ห่วงชาวสระบุรีผู้ประสบภัยน้ำท่วม สำรวจพื้นที่ทางอากาศ-วางแผนช่วยเหลือ

ห่วงชาวสระบุรีผู้ประสบภัยน้ำท่วม สำรวจพื้นที่ทางอากาศ-วางแผนช่วยเหลือ

อาจอง ฮิม ห่วงพี่น้องชาวสระบุรีผู้ประสบภัยน้ำท่วม ขึ้นเครื่องสำรวจพื้นที่ทางอากาศ เพื่อวางแผนช่วยเหลือ

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 น. นายอาจอง ฮิม บิณศิรวานิช เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการกระจายอำนาจ ชุดที่ 25 อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระบุรี พรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย นายพรรษศรณ์ สาครเสถียร ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการ กิจการสภาชุดที่ 25 และคณะ

 

ได้เดินทางจากสนามบิน บางพระ จังหวัดชลบุรี เพื่อขึ้นเครื่องสำรวจภาพรวมของมวลน้ำจากสถานการณ์อุทกภัย ที่เกิดจากพายุเตี้ยนหมู่ ณ อําเภาเสาไห้ และอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 


จากการตรวจสอบทางอากาศ พบว่ามีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้เป็นจำนวนมาก จึงจะทำการลงพื้นที่ เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย ในวันที่ 18-22 ตุลาคม 2564

โดยมอบถุงยังชีพมี ข้าวสาร อาหารแห้ง ไข่ไก่ น้ำมันพืช น้ำดื่มสะอาด และให้กำลังใจต่อไป 

ห่วงชาวสระบุรีผู้ประสบภัยน้ำท่วม สำรวจพื้นที่ทางอากาศ-วางแผนช่วยเหลือ

ห่วงชาวสระบุรีผู้ประสบภัยน้ำท่วม สำรวจพื้นที่ทางอากาศ-วางแผนช่วยเหลือ

ห่วงชาวสระบุรีผู้ประสบภัยน้ำท่วม สำรวจพื้นที่ทางอากาศ-วางแผนช่วยเหลือ

ห่วงชาวสระบุรีผู้ประสบภัยน้ำท่วม สำรวจพื้นที่ทางอากาศ-วางแผนช่วยเหลือ