เช็คตาราง "กทม." นัดฉีด "วัคซีนโควิด" เข็ม 2 ในชุมชน กรุงเทพฯ เริ่ม 8 ต.ค.นี้

เช็คตาราง "กทม." นัดฉีด "วัคซีนโควิด" เข็ม 2 ในชุมชน กรุงเทพฯ เริ่ม 8 ต.ค.นี้

ด่วน! เช็คตาราง "กทม." นัดฉีด "วัคซีนโควิด" เข็ม 2 กลุ่มชมชุนในกรุงเทพฯ ต่อจากทึมแพทย์ชนบท ระหว่างวันที่ 8-19 ต.ค.นี้

วันที่ 6 ต.ค. กรุงเทพมหานคร(กทม.) ได้แจ้งประกาศผ่านเฟซบุ๊ค เตรียมเดินหน้าฉีดวัคซีนเข็ม 2 ในชุมชนอย่างต่อเนื่องต่อจากแพทย์ชนบท สำหรับประชาชนที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 เข็มที่ 1 จากทีมแพทย์ชนบทในชุมชนต่างๆ ระหว่างวันที่ 4-10 ส.ค.2564 จำนวน ทั้งสิ้น 7,238 ราย

เช็คตาราง "กทม." นัดฉีด "วัคซีนโควิด" เข็ม 2 ในชุมชน กรุงเทพฯ เริ่ม 8 ต.ค.นี้

ทั้งนี้ ขอให้นำใบนัดและบัตรประจำตัวประชาชนไปที่จุดฉีดเดิมที่เคยฉีดเข็ม 1 ตามวันและเวลาที่แจ้ง (ตามตารางที่แนบ) หากไม่สามารถไปตามวันและเวลาดังกล่าวได้สามารถติดต่อรับวัคซีนได้ที่สถานีกลางบางซื่อ หรือศูนย์บริการสาธารณสุขที่ใกล้จุดฉีดเดิม

เช็คตาราง "กทม." นัดฉีด "วัคซีนโควิด" เข็ม 2 ในชุมชน กรุงเทพฯ เริ่ม 8 ต.ค.นี้

เช็คตาราง "กทม." นัดฉีด "วัคซีนโควิด" เข็ม 2 ในชุมชน กรุงเทพฯ เริ่ม 8 ต.ค.นี้