"สปสช." จับมือ คลินิกชุมชนอบอุ่น กระจาย "ATK" ผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะ

"สปสช." จับมือ คลินิกชุมชนอบอุ่น กระจาย "ATK" ผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะ

"สปสช." เขต 13 กทม. จับมือ คลินิกเวชกรรมรินทร์นภัส ลงพื้นที่ตั้งจุดกระจาย "ATK" แก่พนักงาน ขสมก. เขตการเดินรถที่ 3 เตรียมปูพรมตั้งจุดแจก ATK แก่พนักงาน ขสมก. ผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะ ผู้ค้าในตลาดและบุคลากรโรงเรียนทั่ว กทม.ตลอดเดือน ต.ค.นี้

วันที่ 6 ต.ค. 2564 ที่ผ่านมา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 13 กทม. ร่วมกับคลินิกเวชกรรมรินทร์นภัส ลงพื้นที่ตั้งจุดกระจายชุดตรวจ antigen test kit (ATK) แก่กลุ่มผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะ ที่เขตการเดินรถที่ 3 อู่เมกะบางนา องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

 

ทพ.วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 13 กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ตลอดช่วงเดือน ต.ค. นี้ สปสช.วางแผนร่วมกับสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ในการกระจาย ชุดตรวจ ATK รวมจำนวน 2 ล้านชุด แก่กลุ่มเสี่ยงต่างๆ เช่น กลุ่มที่มีอาชีพต้องพบปะคนจำนวนมาก ผู้ค้าในตลาด บุคลากรในโรงเรียน ตลอดจนประชาชนในชุมชนต่างๆ และพื้นที่เสี่ยง โดย กทม.จะดูแลกลุ่มประชาชนในพื้นที่เสี่ยง กลุ่มเสี่ยงที่อยู่ในชุมชน และบุคลากรในโรงเรียนสังกัด กทม. ขณะที่ สปสช. จะดูแลกลุ่มผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะ ผู้ค้าในตลาด ร้านมินิมาร์ท และบุคลากรในโรงเรียนที่ไม่ได้สังกัด กทม.

 

ทพ.วิรัตน์ กล่าวว่า ในส่วนของ ขสมก. เป็นอีกหนึ่งกลุ่มเสี่ยงเนื่องจากต้องพบปะและสัมผัสกับผู้คนจำนวนมาก จึงต้องมีการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วย ATK เพื่อสร้างความมั่นใจทั้งแก่ตัวผู้ให้บริการและประชาชนที่มารับบริการ ซึ่งในการลงพื้นที่ตั้งจุดกระจาย ATK ครั้งนี้ มี "คลินิกชุมชนอบอุ่น" ได้แก่ คลินิกเวชกรรมรินทร์นภัสเป็นผู้แทนกระจาย ATK โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือพนักงาน ขสมก. เขตการเดินรถที่ 3 อู่เมกะบางนา จำนวนประมาณ 700 คน ซึ่งนอกจากแจก ATK แล้วยังจะช่วยสอนวิธีการใช้ชุดตรวจให้ วิธีการแปลผล วิธีรายงานผลตรวจและถ้าผลเป็นบวกก็จะรับตัวเข้าสู่ระบบการดูแลรักษาต่อไป

 

"สปสช." จับมือ คลินิกชุมชนอบอุ่น กระจาย "ATK" ผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะ

ขสมก.มีจุดเดินรถทั้งหมด 8 เขตการเดินรถ ซึ่งกระจายหลายจุด สปสช.เราก็จะมีหน่วยบริการในเครือข่ายที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงลงไปให้บริการแบบนี้ทุกจุด โดยปัจจุบัน สปสช. มีคลินิกในเครือข่ายใน กทม. 158 แห่ง และมีร้านยาอีก 100 กว่าแห่งทำหน้าที่กระจาย ATK ซึ่งนอกจากการออกตรวจเชิงรุกในกลุ่มเป้าหมายพิเศษแล้ว ประชาชนทั่วไปที่ประเมินตัวเองแล้วว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง ก็สามารถลงทะเบียนทำแบบทดสอบผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วเดินไปรับ ATK ที่ร้านยาหรือคลินิกใกล้บ้านที่เข้าร่วมโครงการได้เช่นกัน” ทพ.วิรัตน์ กล่าว

 

ด้าน น.ส.ขวัญจิรา หะยีสะมาแอ ผู้จัดการคลินิกเวชกรรมรินทร์นภัส กล่าวว่า กลุ่มเป้าหมายที่คลินิกฯรับมาจาก สปสช.คือกลุ่มบุคลากรโรงเรียน เขตการเดินรถที่ 3 ขสมก. และผู้ค้าในตลาด โดยได้รับจัดสรร ATK มาจำนวนประมาณ 5,000 ชุด ซึ่งรูปแบบการกระจายก็จะมีทั้งการนัดหมายวันล่วงหน้าแล้วคลินิกลงไปตั้งจุดกระจายให้ หรือกลุ่มเป้าหมายส่งตัวแทนมารับไปกระจายต่อ รวมทั้งสามารถลงทะเบียนผ่านแอปฯเป๋าตังแล้วมารับที่คลินิกก็ได้

 

น.ส.ขวัญจิรา กล่าวว่า ในส่วนของ เขตการเดินรถที่ 3 ขสมก. มีบุคลากรจำนวน 1,668 คน มีการตั้งจุดกระจาย ATK 3 จุด ซึ่งอู่เมกะบางนาเป็นหนึ่งจุดแรกที่มาแจก หลังจากนี้จะทยอยไปกระจายตามอู่อื่นๆต่อไป ซึ่งหากมีผลตรวจเป็นบวก ทางคลินิกก็จะรับดูแลเข้าสู่ระบบ Home Isolation หรือถ้าสถานที่ไม่เอื้ออำนวยก็มี Hospitel รองรับให้

 

"สปสช." จับมือ คลินิกชุมชนอบอุ่น กระจาย "ATK" ผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะ

ขณะที่ นายมนัส ครุฑชั่งทอง ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ 3 ขสมก. กล่าวว่า ขสมก.มีพนักงานทั้งหมด 13,000 คน เป็นพนักงานขับรถ พนักงานเก็บค่าโดยสารประมาณ 5,000-6,000 คน ส่วนเขตการเดินรถที่ 3 มีพนักงานประมาณ 1,600 คน ที่ผ่านมา ขสมก.ถือเป็นบริการสาธารณะ เป็นด่านหน้าที่รัฐให้ความสนใจ ซึ่งนอกจากได้รับการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว การได้รับ ATK จาก สปสช. มาตรวจคัดกรอง ก็ถือเป็นการป้องกันและเพิ่มความมั่นใจให้แก่ประชาชนที่ใช้บริการว่า ขสมก. ไม่ได้เป็นแหล่งแพร่เชื้อ และต้องขอขอบคุณ สปสช. ที่เห็นความสำคัญของกลุ่มรถโดยสารสาธารณะและจัดสรรชุดตรวจ ATK มาให้

 

การขอรับ ชุดตรวจ ATK ฟรี เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงตรวจโควิดด้วยตนเอง https://youtu.be/8O-3KtIpTeI

 

"สปสช." จับมือ คลินิกชุมชนอบอุ่น กระจาย "ATK" ผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะ