อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 2184 จับตายะลา สมุทรปราการ สงขลา

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 2184 จับตายะลา สมุทรปราการ สงขลา

เกาะติดเช็คอัพเดทล่าสุด "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 2184 จับตายะลา สมุทรปราการ สงขลา

อัพเดทต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์ โควิดวันนี้ 9 ต.ค. 64 เกาะติดความคืบหน้า จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ตรวจสอบ อัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 สูงสุด 


จํานวน ผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันที่ 9 ตุลาคม 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับแรก

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 2184 จับตายะลา สมุทรปราการ สงขลา
อ่านข่าว : สุขภาพจิตคนไทยวันนี้ เครียด! หวั่น "โควิด" ระบาดระลอกใหม่ มากกว่ากลัวติดเชื้อ
อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 2184 จับตายะลา สมุทรปราการ สงขลา


1กรุงเทพมหานคร 1280 ราย
2ยะลา 650 ราย
3สมุทรปราการ 519 ราย
4สงขลา 504 ราย
5ชลบุรี 488 ราย
6นราธิวาส 470 ราย
7ปัตตานี 413 ราย
8ระยอง 359 ราย
9ราชบุรี 348 ราย
10จันทบุรี 315 ราย

 

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 2184 จับตายะลา สมุทรปราการ สงขลา

กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. ติดเชื้อโควิดสูงสุดอันดับ 1 ขอบประเทศ ตามด้วยยะลา สมุทรปราการ สงขลา ชลบุรี นราธิวาส ปัตตานี ระยอง ราชบุรี และ จันทบุรี

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 2184 จับตายะลา สมุทรปราการ สงขลา

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 2184 จับตายะลา สมุทรปราการ สงขลา

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 2184 จับตายะลา สมุทรปราการ สงขลา

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 2184 จับตายะลา สมุทรปราการ สงขลา

 

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 2184 จับตายะลา สมุทรปราการ สงขลา

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 2184 จับตายะลา สมุทรปราการ สงขลา

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 2184 จับตายะลา สมุทรปราการ สงขลา

วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 12.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
 ผู้ป่วยรายใหม่ 10,630 ราย
 หายป่วยแล้ว 1,544,906 ราย
 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,671,204 ราย
 เสียชีวิตสะสม 17,513 ราย
----------------------------
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
หายป่วยแล้ว 1,572,332 ราย
 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,700,067 ราย
 เสียชีวิตสะสม 17,607 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 8 ตุลาคม 2564
 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 59,308,772 โดส
-----------------------
วันที่ 8 ตุลาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน 
เข็มที่ 1 จำนวน 480,064 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 489,043 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 43,965 ราย

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 2184 จับตายะลา สมุทรปราการ สงขลา

 

 

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก 
วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. 
ยอดผู้ติดเชื้อรวม 237,995,075 ราย 
อาการรุนแรง 83,374 ราย 
รักษาหายแล้ว 215,132,266 ราย 
เสียชีวิต 4,857,370 ราย 

 อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา  จำนวน 45,135,620 ราย
2. อินเดีย  จำนวน 33,934,335 ราย
3. บราซิล  จำนวน 21,550,730 ราย
4. สหราชอาณาจักร จำนวน 8,081,300 ราย
5. รัสเซีย จำนวน 7,717,356 ราย

ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 25 จำนวน 1,700,067 ราย

ที่มา-ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 2184 จับตายะลา สมุทรปราการ สงขลา

วัคซีน Pfizer ที่ซื้อ 30 ล้านโดส จะทยอยส่งครั้งละ 1.5 – 2 ล้านโดส ล็อตแรกถึงเมื่อ 29 กันยายน 64 ได้นำไปฉีดให้นักเรียนแล้ว และสัปดาห์หน้าจะมาอีก 1.5 ล้านโดส ยืนยันมีเพียงพอสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าที่ผู้ปกครองแจ้งความประสงค์ไว้

สำหรับพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ นราธิวาส สงขลา ปัตตานี และยะลา ที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ประมาณ 20% ของผู้ป่วยทั้งหมด ขณะนี้ฉีดครอบคลุม 30-40 % ได้ส่งวัคซีนให้เพิ่มเติมเพื่อระดมฉีดในพื้นที่ระบาดสัปดาห์หน้า ขณะเดียวกันได้เร่งเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมโรค แยกผู้ติดเชื้อออกจากชุมชนและนำเข้าระบบรักษา กักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ส่วนกลุ่มเสี่ยง 608 ฉีดได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ เช่น สงขลา 65% ยะลา 56% นราธิวาส 50% ปัตตานี 48%

ขอเชิญชวนให้มารับการฉีดวัคซีนช่วงสัปดาห์หน้า ซึ่งจะช่วยลดการป่วยหนักและเสียชีวิตได้

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 2184 จับตายะลา สมุทรปราการ สงขลา