ด่วน! "ไทยร่วมใจ" เปิดคิวฉีดวัคซีน "เข็ม 2" รอบใหม่ 7-15 ต.ค.นี้ เช็คที่นี่!

ด่วน! "ไทยร่วมใจ" เปิดคิวฉีดวัคซีน "เข็ม 2" รอบใหม่ 7-15 ต.ค.นี้ เช็คที่นี่!

ด่วน! "ไทยร่วมใจ" เปิดคิวนัดฉีด "วัคซีน" แอสตร้าเซนเนก้า "เข็ม 2" รอบใหม่ 7-15 ต.ค.นี้ เช็คตารางนัดหมายที่นี่!

วันที่ 5 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย Safe Bangkok ซึ่งเป็นโครงการของกรุงเทพมหานคร(กทม.) ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ได้แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2 สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ผ่านระบบลงทะเบียน "ไทยร่วมใจ" ผู้ฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 AZ รับวัคซีน AZ เข็มที่ 2 ดังนี้

ฉีดเข็ม 1 วันที่ 19 - 20 - 21 ก.ค. 64 รับวัคซีนเข็ม 2 วันที่ 7 ต.ค.64

ฉีดเข็ม 1 วันที่ 22 - 23 ก.ค. 64 รับวัคซีนเข็ม 2 วันที่ 8 ต.ค.64

ฉีดเข็ม 1 วันที่ 24 - 25 ก.ค. 64 รับวัคซีนเข็ม 2 วันที่ 9 ต.ค.64

ฉีดเข็ม 1 วันที่ 26 ก.ค. 64 รับวัคซีนเข็ม 2 วันที่ 10 ต.ค.64

ฉีดเข็ม 1 วันที่ 27 ก.ค. 64 รับวัคซีนเข็ม 2 วันที่ 11 ต.ค.64

ฉีดเข็ม 1 วันที่ 28 ก.ค. 64 รับวัคซีนเข็ม 2 วันที่ 12 ต.ค.64

ฉีดเข็ม 1 วันที่ 29 ก.ค. 64 รับวัคซีนเข็ม 2 วันที่ 13 ต.ค.64

ฉีดเข็ม 1 วันที่ 30 ก.ค. 64 รับวัคซีนเข็ม 2 วันที่ 14 ต.ค.64

ฉีดเข็ม 1 วันที่ 31 ก.ค. 64 รับวัคซีนเข็ม 2 วันที่ 15 ต.ค.64

โปรดมารับวัคซีนตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้นัดหมายเท่านั้น สามารถตรวจสอบได้ที่ www.ไทยร่วมใจ.com หรือแอป เป๋าตัง

ด่วน! "ไทยร่วมใจ" เปิดคิวฉีดวัคซีน "เข็ม 2" รอบใหม่ 7-15 ต.ค.นี้ เช็คที่นี่!

นอกจากนี้  ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย Safe Bangkok ได้แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2 สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีน Sinovac เข็มที่ 1 ในวันที่ 14-15 กันยายน 2564 เฉพาะผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ "ไทยร่วมใจ" แบ่งเป็นดังนี้ 

ผู้ฉีดวัคซีน Sinovac เข็มที่ 1 วันที่ 14 ก.ย. 64 รับวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2 วันที่ 5 ต.ค.64

ผู้ฉีดวัคซีน Sinovac เข็มที่ 1 วันที่ 15 ก.ย. 64 รับวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2 วันที่ 6 ต.ค.64

โปรดมารับวัคซีนตามเวลา และสถานที่ เดิม ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 1ในเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม ส่วนกำหนดการฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2 จะแจ้งคิวฉีดวัคซีนใหม่ ให้ทราบทันที เมื่อได้รับการจัดสรรวัคซีน

ด่วน! "ไทยร่วมใจ" เปิดคิวฉีดวัคซีน "เข็ม 2" รอบใหม่ 7-15 ต.ค.นี้ เช็คที่นี่!