นพค.42 ยะลา เตรียมรับมือพายุ เพื่อช่วยเหลือประชาชน

นพค.42 ยะลา เตรียมรับมือพายุ ที่อาจส่งผลกระทบให้ประชาชนภาคใต้ เพื่อช่วยลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

เมื่อวันที่ 8 ต.ค.64 พันเอกรณชัย เวียงวงษ์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 42 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา สั่งการกำลงพลทหารพัฒนา หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 42 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย หรือ นพค.42 จังหวัดยะลา เตรียมความพร้อมด้านกำลังเจ้าหน้าที่ และยุทโธปกรณ์ต่างๆ ในการป้องกันและรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตามนโยบายของ พลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ พลเอกจีรัชญ์ บุญชญา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

เนื่องจากการคาดหมายลักษณะอากาศทุกปี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม จะมีฝนตกหนาแน่นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ และหนักมากบางแห่ง โดยเฉพาะฝั่งตะวันออก ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป ซึ่งมีความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งได้ในพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัดยะลา

ทั้งนี้ ได้มีการจัดเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือสถานการณ์ น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยได้ซักซ้อมการปฏิบัติการ ด้านกำลังพล อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรกล พร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที เมื่อได้รับการประสานงาน และพร้อมจะสนับสนุนส่วนราชการในพื้นที่ที่ร้องขอมา 

โดยได้จัดกำลังพลชุดเคลื่อนที่เร็วจำนวน 2 ชุด ชุดละ 12  นาย ชุดทางเรือ 1 ชุด 10 นาย รถบรรทุกเครน 1 คัน พร้อมเครื่องจักรกล ยานพาหนะ รถบรรทุกสิบล้อ รถประปาสนาม และรถบรรทุกน้ำ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อช่วยลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ที่อาจจะเกิดขึ้นจากสาธารณภัย ดังกล่าว