"ไทยร่วมใจ" เปิดฉีดแอสตร้าฯ "เข็ม 2" กลุ่มเคยรับ "ซิโนแวค" ให้ไปตามนัดวันนี้

"ไทยร่วมใจ" เปิดฉีดแอสตร้าฯ "เข็ม 2" กลุ่มเคยรับ "ซิโนแวค" ให้ไปตามนัดวันนี้

"ไทยร่วมใจ" เปิดฉีดวัคซีนแอสตร้าฯ "เข็ม 2" กลุ่มเคยรับ "ซิโนแวค" เข็มแรก กทม.แนะอย่าลืมไปตามนัดจุดเดิมวันนี้

วันที่ 6 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย Safe Bangkok ซึ่งเป็นโครงการของกรุงเทพมหานคร(กทม.) ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ได้แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2 สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีน Sinovac เข็มที่ 1 ในวันที่ 14-15 กันยายน 2564 เฉพาะผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ "ไทยร่วมใจ" โดย ผู้ที่ฉีดวัคซีน Sinovac เข็มที่ 1 วันที่ 15 ก.ย.64 ให้มารับวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2 วันที่ 6 ต.ค.64 โปรดมารับวัคซีนตามเวลา และสถานที่ เดิม ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 สามารถตรวจสอบได้ที่ www.ไทยร่วมใจ.com หรือแอป เป๋าตัง และอย่าลืมไปฉีดวัคซีน เข็ม 2 ตามนัด

ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 1 ในเดือน ก.ค.และส.ค. ส่วนกำหนดการฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2 จะแจ้งคิวฉีดวัคซีนใหม่ ให้ทราบทันที เมื่อได้รับการจัดสรรวัคซีน

"ไทยร่วมใจ" เปิดฉีดแอสตร้าฯ "เข็ม 2" กลุ่มเคยรับ "ซิโนแวค" ให้ไปตามนัดวันนี้