เช็คยอดฉีด "วัคซีน กทม." เหลือเท่าไหร่ถึงเป้า 70 % ก่อนเปิดเมือง 1 พ.ย.นี้

เช็คยอดฉีด "วัคซีน กทม." เหลือเท่าไหร่ถึงเป้า 70 % ก่อนเปิดเมือง 1 พ.ย.นี้

อัพเดทยอดฉีด "วัคซีน กทม." คืบหน้า 1.7 หมื่นโดส เช็คกลุ่ม 2 เข็มเหลือเท่าไหร่ถึงเป้า 70 % ก่อนเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว 1 พ.ย.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรุงเทพมหานคร(กทม.) เปิดเผยข้อมูลความคืบหน้าผลการดำเนินการให้บริการ "วัคซีนโควิด" ในพื้นที่กรุงเทพฯข้อมูลของวันที่ 4 ต.ค. เวลา 08.00 น.ใน 6 กลุ่มเสี่ยงเพิ่มขึ้น 17,287 โดส แบ่งเป็นดังนี้

1.กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ฉีดวัคซีน 193 โดส สะสม 635,260 โดส

2.กลุ่มผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีน 3,784 โดส สะสม 1,672,070 โดส

3.กลุ่มเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย ฉีดวัคซีน 453 โดสสะสม 343,082 โดส

4.หญิงตั้งครรภ์ ฉีดวีคซีน 30 โดส สะสม 15,230 โดส

5.กลุ่มบุคคลที่มีโรคประจำตัว ฉีดวัคซีน 3,055 โดส สะสม 1,410,547 โดส

6.กลุ่มประชาชนทั่วไป 9,772 โดส สะสม 8,496,782 โดส 

เช็คยอดฉีด "วัคซีน กทม." เหลือเท่าไหร่ถึงเป้า 70 % ก่อนเปิดเมือง 1 พ.ย.นี้

นอกจากนี้ กทม.ยังได้สรุปยอดจำนวนผู้ที่ได้รับ "วัคซีนโควิด" รายวัน แบ่งเป็นดังนี้

เข็มที่ 1 เพิ่มเติมอยู่ที่ 1,397 ราย สะสมอยู่ที่ 8,074,819 ราย

เข็มที่ 2 เพิ่มเติมอยู่ที่ 13,988 ราย ครบ 2 เข็ม สะสมอยู่ที่ 4,151,883 ราย

เข็มที่ 3 เพิ่มเติมอยู่ที่ 1,892 ราย สะสมอยู่ที่ 346,269 ราย

เช็คยอดฉีด "วัคซีน กทม." เหลือเท่าไหร่ถึงเป้า 70 % ก่อนเปิดเมือง 1 พ.ย.นี้

ผู้สื่อข่าว "กรุงเทพธุรกิจ" รายงานว่า สำหรับข้อมูลตัวเลขการฉีด "วัคซีนโควิด" ให้ครบ 2 เข็มจากข้อมูลสะสมล่าสุด 4,151,883 รายนั้น กทม.มีเป้าหมายจะเร่งฉีดให้ได้ 70 % ตามทะเบียนราษฎร์ผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปจากจำนวน 7,699,174 คน อยู่ที่ 5,389,421 คน เพื่อรองรับมาตรการเปิดกรุงเทพฯรับนักท่องเที่ยวในวันที่ 1 พ.ย.2564 ทำให้ขณะนี้ยังมียอดห่างจากเป้าหมาย 70 % อยู่ที่ 1,237,538 คน