ไส้ใน! 3 โครงการรัฐ 251 ล.ปี 64 หจก.รับเหมาฯหลาน“บิ๊กตู่”คว้าชัย

ไส้ใน! 3 โครงการรัฐ 251 ล.ปี 64 หจก.รับเหมาฯหลาน“บิ๊กตู่”คว้าชัย

เจาะไส้ใน! 3 โครงการรัฐ ปีงบประมาณ 2564 รวมกว่า 251 ล้าน ก่อน หจก.คอนเทมโพรารีฯ ของ “ปฐมพล จันทร์โอชา” ลูก “พล.อ.ปรีชา” หลาน “บิ๊กตู่” คว้าชัย

กรุงเทพธุรกิจรายงานแล้วว่า ระหว่างเดือน มิ.ย.-ก.ค. 2564 หจก.คอนเทมโพรารี คอนสตรัคชั่น ของนายปฐมพล จันทร์โอชา บุตรชาย พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม น้องชาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นผู้ชนะการประกวดราคาหน่วยงานรัฐอย่างน้อย 3 แห่ง (เท่าที่ตรวจสอบพบ) วงเงินรวม 251.88 ล้านบาท หากนับรวมยอดระหว่างปีงบประมาณ 2558-2564 หจก.คอนเทมโพรารีฯ เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐรวมวงเงินอย่างน้อย 863.31 ล้านบาท

อ่านข่าว: ปี 2564 หจก.หลาน“ประยุทธ์”คว้า 3 งานรัฐ 251 ล.-7 ปี 863 ล.

ไส้ใน! 3 โครงการรัฐ 251 ล.ปี 64 หจก.รับเหมาฯหลาน“บิ๊กตู่”คว้าชัย

รายละเอียด 3 โครงการในปีงบประมาณ 2564 เป็นอย่างไร กรุงเทพธุรกิจนำมาเสนอ ดังนี้

1.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคารโครงสร้างเหล็ก(คสล.) 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,318 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลบางจาก ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 

โครงการนี้กำหนดวงเงินงบประมาณ 154,779,100 บาท ประกาศราคากลางเมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2564 วงเงิน 171,816,100 บาท

ต่อมาได้ออกประกาศเชิญชวน และมีเอกชนเข้ามาซื้อเอกสาร (ซื้อซอง) จำนวน 40 ราย หลังจากนั้นเมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2564 มีผู้ยื่นเอกสาร (ยื่นซอง) จำนวน 3 ราย ได้แก่ 

1.บริษัท สินการช่าง จำกัด (ทำธุรกิจก่อสร้างอาคาร ทุนปัจจุบัน 100 ล้านบาท) วงเงิน 153,000,000 บาท 

2.หจก.คอนเทมโพรารี คอนสตรัคชั่น 128,850,000 บาท 

3.บริษัท เวิลด์ เดสคอน จำกัด (ทำธุรกิจก่อสร้างอาคาร ทุนปัจจุบัน 30 ล้านบาท) 163,850,000 บาท

ต่อมาเมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2564 ประกาศรายชื่อ หจก.คอนเทมโพรารีฯ เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ด้วยวงเงิน 128,850,000 บาท ทำสัญญาเมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2564 

ไส้ใน! 3 โครงการรัฐ 251 ล.ปี 64 หจก.รับเหมาฯหลาน“บิ๊กตู่”คว้าชัย

2.สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 

โครงการนี้กำหนดวงเงินงบประมาณ 99,467,211 บาท ประกาศราคากลางเมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2564 วงเงิน 108,213,000 บาท

ต่อมาได้ออกประกาศเชิญชวน และมีเอกชนเข้ามาซื้อเอกสาร (ซื้อซอง) จำนวน 58 ราย หลังจากนั้นเมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2564 มีผู้ยื่นเอกสาร (ยื่นซอง) จำนวน 9 ราย ได้แก่ 

1.บริษัท สินการช่าง จำกัด (ทำธุรกิจก่อสร้างอาคาร ทุนปัจจุบัน 100 ล้านบาท)  วงเงิน 86,336,985 บาท

2.บริษัท ม่านฟ้าหลวง จำกัด (ทำธุรกิจก่อสร้างอาคาร ทุนปัจจุบัน 5 ล้านบาท) วงเงิน 88,515,999 บาท

3.บริษัท เวิลด์ เดสคอน จำกัด (ทำธุรกิจก่อสร้างอาคาร ทุนปัจจุบัน 30 ล้านบาท)  วงเงิน 95,665,957 บาท

4.บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ทำธุรกิจก่อสร้างอาคาร ทุนปัจจุบัน 100 ล้านบาท) วงเงิน 87,400,000 บาท

5.บริษัท วีเทค เดคคอร์ จำกัด (ทำธุรกิจก่อสร้างอาคาร ทุนปัจจุบัน 110 ล้านบาท) วงเงิน 94,331,000 บาท

6.บริษัท พรธิสาร จำกัด จำกัด (ทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ทุนปัจจุบัน 115 ล้านบาท) วงเงิน 83,000,000 บาท

7.ศิลป์โยธา (ทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ทุนปัจจุบัน 15 ล้านบาท) วงเงิน 89,450,000บาท

8.ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอนเทมโพรารี่ คอนสตรัคชั่น วงเงิน 82,500,000 บาท

9.บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกรรม (กิจการร่วมค้า) จำกัด วงเงิน 88,500,000 บาท

ต่อมาเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2564 ประกาศรายชื่อ หจก.คอนเทมโพรารีฯ ชนะด้วยราคา 82,500,000 บาท ทำสัญญาเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2564 

ไส้ใน! 3 โครงการรัฐ 251 ล.ปี 64 หจก.รับเหมาฯหลาน“บิ๊กตู่”คว้าชัย

3.เทศบาลตำบลพลายชุมพล จ.พิษณุโลก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 4 ชั้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Ebidding) 

โครงการนี้กำหนดวงเงินงบประมาณ 40,557,700 บาท ประกาศราคากลางเมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2564 วงเงิน 40,557,700 บาท

ต่อมาได้ออกประกาศเชิญชวน และมีเอกชนเข้ามาซื้อเอกสาร (ซื้อซอง) จำนวน 5 ราย หลังจากนั้นเมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2564 มีผู้ยื่นเอกสาร (ยื่นซอง) จำนวน 3 ราย ได้แก่ 

1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิษณุโลกชัตเตอร์ส (ทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ทุนปัจจุบัน 24 ล้านบาท) วงเงิน 40,557,700 บาท

2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอนเทมโพรารี่ คอนสตรัคชั่น วงเงิน 40,527,708 บาท 

3.บริษัท อิสนันท์ จำกัด (ทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ทุนปัจจุบัน 5 ล้านบาท) วงเงิน 40,550,000 บาท

ต่อมาเมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2564 ประกาศรายชื่อ หจก.คอนเทมโพรารีฯ ชนะด้วยราคา 40,527,708 บาท ทำสัญญาเมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2564 

ไส้ใน! 3 โครงการรัฐ 251 ล.ปี 64 หจก.รับเหมาฯหลาน“บิ๊กตู่”คว้าชัย

น่าสังเกตว่า เอกชนต่าง ๆ ที่เป็นคู่เทียบเสนอราคาแข่งขันกับ หจก.คอนเทมโพรารีฯ ใน 3 โครงการดังกล่าว ล้วนเป็นเอกชนรายใหญ่ มีทุนจดทะเบียนหลายสิบล้านบาท ถึงหลักร้อยล้านบาท