"ศบค." เฝ้าระวัง โรงงาน แคมป์ก่อสร้าง ตลาด หลังยังพบโควิดระบาด

"ศบค." เฝ้าระวัง โรงงาน แคมป์ก่อสร้าง ตลาด หลังยังพบโควิดระบาด

"ศบค." เฝ้าระวัง "สถานการณ์โควิด-19" ในโรงงาน ตลาด แคมป์ก่อสร้าง หลังยังพบมีการระบาดต่อเนื่อง สุ่มตรวจ 5 ตลาด ในกทม. พบติดเชื้อ 75 ราย คิดเป็น 5% สธ. ขอ งบกลาง ดูแลแรงงานต่างด้าวเข้าถึงการรักษา เตรียมหารือ ยุทธศาสตร์เปิดเมือง 6 ต.ค. นี้

วันนี้ (4 ต.ค. 64) ที่ทำเนียบรัฐบาล พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงาน "สถานการณ์โควิด-19" โดยระบุว่า ขณะนี้ ยังพบรายงาน คลัสเตอร์ โรงงาน ที่ จ.ชลบุรี จ.สงขลา จ.สมุทรปราการ ขณะที่ จ.พัทลุง ตัวเลขคลัสเตอรที่รายงานสูงได้แก่ในเรือนจำ

 

"ส่วน กทม. พบการระบาดใน "แคมป์ก่อสร้าง" ที่กรุงเทพเหนือ กรุงเทพตะวันออก ทางกทม. ได้เน้นย้ำ สำนักงานเขต สำนักการโยธา ตอนนี้ได้เข้าไปดูแลแคมป์คนงาน แม้บางแคมป์จะไม่มีการระบาด แพร่เชื้อ ก็มีการเฝ้าระวังสุ่มตรวจเป็นระยะๆ

 

ซึ่งกทม. มีรายงานว่า แม้ว่ายังมีการสุ่มตรวจ ค่อนข้างครอบคลุม พื้นที่แคมป์ทั้งหมด แต่ก็ต้องสุ่มตรวจอยู่เรื่อยๆ รวมทั้ง ตลาด วันนี้มีการสุ่มตรวจ 5 ตลาดในกทม. พบติดเชื้อ 75 ราย คิดเป็น 5% ต้องเน้นย้ำไปยังพื้นที่อื่นๆ ด้วย โดยเฉพาะที่มี แรงงานต่างด้าว ที่อาจปฏิบัติงานในตลาด แคมป์ก่อสร้าง การค้นหาผู้ป่วย แยกออกมารักษาให้ทันท่วงที รวมทั้งระดมฉีดวัคซีนก็ยังเป็นมาตรการสำคัญ ในการลดการติดเชื้อได้

  • "แรงงานต่างด้าว" เข้าถึงการรักษา วัคซีน

 

ผู้ช่วยโฆษก ศบค. กล่าวต่อไปว่า วันนี้ รองปลัด สธ. ได้เป็นห่วงในส่วนของ แรงงานต่างด้าวที่ไม่มีสิทธิรักษาพยาบาลใดๆ แต่โดยหลักการ แรงงานเพื่อนบ้านเข้ามาทำมาหากินในบ้านเรา เมื่อเขาเจ็บป่วย ก็ต้องให้ความช่วยเหลือดูแลเขาอย่างถูกต้อง ไม่มีการเลือกปฏิบัติ โดยเน้นว่า สธ. ได้มีการของบกลาง มาเป็นค่าใช้จ่าย แม้เขาจะไม่มีสิทธิเบิก ก็ต้องได้รับการดูแลรักษา

 

และมีการหารือกับ รพ. ในสังกัดกทม. สมาคม รพ.เอกชน สามารถให้แรงงานต่างด้าวไร้สิทธิเข้าถึงกระบวนการรักษาที่ได้มาตรฐาน เมื่อเขาปลอดโรค ปลอดภัย สังคมไทยโดยรวมก็ปลอดภัยด้วย รวมถึงการฉีดวัคซีนให้แรงงานต่างด้าวก็ต้องไม่เลือกปฏิบัติด้วยเช่นกัน คงต้องเน้นย้ำว่า ให้การดูแล เป็นเรื่องของ สาธารณสุข แต่หากเข้ามาผิดกฎหมาย เป็นเรื่องที่ต้องดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไป ทั้งแรงงานและนายจ้าง

 

  • ปิด รพ.สนาม นิมิบุตร

 

ผู้ช่วยโฆษก ศบค. กล่าวต่อไปว่า สิ่งสำคัญ ในวันนี้ คือ รพ. สนาม นิมิบุตร ที่เปิดดำเนินการตั้งแต่ 24 เม.ย. และได้ปิดไปเมื่อ 30 ก.ย. รวมให้บริการ 160 วัน ทำหน้าที่เป็นศูนย์คัดแยก ประสานการส่งต่อและหลังๆ เป็น รพ.สนาม ให้บริการผู้ป่วย 12,696 ราย และมีการเปิดศูนย์ประสานงานโควิด-19 รพ.เลิดสิน ทั้งประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องการส่งต่อผู้ป่วย สามารถสแกนคิวอาร์โค้ด โดยขณะนี้ เปิดให้บริการแล้ว

 

"ศบค." เฝ้าระวัง โรงงาน แคมป์ก่อสร้าง ตลาด หลังยังพบโควิดระบาด

  • หารือ ยุทธศาสตร์เปิดเมือง พุธนี้

 

พญ.อภิสมัย กล่าวต่อไปว่า สิ่งสำคัญ ที่ทาง ผอ.ศปก.ศบค. พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม แสดงความเป็นห่วง โดยเน้นย้ำว่าการที่ สธ. มีมาตรการใดๆ ออกมา ขอให้ทำความเข้าใจกับประชาชน หน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการนำเสนอข้อมูล สั้น กระชับ ชัดเจน ปฏิบัติได้ เพื่อให้ประชาชน สามารถเข้าใจ และหน่วยงานที่กำกับติดตามสามารถนำไปปฏิบัติได้

 

"ในวันพุธนี้ ผอ. ศปก. ศบค. จะได้ร่วมประชุมกับ สธ. ในการวางแผนเรื่อง ยุทธศาสตร์การดำเนินการ ไม่ใช่เฉพาะการดูแลผู้ป่วยอีกต่อไป แต่นโยบายจะเป็นเรื่องของการเปิดบ้าน เปิดเมืองอย่างไร ให้พวกเรา ทุกพื้นที่ ทุกจังหวัด สู่วิถีใหม่ เพื่อกลับมาเปิดกิจการกิจกรรมได้ ภายใต้เงื่อนไข การป้องกันโรค ควบคุมโรค ปลอดภัย ทำให้พี่น้องประชาชน สุขภาพดีด้วย ในวันพุธ รายละเอียดจะนำมาเสนอต่อไป"