นับถอยหลังเปิดเมือง 1 พ.ย.! อัพเดทยอดฉีดวัคซีน กทม.เหลือเท่าไหร่ถึงเป้า 70 %

นับถอยหลังเปิดเมือง 1 พ.ย.! อัพเดทยอดฉีดวัคซีน กทม.เหลือเท่าไหร่ถึงเป้า 70 %

นับถอยหลังเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว 1 พ.ย. อัพเดทยอดฉีด "วัคซีน กทม." คืบหน้า 1.7 หมื่นโดส เช็คกลุ่ม 2 เข็มเหลือเท่าไหร่ถึงเป้า 70 % ตามเงื่อนไข

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรุงเทพมหานคร(กทม.) เปิดเผยข้อมูลความคืบหน้าผลการดำเนินการให้บริการ "วัคซีนโควิด" ในพื้นที่กรุงเทพฯข้อมูลของวันที่ 6 ต.ค. เวลา 08.00 น.ใน 6 กลุ่มเสี่ยงเพิ่มขึ้น 53,696 โดส แบ่งเป็นดังนี้

1.กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ฉีดวัคซีน 552 โดส สะสม 636,394 โดส

2.กลุ่มผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีน 11,303 โดส สะสม 1,697,133 โดส

3.กลุ่มเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย ฉีดวัคซีน 1,911 โดสสะสม 346,874 โดส

4.หญิงตั้งครรภ์ ฉีดวีคซีน 18 โดส สะสม 15,266 โดส

5.กลุ่มบุคคลที่มีโรคประจำตัว ฉีดวัคซีน 9,026 โดส สะสม 1,443,800 โดส

6.กลุ่มประชาชนทั่วไป 30,850 โดส สะสม 8,536,903 โดส 

นับถอยหลังเปิดเมือง 1 พ.ย.! อัพเดทยอดฉีดวัคซีน กทม.เหลือเท่าไหร่ถึงเป้า 70 %

นอกจากนี้ กทม.ยังได้สรุปยอดจำนวนผู้ที่ได้รับ "วัคซีนโควิด" รายวัน แบ่งเป็นดังนี้

เข็มที่ 1 เพิ่มเติมอยู่ที่ 6,524 ราย สะสมอยู่ที่ 8,101,090 ราย

เข็มที่ 2 เพิ่มเติมอยู่ที่ 41,148 ราย ครบ 2 เข็ม สะสมอยู่ที่ 4,245,708 ราย

เข็มที่ 3 เพิ่มเติมอยู่ที่ 6,024 ราย สะสมอยู่ที่ 357,572 ราย

นับถอยหลังเปิดเมือง 1 พ.ย.! อัพเดทยอดฉีดวัคซีน กทม.เหลือเท่าไหร่ถึงเป้า 70 %

ผู้สื่อข่าว "กรุงเทพธุรกิจ" รายงานว่า สำหรับข้อมูลตัวเลขการฉีด "วัคซีนโควิด" ให้ครบ 2 เข็มจากข้อมูลสะสมล่าสุด 4,245,708 รายนั้น กทม.มีเป้าหมายจะเร่งฉีดให้ได้ 70 % ตามทะเบียนราษฎร์ผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปจากจำนวน 7,699,174 คน อยู่ที่ 5,389,421 คน เพื่อรองรับมาตรการเปิดกรุงเทพฯ รับนักท่องเที่ยวในวันที่ 1 พ.ย.2564 ทำให้ขณะนี้ยังมียอดห่างจากเป้าหมาย 70 % อยู่ที่ 1,143,713 คน