สธ.ส่ง 144 ทีมดูแลผู้ประสบภัยน้ำท่วม กว่า 6 หมื่นราย 17 จังหวัด

สธ.ส่ง 144 ทีมดูแลผู้ประสบภัยน้ำท่วม กว่า 6 หมื่นราย 17 จังหวัด

สธ.ส่ง 144 ทีมดูแลผู้ประสบภัย 17 จังหวัด 6 หมื่นกว่าราย กำชับเฝ้าระวังโรคที่มากับน้ำท่วม ประเมินสุขภาพจิต 7,797 ราย ส่วนสถานบริการได้รับผลกระทบเพิ่ม 4 แห่ง รวม 78 แห่ง 

  วันนี้ (2 ตุลาคม 2564) นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากอิทธิพลของพายุเตี้ยนหมู่ทำให้มีประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากรวม 264,210 ครัวเรือนใน 195 อำเภอ จาก 31 จังหวัด มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 51 ราย เสียชีวิต 27 ราย และสูญหาย 1 ราย ขณะนี้สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 14 จังหวัด สำหรับสถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเพิ่มขึ้น 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุ่ม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนพะยอม  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนดู่ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น รวมได้รับผลกระทบ 78 แห่ง สามารถเปิดบริการตามปกติ 48 แห่ง เปิดบริการบางส่วน 8 แห่ง และปิดบริการ 29 แห่ง โดยมีการย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลอื่นๆ ให้ได้รับการดูแลตามมาตรฐานต่อไป

อ่านข่าว : 3 อ่างเก็บน้ำใหญ่เสี่ยงวิกฤติ ปริมาณเกิน 100%-ขนาดกลาง 90 แห่งถูกเฝ้าระวัง

ทั้งนี้ ได้ส่งทีมปฏิบัติการด้านการแพทย์ 144 ทีม ดำเนินการดูแลประชาชนและผู้ประสบภัยใน 17 จังหวัด รวม 60,467 ราย ประกอบด้วย การดูแลเยี่ยมบ้าน 19,042 ราย แจกยาชุดน้ำท่วม 13,793 ราย ตรวจรักษา 8,597 ราย การให้สุขศึกษา 11,637 ราย ประเมินสุขภาพจิต 7,397 ราย และดำเนินการส่งต่อรักษา 1 ราย โดยอาการเจ็บป่วยที่ตรวจพบมากที่สุด คือ น้ำกัดเท้า 5,295 ราย

ตามด้วยอาการทางผิวหนัง เช่น แพ้ ผื่นคัน 992 ราย และเหนื่อย อ่อนเพลีย 894 ราย เป็นต้น ส่วนการประเมินสุขภาพจิตอยู่ในภาวะปกติ 7,395 ราย มีภาวะเครียดระดับมาก 2 ราย ได้ดำเนินการดูแลแล้ว นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์จากส่วนกลาง 5 พันชุดในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ นครราชสีมา เพชรบูรณ์ ตรัง สุโขทัย และกำแพงเพชร

      นายแพทย์เกียรติภูมิ กล่าวต่อว่า ได้กำชับให้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และผลกระทบด้านโรคและภัยสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากน้ำท่วม โดยเฉพาะโรคที่มากับน้ำท่วม ซึ่งขณะนี้พบอาการระบบทางเดินหายใจ 684 ราย โรคระบบทางเดินอาหาร 164 ราย  อุจจาระร่วงเฉียบพลัน/อาหารเป็นพิษ 8 ราย ส่วนโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส โรคฉี่หนู และไข้เลือดออกยังไม่พบรายงาน

     ส่วนที่ต้องเน้นย้ำคืออุบัติเหตุ เช่น จมน้ำ ไฟฟ้าช็อต เป็นต้น พบรายงาน 11 ราย จึงขอให้ประชาชนระมัดระวัง หากน้ำท่วมบ้านให้ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทันที หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เปียกน้ำ โดยพื้นที่ที่น้ำลดระดับแล้ว ให้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าหลังกลับเข้าบ้าน เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูด รวมถึงเฝ้าระวังบุตรหลานที่อาจจมน้ำจากการลงไปเล่นน้ำท่วม