กรมทางหลวง อัพเดทล่าสุด! น้ำท่วมทางหลวง ผ่านไม่ได้ 13 จังหวัด 21 เส้นทาง

กรมทางหลวง อัพเดทล่าสุด! น้ำท่วมทางหลวง ผ่านไม่ได้ 13 จังหวัด 21 เส้นทาง

กรมทางหลวง อัพเดทล่าสุด! สถานการณ์อุทกภัยพบทางหลวงถูกน้ำท่วม/ดินสไลด์ และสะพานชำรุด จำนวน 13 จังหวัด 30 สายทาง รวม 55 แห่ง การจราจรผ่านได้ 34 แห่ง ผ่านไม่ได้ 21 แห่ง

เมื่อวันที่ 5 ต.ค.64 นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มีความห่วงใยต่อประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม จึงได้กำชับหน่วยงานในสังกัดให้เร่งช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างเต็มกำลัง

พร้อมทั้งให้ติดตามเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยอย่างทันท่วงที และให้รายงานผลการดำเนินงานมายังกระทรวงฯ ทุกวัน และประชาสัมพันธ์การดำเนินการไปยังสื่อมวลชนและประชาชนให้รับทราบด้วย

กรมทางหลวง อัพเดทล่าสุด! น้ำท่วมทางหลวง ผ่านไม่ได้ 13 จังหวัด 21 เส้นทาง

ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้เตรียมพร้อมเครื่องมือ เครื่องจักร สะพานเบลีย์ และจัดเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลืออำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชนตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกำชับหน่วยงานในพื้นที่ให้เตรียมพร้อมและเฝ้าระวังเป็นพิเศษ กรณีน้ำท่วมสูงได้ติดตั้งป้ายเตือน ป้ายแนะนำเส้นทาง หลักนำทาง ไฟกะพริบ จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร เร่งสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่ วางแท่งแบริเออร์ เรียงกระสอบทราย และกำแพงดินเพื่อชะลอน้ำ 

กรมทางหลวง อัพเดทล่าสุด! น้ำท่วมทางหลวง ผ่านไม่ได้ 13 จังหวัด 21 เส้นทาง

กรณีถนนหรือสะพานขาด/ชำรุด ได้เร่งติดตั้งสะพานเบลีย์เชื่อมทาง และกรณีดินไหล่เขาข้างทาง Slide ได้นำเครื่องจักรเขาเกลี่ยดินออกเพื่อให้ประชาชนสัญจรได้สะดวก

นอกจากนี้ ได้ตั้งจุดให้บริการประชาชน จัดรถ Mobile Service ช่วยเหลือประชาชนกรณีรถเสียบนทางหลวง ช่วยขนย้ายประชาชนและสิ่งของไปยังพื้นที่ปลอดภัย จัดรถบรรทุกไว้บริการรับส่งประชาชนในพื้นที่ประสบภัย แจกจ่ายอาหารเครื่องอุปโภคบริโภค และช่วยล้างทำความสะอาดเก็บกวาดบ้านเรือนเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนในพื้นที่น้ำลดน้ำ และได้กำชับหน่วยงานในสังกัดกรณีเกิดภัยพิบัติให้ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย และสนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักร ยานพาหนะ กรณีมีการร้องขอจากหน่วยงานอื่น ๆ หรือประชาชน

สำหรับสถานการณ์ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. พบทางหลวงถูกน้ำท่วม/ดินสไลด์ และสะพานชำรุดจำนวน 13 จังหวัด 30 สายทาง รวม 55 แห่ง การจราจรผ่านได้ 34 แห่ง ผ่านไม่ได้ 21 แห่ง ดังนี้

1. จังหวัดขอนแก่น (การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง)

- ทล. 2 ท่าพระ - ขอนแก่น (จุดกลับรถใต้สะพานบ้านกุดกว้าง) ระดับน้ำสูง 150 เซนติเมตร

2. จังหวัดนนทบุรี (การจราจรผ่านไม่ได้ 2 แห่ง)

- ทล.302 สะพานพระนั่งเกล้า - ต่างระดับบางใหญ่ ช่วง กม. ที่ 16+950 ระดับน้ำสูง 30 - 35 เซนติเมตร ใช้จุดกลับรถต่างระดับบางใหญ่ที่ กม. 18+500 แทน

- ทล.302 สะพานพระนั่งเกล้า - ต่างระดับบางใหญ่ ช่วง กม. ที่ 17+000  ระดับน้ำสูง 30 - 35 เซนติเมตร ใช้จุดกลับรถใต้สะพานคลองบางไผ่ที่ กม. 16+600 ทดแทน

กรมทางหลวง อัพเดทล่าสุด! น้ำท่วมทางหลวง ผ่านไม่ได้ 13 จังหวัด 21 เส้นทาง

3. จังหวัดสระบุรี (การจราจรผ่านไม่ได้  1 แห่ง)

- ทล.3020 พระพุทธบาท - หนองโดน ช่วง กม. ที่ 7+301 (คอสะพานหนองโดนถูกน้ำกัดเซาะชำรุดการจราจรผ่านไม่ได้ ปิดการใช้สะพานทั้งสองฝั่ง)

4. จังหวัดอ่างทอง (การจราจรผ่านไม่ได้ 6 แห่ง)

- ทล.33 นาคู - ป่าโมก ช่วง กม. ที่ 36+000 - 36+200 (จุดกลับรถใต้สะพานฝั่งป่าโมก) ระดับน้ำสูง 40 เซนติเมตร
- ทล.32 นครหลวง - อ่างทอง ช่วง กม. ที่ 33+200 จุดกลับรถใต้ท่อ Box Cul. (วัดค่าย) ระดับน้ำสูง 60 เซนติเมตร
- ทล.32 อ่างทอง - ไชโย กม.57+500 (จุดกลับรถบางศาลา) ระดับน้ำสูง 40 เซนติเมตร                             

- ทล.32 นครหลวง - อ่างทอง ช่วง กม. ที่ 32+607 (จุดกลับรถคลองกะท่อ) ระดับน้ำสูง150 เซนติเมตร เส้นหลักผ่านได้ จุดกลับรถผ่านไม่ได้

- ทล.32 นครหลวง - อ่างทอง ช่วง กม. ที่ 39+843 (จุดกลับรถวัดดอกไม้) ระดับน้ำสูง 50 - 55 เซนติเมตร เส้นหลักผ่านได้ จุดกลับรถผ่านไม่ได้
- ทล.32 นครหลวง - อ่างทอง ช่วง กม. ที่ 43+719 (จุดกลับรถหลวงปู่ทวด) ระดับน้ำสูง 25 เซนติเมตร เส้นหลักผ่านได้ จุดกลับรถผ่านไม่ได้

5. จังหวัดลพบุรี (การจราจรผ่านไม่ได้ 3 แห่ง)

- ทล.1 แยกโรงพยาบาลอานันทมหิดล - โคกสำโรง ช่วง กม. ที่ 168+228 - 169+328 ระดับน้ำสูง 50 เซนติเมตร ทางเลี่ยงจังหวัดลพบุรี เลี้ยวที่ กม. 170 เข้าวัดหนองคู

- ทล.3019 สามแยกโคกกระเทียม - สถานีรถไฟโคกกระเทียม ช่วง กม. ที่ 1+750 - 1+825 ระดับน้ำสูง 50 เซนติเมตร ทางเลี่ยงใช้ทางท้องถิ่นแทน

- ทล.3024 บ้านหมี่ - เขาช่องลม ช่วง กม. ที่ 5+600 - 7+300 ระดับน้ำสูง 150 เซนติเมตร ทางเลี่ยงใช้ทางท้องถิ่นแทน

6. จังหวัดกำแพงเพชร (การจราจรผ่านไม่ได้ 2 แห่ง)

- ทล.1 ตอนโนนปอแดง - ปากดง ช่วง กม. ที่ 419+036 (จุดกลับรถคลองพะยอม) ระดับน้ำสูง 40 เซนติเมตร

- ทล.1 ตอนโนนปอแดง - ปากดง ช่วง กม. ที่ 432+030 (จุดกลับรถคลองสุวรรณ) ระดับน้ำสูง 20 เซนติเมตร

7. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (การจราจรผ่านไม่ได้ 3 แห่ง)

- ทล.347 บางกระสั้น - บางปะหัน ช่วง กม. ที่ 40+860 (จุดกลับรถใต้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา) ระดับน้ำสูง
45 เซนติเมตร

- ทล.3263 อยุธยา - ไผ่กองดิน ช่วง กม. ที่ 10+940 (จุดกลับรถใต้สะพานสีกุก) ระดับน้ำสูง165 เซนติเมตร ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน

- ทล.3263 อยุธยา - ไผ่กองดิน ช่วง กม. ที่ 11+100 (จุดกลับรถใต้สะพานสีกุก) ระดับน้ำสูง165 เซนติเมตร ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน

8. จังหวัดสุพรรณบุรี (การจราจรผ่านไม่ได้ 2 แห่ง)

- ทล.33 สุพรรณบุรี - นาคู ช่วง กม. ที่ 9+886 (สะพานคลองทับน้ำ) ระดับน้ำสูง 55 เซนติเมตร

- ทล.340 สาลี - สุพรรณบุรี ช่วง กม. ที่ 59+674 (สะพานศาลเจ้าแม่ทับทิม) ระดับน้ำสูง100 เซนติเมตร

9. จังหวัดนครสวรรค์ (การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง)

- ทล.1 บ้านหว้า - วังไผ่ ช่วง กม. ที่ 339+600 ใต้สะพานเดชาติวงศ์ ระดับน้ำสูง 105 เซนติเมตรใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน

กรมทางหลวง อัพเดทล่าสุด! น้ำท่วมทางหลวง ผ่านไม่ได้ 13 จังหวัด 21 เส้นทาง

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางเดินทางด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยและหลีกเลี่ยงเส้นทางที่คาดว่าจะเกิดความสุ่มเสี่ยง พร้อมขอให้ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด และหากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ และสายด่วนกรมทางหลวง โทร.1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) และสามารถติดตามการรายงานสถานการณ์สภาพเส้นทางได้ที่ Twitter กรมทางหลวง @prdoh1