ก่อนเลื่อนส่งโมเดอร์นา! รายได้ล่าสุด“ซิลลิค ฟาร์มา”6 หมื่นล.-ขาดทุน 88 ล.

ก่อนเลื่อนส่งโมเดอร์นา! รายได้ล่าสุด“ซิลลิค ฟาร์มา”6 หมื่นล.-ขาดทุน 88 ล.

เจาะธุรกิจเวชภัณฑ์ยักษ์ใหญ่ “ซิลลิค ฟาร์มา” ทุนมาเลย์หุ้นใหญ่ ก่อนเลื่อนส่งมอบโมเดอร์นาไป พ.ย. 64 พบรายได้ล่าสุดปี 63 กว่า 6 หมื่นล้านบาท แต่ขาดทุน 88 ล้าน ครั้งแรกในรอบ 5 ปี

เมื่อไม่กี่วันก่อน เกิดประเด็น “ดราม่า” อย่างหนัก กรณีบริษัท แซดพี เทอราพิวติกส์ หน่วยธุรกิจภายใต้ “ซิลลิค ฟาร์มา” ออกแถลงการณ์ชี้แจงเรื่องการเปลี่ยนแปลงกำหนดการในการส่งมอบวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา เนื่องจากได้ขอเลื่อนการส่งมอบวัคซีนดังกล่าวออกไปในไตรมาส 4/2564 คาดว่าจะเริ่มส่งมอบวัคซีนครั้งแรกในเดือน พ.ย. 2564

โดยอ้างว่า เพราะสถานการณ์ความต้องการวัตซีนโควิด-19 ของทั่วโลกมีสูงกว่ากำลังการผลิต แต่จะทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถส่งมอบวัคซีนที่เพียงพอให้แก่ประชาชนชาวไทยได้โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

เรื่องเหล่านี้จะมีบทสรุปอย่างไร คงต้องรอติดตามจากหน่วยงานใกล้ชิดกันต่อไป

มาดูในมุม “ธุรกิจ” ของ “ซิลลิค ฟาร์มา” กันบ้าง?

กรุงเทพธุรกิจ ตรวจสอบข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2564 พบว่า บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2539 ทุนปัจจุบัน 428 ล้านบาท สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น 8-9 ถนนสุขุมวิท คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์ที่ส่งงบการเงินปีล่าสุด จัดจำหน่าย เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในการแพทย์

ปรากฏชื่อ นางสาวพักตร์นลิน บูลกุล นายเกรียงไกร เวียสุวรรณ นายทิโมธี ทอย-มิง ฮุย นายลักษมัณ ชูศิรินายวรานนท์ คงปฏิมากร นางสาวศุภิกา เตชะอำนาจ นางสุนัยนา กิจเกษตรไพศาล นายมาร์ตินัส ลีโอโปลด์ ไคจ์เปอร์ส เป็นกรรมการ

ทั้งนี้ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท เว้นแต่การลงนามในเอกสารที่เกี่ยวกับการสั่งซื้อเสนอขาย รับและซื้อเอกสารการประมูล ดำเนินการประมูล หรือลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการประมูลกับโรงพยาบาล สถานพยาบาล ทันตกรรม องค์การเภสัชกรรม สภากาชาดไทย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน หรือหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐบาล

โดย ก) การลงนามในการทำธุรกรรมใด ๆ ซึ่งมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาท รวมถึงการลงนามมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนในเรื่องดังกล่าวข้างต้น ให้กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อโดยไม่ประทับตราสำคัญของบริษัท

กรณี (ข) การลงนามในการทำธุรกรรมใด ๆ ซึ่งมีมูลค่าห้าสิบล้านบาทและเกินกว่า รวมถึงการลงนามมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนในเรื่องดังกล่าวข้างต้นให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันโดยไม่ประทับตราสำคัญของบริษัท

รายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2564 พบว่า มีนิติบุคคลสัญชาติมาเลเซีย ถือหุ้นใหญ่สุด 99.9995% และนิติบุคคลสิงคโปร์ 2 แห่ง ถืออีกรวม 0.0004% ได้แก่

1.ซิลลิค ฟาร์มา โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด (สัญชาติมาเลเซีย) ถือ 427,998 หุ้น มูลค่า 427,998,000 บาท  คิดเป็น 99.9995%

2.อัลฟา เฮลธ์แคร์ อินเวสท์เม้นท์ส พีทีอี. แอลทีดี. (สัญชาติสิงคโปร์) ถือ 1 หุ้น มูลค่า 1,000 บาท คิดเป็น 0.0002%

3.ซิลลิค ฟาร์มา โฮลดิ้งส์ พีทีอี. ลิมิเต็ด (สัญชาติสิงคโปร์) ถือ 1 หุ้น มูลค่า 1,000บาท คิดเป็น 0.0002%

นำส่งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี 2563 มีสินทรัพย์รวม 22,448,486,530 บาท มีหนี้สินรวม 20,847,294,638 บาทมีรายได้รวม 60,613,565,035 บาท (ราว 6 หมื่นล้านบาท) รายจ่ายรวม 60,625,799,042 บาท ดอกเบี้ยจ่าย 4,330,980 บาท เสียภาษีเงินได้ 72,172,087 บาท ขาดทุนสุทธิ 88,737,074 บาท

นับเป็นการขาดทุนครั้งแรกในรอบ 5 ปีของบริษัทยาและเวชภัณฑ์ยักษ์ใหญ่แห่งนี้

ย้อนกลับไปปี 2562 มีรายได้รวม 58,702,684,389 บาท รายจ่ายรวม 58,517,583,464 บาท กำไรสุทธิ 125,635,685 บาท

ปี 2561 มีรายได้รวม 56,763,915,910 บาท รายจ่ายรวม 56,541,930,083 บาท กำไรสุทธิ 112,049,666 บาท

ปี 2560 มีรายได้รวม 54,243,893,754 บาท รายจ่ายรวม 54,029,351,682 บาท กำไรสุทธิ 151,634,263 บาท

ปี 2559 มีรายได้รวม 51,864,556,936 บาท รายจ่ายรวม 51,661,279,442 บาท กำไรสุทธิ 145,021,579 บาท

ปี 2558 มีรายได้รวม 47,112,554,423 บาท รายจ่ายรวม 46,904,374,775 บาท กำไรสุทธิ 133,896,563 บาท

กล่าวสำหรับ “ซิลลิค ฟาร์มา” ยังมีบริษัทลูกในไทยอีกอย่างน้อย 2 แห่ง (เท่าที่ตรวจสอบพบ) ได้แก่ 1.บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิสเซส จำกัด ทุนปัจจุบัน 10 ล้านบาท แจ้งทำธุรกิจให้บริการ การบริหารงานทั่วไป การส่งเสริมการตลาดและการขาย การให้คำปรึกษา รายได้ล่าสุดเมื่อปี 2563 รวม 90,753,945 บาท กำไรสุทธิ 4,500,337 บาท

2.บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด ทุนปัจจุบัน 1 ล้านบาท แจ้งประกอบธุรกิจการให้บริการจัดโปรแกรมดูแลผู้ป่วย รายได้ล่าสุดเมื่อปี 2563 รวม 5,815,346 บาท แต่ขาดทุนสุทธิ 1,529,970 บาท