เช็คยอดนักเรียน ม.ปลาย กทม. ฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์" 6 จุดวันแรก

เช็คยอดนักเรียน ม.ปลาย กทม. ฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์" 6 จุดวันแรก

เริ่มวันแรก! กทม.จัด 6 หน่วยเคลื่อนที่ ระดมฉีด "ไฟเซอร์" นักเรียน ม.ปลาย เตรียมพร้อมรองรับแผนเปิดเทอมภาคใหม่

วันที่ 4 ต.ค. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) กล่าวภายหลัง ว่า ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการวัคซีนนักเรียนสังกัดสำนักการศึกษา กทม. ที่โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ เขตจตุจักร วันนี้เป็นวันแรกที่กระทรวงสาธารณสุขได้จัดสรรวัคซีนไฟเซอร์สำหรับฉีดให้เด็กนักเรียนอายุระหว่าง 12–18 ปี ซึ่งเด็กนักเรียนอายุ 12–18 ปี ในพื้นที่กรุงเทพฯ ทุกสังกัดมีทั้งหมดมากกว่า 400,000 คน เบื้องต้น กทม.ได้รับการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์มาทั้งหมด 135,000 โดส จึงได้กำหนดฉีดวัคซีนให้เด็กนักเรียนระดับมัธยมปลายทุกสังกัดในพื้นที่กรุงเทพฯ ก่อน ส่วนระดับมัธยมต้น เมื่อได้รับวัคซีนเพิ่มเติมจะดำเนินการจัดฉีดวัคซีนให้ต่อไปคาดว่าภายในเดือน ต.ค. กระทรวงสาธารณสุขจะจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์สำหรับฉีดให้เด็กนักเรียนอายุ 12–15 ปีเพิ่มเติมและสามารถฉีดวัคซีนให้เด็กนักเรียนได้ครบทุกคนทั่วประเทศภายใน ต.ค.นี้ 

"เด็กที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกในวันนี้ จะได้รับวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่สองในอีก 3 สัปดาห์ คือ วันที่ 25 ต.ค. สำหรับเด็กนักเรียนที่รับการฉีดวัคซีนแล้ว ขอให้งดออกกำลังกาย 7 วัน และยังคงต้องปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโควิดเหมือนเดิม ถึงแม้จะรับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้วก็ยังสามารถติดเชื้อโควิดได้"พล.ต.อ.อัศวิน กล่าว

เช็คยอดนักเรียน ม.ปลาย กทม. ฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์" 6 จุดวันแรก

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการจัดฉีดวัคซีนให้เด็กนักเรียนครบตามที่แจ้งความประสงค์แล้ว ในส่วนของการเปิดภาคเรียนจะอยู่ในการพิจารณาของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และกทม. หารือแนวทางดำเนินการร่วมกัน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดเป็นสำคัญ และหากสถานการณ์เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น จำนวนผู้ติดเชื้อลดลง และมีจำนวนผู้ป่วยน้อยลง ก็อาจจะสามารถกลับมาเปิดเรียนตามปกติได้ หรือผ่อนคลายกิจการอื่นๆ เพิ่มเติมได้ ซึ่งการเปิดโรงเรียนต้องมีความปลอดภัยตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ อาทิ การฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ 85% ทั้งบุคลากรและนักเรียน รวมถึงเงื่อนไขด้านอื่นๆ โดยจะต้องมีการหารือระหว่างและอยู่ในการพิจารณาของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการและกทม. รวมถึงดุลยพินิจของแพทย์ด้วย จากนั้นจะต้องนำมาตรการต่างๆ เข้าหารือใน ศบค.ก่อนว่าสามารถเปิดโรงเรียนตามปกติได้หรือไม่ 

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวอีกว่า สำหรับเด็กนักเรียนสังกัด กทม.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–6 มีทั้งหมดประมาณ 37,500 คน ประสงค์เข้ารับวัคซีนประมาณ 33,000 คน คิดเป็นประมาณ 88% โดยต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อน ส่วนอีก 12% อาจเกิดจากความไม่พร้อมหรือผู้ปกครองอาจยังไม่มั่นใจเลยยังไม่ยินยอมให้บุตรหลานเข้ารับวัคซีน 

"ส่วนการฉีดวัคซีนให้เด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าอายุ 12–15 ปี ทั่วประเทศคาดว่า กระทรวงสาธารณสุขจะจัดสรรวัคซีนให้และสามารถฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มภายในเดือน ต.ค."พล.ต.อ.อัศวิน ระบุ 

เช็คยอดนักเรียน ม.ปลาย กทม. ฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์" 6 จุดวันแรก เช็คยอดนักเรียน ม.ปลาย กทม. ฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์" 6 จุดวันแรก เช็คยอดนักเรียน ม.ปลาย กทม. ฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์" 6 จุดวันแรก

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ กทม.มีนักเรียนในสังกัดระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ทั้งหมด 37,466 คน มีผู้ประสงค์รับวัคซีนไฟเซอร์จำนวน 33,048 คน คิดเป็น 88.21% ซึ่งตามแผนจะเริ่มฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม. 4–6 ในเดือนต.ค. โดยมีโรงเรียนในสังกัดที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 9 แห่ง ได้แก่ 1.โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม เขตคลองสาน 2.โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ เขตจตุจักร 3.โรงเรียนวิชูทิศ เขตดินแดง 4.โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ เขตบางกะปิ 5.โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา 6.โรงเรียนนาหลวง เขตทุ่งครุ 7.โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ เขตประเวศ 8.โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ เขตประเวศ และ 9.โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ เขตสวนหลวง 

ทั้งนี้ มีนักเรียน ม.4–6 ประสงค์ฉีดวัคซีนรวม 3,796 คน แบ่งเป็น ระดับชั้น ม.4 จำนวน 1,473 คน ระดับชั้น ม.5 จำนวน 1,286 คน และระดับชั้น ม.6 จำนวน 1,037 คน 

เช็คยอดนักเรียน ม.ปลาย กทม. ฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์" 6 จุดวันแรก

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวด้วยว่า สำหรับการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันนี้ (4 ต.ค.) ดำเนินการในรูปแบบ School–based มีสำนักอนามัยและศูนย์บริการสาธารณสุขเป็นผู้ดำเนินการฉีดวัคซีน และสำนักการแพทย์สนับสนุนด้านการแพทย์ฉุกเฉิน โดยจัดรถฉุกเฉินประจำตามโรงเรียน ที่เป็นจุดฉีดวัคซีน จำนวน 6 จุด ได้แก่ 

จุดที่ 1 โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม เขตคลองสาน ให้บริการสำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม จำนวน 429 คน ดูแลโดยศูนย์บริการสาธารณสุข 28 และโรงพยาบาลตากสิน 

จุดที่ 2 โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ ให้บริการสำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ จำนวน 584 คน ดูแลโดยศูนย์บริการสาธารณสุข 17 และให้บริการสำหรับนักเรียนโรงเรียนวิชูทิศ จำนวน 272 คน ดูแลโดยศูนย์บริการสาธารณสุข 4 โรงพยาบาลกลาง 

จุดที่ 3 โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส ให้บริการสำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส จำนวน 400 คน ดูแลโดยศูนย์บริการสาธารณสุข 67 และโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 

จุดที่ 4 โรงเรียนนาหลวง ให้บริการสำหรับให้นักเรียนโรงเรียนนาหลวง จำนวน 531 คน ดูแลโดยศูนย์บริการสาธารณสุข 54 และโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ 

จุดที่ 5 โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ ให้บริการสำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ จำนวน 632 คน ดูแลโดยศูนย์บริการสาธารณสุข 35 และโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 

จุดที่ 6 โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ให้บริการสำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ จำนวน 493 คน ดูแลโดยศูนย์บริการสาธารณสุข 57 ให้บริการสำหรับนักเรียนโรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ จำนวน 145 คน ดูแลโดยศูนย์บริการสาธารณสุข 22 และให้บริการสำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ จำนวน 310 คน ดูแลโดยศูนย์บริการสาธารณสุข 37 และโรงพยาบาลสิรินธร 

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า สำหรับในพื้นที่กรุงเทพฯ มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1–6 ทุกสังกัดทั้งหมด 458,257 คน มีเด็กนักเรียนสมัครใจรับวัคซีนไฟเซอร์ จำนวน 356,871 คน เป็นเด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาระดับ ม.4–6 จำนวน 136,855 คน ซึ่งในวันนี้เป็นแรกของการให้วัคซีนโควิด กับเด็กนักเรียนพร้อมกันทั่วประเทศ สำหรับโรงเรียนสังกัดอื่นในพื้นที่กรุงเทพฯ จะมีการประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลเพื่อจับคู่กับโรงเรียนในการให้บริการวัคซีนแก่เด็กนักเรียนแต่ละแห่ง แล้วแจ้งยอดนักเรียนที่รับวัคซีนมาที่ กทม.จากนั้น กทม.จะจัดสรรวัคซีนที่ได้รับให้แก่โรงพยาบาลตามจำนวนเด็กนักเรียนที่ขอรับวัคซีนต่อไป ทั้งนี้ หาก กทม.ได้รับจัดสรรวัคซีนเพิ่มเติม จะเร่งฉีดวัคซีนให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นต่อไป

เช็คยอดนักเรียน ม.ปลาย กทม. ฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์" 6 จุดวันแรก