ฉีด "ไฟเซอร์" ให้กับนักเรียนจ.สระบุรี อายุ 12-18 ปี เตรียมพร้อมเปิดเทอม

ฉีด "ไฟเซอร์" ให้กับนักเรียนจ.สระบุรี อายุ 12-18 ปี เตรียมพร้อมเปิดเทอม

รองผู้ว่าฯสระบุรี ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์" ให้กับนักเรียนอายุ 12-18 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในเดือน พ.ย.นี้

ที่ลานกิจกรรมห้างสุขอนันต์ปาร์ค อำเภอเมืองสระบุรี นายเอกพร  จุ้ยสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 “ไฟเซอร์” ให้นักเรียนอายุระหว่าง 12-18 ปี ของกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตอำเภอเมืองสระบุรีและอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตามความสมัครใจที่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง โดยวันนี้ทางโรงพยาบาลสระบุรีได้จัดเจ้าหน้าที่บริการฉีดในกลุ่มนักเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี และนักเรียนการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี รวมทั้งสิ้น 741 คน

 

ฉีด "ไฟเซอร์" ให้กับนักเรียนจ.สระบุรี อายุ 12-18 ปี เตรียมพร้อมเปิดเทอม

นายสัมฤทธิ์  ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี กล่าวว่า จังหวัดสระบุรี มีจำนวนนักเรียนที่มีสิทธิ์ฉีดวัคซีนทั้งหมดรวม 54,956 คน แต่ในรอบแรกมีนักเรียนที่มีความประสงค์ฉีดวัคซีนโดยได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง จำนวน 37,962 คน และรับวัคซีนมาจำนวน 17,880 คน จะทยอยฉีดรอบแรกภายในวันที่ 12 ตุลาคม นี้

ส่วนนักเรียนอำเภออื่น ๆ ทางสาธารณสุขอำเภอ จะอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนเนื่องจากหลายพื้นที่ถูกน้ำท่วมโดยกำหนดจุดฉีดวัคซีนที่โรงเรียนต่าง ๆ กรณีการตกหล่นจะทำการเก็บข้อมูลรอบสองอีกครั้งเพื่อขอจัดสรรวัคซีนจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ต่อไป