย 78.5 ล้าน “วิชวุทย์ จินโต” สุราษฎร์ธานี 24.5 ล้าน “ประเสริฐ ลือชาธนานนท์” หนองคาย ไม่มีคู่สมรส แค่ 7.2 ล้านเศษ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ว่าราชการจังหวัด 3 ราย กรณีดำรงตำแหน่งครบ 3 ปี ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินของผู้ว่าราชการจังหวัดตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ดังนี้

นายพัลลภ สิงหเสนี กรณีดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครบ 3 ปี แจ้งมีทรัพย์สิน มีทรัพย์สิน 22,569,395 บาท ได้แก่ เงินสด 3 แสนบาท เงินฝาก 215,250 บาท เงินลงทุน 3.5 ล้านบาท ที่ดิน 7,506,275 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 9 ล้านบาท สิทธิและสัมปทาน 1,779,189 บาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 268,680 บาท มีรายได้รวม 2,092,184 บาท มีรายจ่ายรวม 7.2 แสนบาท

นางนิศากร สิงหเสนี คู่สมรส มีทรัพย์สิน 55,940,843 บาท ได้แก่ เงินสด 2 แสนบาท เงินฝาก 6,184,811 บาท เงินลงทุน 3.5 ล้านบาท ที่ดิน 25,894,275 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 11 ล้านบาท ยานพาหนะ 6,550,000 บาท (เบนซ์ S350 d Exclusive คันละ 5.5 ล้านบาท, เบนซ์ E-200 NGT คันละ 1 ล้านบาท, นิสสัน CEFIRO 2000 CC มูลค่า 50,000 บาท) สิทธิและสัมปทาน 1,421,757 บาท ทรัพย์สินอื่น 1,190,000 บาท 

มีรายได้รวม 19,318,555 บาท โดยส่วนใหญ่มาจากเงินสด (มรดก) 2 ล้านบาท บ้านเดี่ยวชั้นเดียวพร้อมที่ดิน 2 แปลง 9,343,000 บาท และบ้านเดี่ยว 2 ชั้นพร้อมที่ดิน กทม. 6,225,000 บาท มีรายจ่ายรวม 842,056 บาท

รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 78,510,238 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 3,882,447 บาท

สำหรับนายพัลลภ ก่อนหน้านี้เมื่อปี 2559 เป็นรองผู้ว่าฯประจวบคีรีขันธ์ ก่อนที่ปี 2560 จะขึ้นตำแหน่งผู้ว่าฯ ขณะที่นางนิศากร ปัจจุบันเป็นคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญญบุรี

ครั้งแรก! ยลโฉมทรัพย์สิน 3 ผู้ว่าราชการจังหวัด“สุราษฎร์-ประจวบฯ-หนองคาย”

นายวิชวุทย์ จินโต กรณีดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครบ 3 ปี แจ้งมีทรัพย์สิน 12,861,228 บาท ได้แก่ เงินฝาก 10,382,079 บาท เงินลงทุน 549,149 บาท ที่ดิน 5 แสนบาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 1,430,000 บาท มีหนี้สิน 594,000 บาท มีรายได้รวม 1,385,822 บาท มีรายจ่ายรวม 1,341,509 บาท

ส่วนนางอุรสา จินโต คู่สมรส มีทรัพย์สิน 11,737,792 บาท ได้แก่ เงินฝาก 358,792 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 10 ล้านบาท ยานพาหนะ 8.2 แสนบาท ทรัพย์สินอื่น 559,000 บาท มีหนี้สิน 455,966 บาท ไม่มีรายได้ มีรายจ่ายรวม 380,850 บาท

รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 24,599,020 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 1,049,966 บาท

สำหรับนายวิชวุทย์ ก่อนหน้านี้ปี 2554 เป็นหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2557 เป็นรองผู้ว่าฯสุราษฎร์ธานี กระทั่งปี 2560 ขึ้นเป็นผู้ว่าฯสุราษฎร์ธานี ส่วนนางอุรสา ระบุว่าปัจจุบันเป็นแม่บ้าน

ครั้งแรก! ยลโฉมทรัพย์สิน 3 ผู้ว่าราชการจังหวัด“สุราษฎร์-ประจวบฯ-หนองคาย”

นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ กรณีดำรงตำแหน่งครบ 3 ปี (ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด-ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย) มิได้แจ้งมีคู่สมรส มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 7,258,041 บาท ได้แก่ เงินฝาก 357,541 บาท เงินลงทุน 771,200 บาท ที่ดิน 640,800 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 4.4 ล้านบาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 1,088,500 บาท มีรายได้รวม 1,304,811 บาท รายจ่ายรวม 9.6 แสนบาท

สำหรับนายประเสริฐ ก่อนหน้านี้เมื่อปี 2559 เคยเป็นรองผู้ว่าฯเลย ปี 2560-2562 เป็นผู้ว่าฯตราด กระทั่งปลายปี 2562-2563 เป็นผู้ว่าฯยโสธร ต่อมาถูกโยกย้ายมาเป็นผู้ว่าฯหนองคาย

ครั้งแรก! ยลโฉมทรัพย์สิน 3 ผู้ว่าราชการจังหวัด“สุราษฎร์-ประจวบฯ-หนองคาย”