กรุงไทย แจ้ง Krungthai NEXT ติดขัด เนื่องจากมีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก

กรุงไทย แจ้ง Krungthai NEXT ติดขัด เนื่องจากมีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก

ธนาคารกรุงไทย แจ้ง มีผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT เป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ใช้งานบางส่วนไม่สามารถใช้งานได้ ธนาคารอยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการแก้ไข

ธนาคารกรุงไทย แจ้ง ขณะนี้มีผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT เป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ใช้งานบางส่วนไม่สามารถใช้งานได้ ธนาคารอยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการแก้ไข

ทั้งนี้ ท่านยังสามารถใช้บริการโอนเงิน และเติมเงิน ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง และ ATM/ATM+ ได้ตามปกติ

ธนาคารใคร่ขออภัยในความไม่สะดวก

อัพเดท .. ขณะนี้ธนาคารดำเนินการแก้ไขระบบเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถใช้บริการได้ตามปกติ