"สปสช." ชี้แจงหลักเกณฑ์บริหารงบ "กองทุนบัตรทอง" ปี 65 วันที่ 8 ต.ค.นี้

"สปสช." ชี้แจงหลักเกณฑ์บริหารงบ "กองทุนบัตรทอง" ปี 65 วันที่ 8 ต.ค.นี้

"สปสช." ประชุมหน่วยบริการทั่วประเทศ ชี้แจงหลักเกณฑ์ “กองทุนบัตรทอง" ปี 65 สร้างความเข้าใจการเบิกจ่าย ดูแลสุขภาพ ปชช. รับชมผ่าน Facebook live สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สิทธิประโยชน์ใหม่ ปี 65 วันที่ 8 ต.ค. นี้

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ในวันที่ 8 ตุลาคมนี้ เวลา 09:00 – 12:00 น. สปสช. จะมีการจัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการขอรับค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบ Meeting Zoom และ Facebook live สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจถึงทิศทางการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ “กองทุนบัตรทอง” ปีงบประมาณ 2565 ให้กับหน่วยบริการระบบ บัตรทอง ทั่วประเทศ

 

"สปสช." ชี้แจงหลักเกณฑ์บริหารงบ "กองทุนบัตรทอง" ปี 65 วันที่ 8 ต.ค.นี้

 

การประชุมฯ นี้ นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่ง สปสช. จะมีการจัดขึ้นก่อนที่จะมีการดำเนินงานกองทุนบัตรทองในทุกปี เนื่องจากในแต่ละปีกองทุนบัตรทองจะมีการปรับยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นในการบริหารจัดการ การพัฒนาและปรับปรุงบริการต่างๆ ที่ต่างกันออกไป ตามสถานการณ์และความเหมาะสม ดังนั้นเพื่อให้การให้การดำเนินงานกองทุน และการให้บริการประชาชนในระบบบัตรทองบรรลุเป้าหมาย จึงต้องทำการชี้แจงข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ให้กับหน่วยบริการรับทราบและร่วมกันดำเนินการ

 

"สปสช." ชี้แจงหลักเกณฑ์บริหารงบ "กองทุนบัตรทอง" ปี 65 วันที่ 8 ต.ค.นี้

 

นพ.จเด็จ กล่าวว่า สำหรับในปีงบประมาณ 2565 นี้ สปสช. ได้พัฒนาการบริหารจัดการและเพิ่มเติมบริการต่างๆ ที่มีอยู่เดิม โดยดำเนินการตาม 4 หลักการสำคัญ คือ

 

1.เพิ่มการเข้าถึงบริการและความสะดวก

2.เพิ่มประสิทธิภาพบริหารกองทุน

3.เพิ่มคุณภาพบริการ

4.เน้นยุทธศาสตร์ ขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ ที่นำมาสู่การกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนปี 2565

 

“ปีงบประมาณ 2565 กองทุนบัตรทอง มีการพัฒนาการบริหารจัดการ ปรับปรุงวิธีและแนวทางจ่ายค่าบริการหลายรายการ ทั้งในส่วนของผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน บริการกรณีเฉพาะ บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ บริการแพทย์แผนไทย บริการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเพิ่มเติมบริการที่เกี่ยวข้องกับกรณีโรคโควิด-19 ที่ได้รับงบประมาณเพิ่มเติมจาก พรก.เงินกู้ฯ ครอบคลุมการตรวจคัดกรอง รักษาและส่งต่อ ค่าฉีดวัคซีนโควิด ความเสียหายจากการฉีดวัคซีนโควิด และอาการไม่พึงประสงค์จากวัคซีนโควิด"

 

"รวมถึงการดูแลในระบบดูแลผู้ป่วยโควิดต่อเนื่องที่บ้านและในชุมชน และเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน ในวันที่ 8 ตุลาคม นี้ จึงขอเชิญชวนหน่วยบริการในระบบบัตรทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมชี้แจงฯ ในครั้งนี้ เพื่อรับทราบรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงและร่วมซักถามในประเด็นต่างๆ ร่วมกัน”

 

"สปสช." ชี้แจงหลักเกณฑ์บริหารงบ "กองทุนบัตรทอง" ปี 65 วันที่ 8 ต.ค.นี้

นพ.จเด็จ กล่าวว่า ด้วยการประชุมฯ ครั้งนี้ ได้มีการ Live สดผ่าน Facebook live สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดังนั้นจึงขอเชิญชวนประชาชนในฐานะเจ้าของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยเฉพาะผู้มีสิทธิบัตรทองที่สนใจ เข้าร่วมรับชมการชี้แจงบริหารกองทุนบัตรทอง ปีงบประมาณในปีนี้ด้วย เพื่อจะได้รับทราบแนวทางการบริหารของ สปสช. และสิทธิประโยชน์ใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในปี 2565 นี้ 

 

 รับชมผ่าน Facebook Live สปสช.

 

"สปสช." ชี้แจงหลักเกณฑ์บริหารงบ "กองทุนบัตรทอง" ปี 65 วันที่ 8 ต.ค.นี้