กทม.สั่ง 7 เขตพร้อมแจ้ง ปชช.ขนของขึ้นที่สูง เฝ้าระวังน้ำเจ้าพระยาท่วมชุมชุม 1-5 ต.ค.นี้

กทม.สั่ง 7 เขตพร้อมแจ้ง ปชช.ขนของขึ้นที่สูง เฝ้าระวังน้ำเจ้าพระยาท่วมชุมชุม 1-5 ต.ค.นี้

เกาะติดน้ำท่วม "อัศวิน" สั่ง 7 เขตระดมกระสอบทราย พร้อมแจ้ง ปชช.ขนสิ่งของขึ้นที่สูง เฝ้าระวังระดับน้ำเจ้าพระยาขึ้นสูง 1-5 ต.ค.นี้

วันที่ 1 ต.ค. เวลา 18.08 น. พล.ต.อ.อัศวิน  ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เนื่องด้วยกรมชลประทานประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยา มีแผนปรับเพิ่มการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาใน อัตรา 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที รวมถึงการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นต้องระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ในอัตรา 900-1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยปริมาณน้ำดังกล่าวต้องไหลผ่านเขื่อนพระรามหกเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลกระทบในช่วงวันที่ 1-5 ต.ค.ตั้งแต่ จ.ชัยนาทลงมารวมถึงกรุงเทพฯ ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้น

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จึงมีหนังสือสั่งการ(ว 8) กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานเขตที่มีชุมชนอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำ เตรียมวัสดุ อุปกรณ์และเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุดังกล่าว อาทิ การจัดทำคันกั้นน้ำชั่วคราวกระสอบทราย การทำสะพานทางเดินชั่วคราว การช่วยเหลือประชาชนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง ตลอดจนแจกจ่ายยารักษาโรค พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ที่อยู่นอกแนวป้องกันน้ำท่วมทราบเป็นระยะตามตารางน้ำขึ้น-น้ำลง ของกรมอุทกศาสตร์

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวอีกว่า ในส่วนของสำนักการระบายน้ำ กทม.ได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมทั้งตรวจสอบความแข็งแรงและจุดรั่วซึมของแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่สะพานพระราม 7 จนถึงบางนา ความยาวประมาณ 78.93 กิโลเมตร และเรียงกระสอบทรายในบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวร รวมถึงบริเวณแนวป้องกันที่มีระดับต่ำ และตรวจสอบความพร้อมของสถานีสูบน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน97 สถานี และบ่อสูบน้ำตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่งในช่วงน้ำทะเลขึ้น 

"นอกจากนี้ให้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังประจำจุด เครื่องสูบน้ำสำรอง เรือผลักดันน้ำ วัสดุอุปกรณ์ กระสอบทราย ตลอดจนเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการเร่งด่วนเคลื่อนที่ (BEST) และอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมปฏิบัติการและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทันทีเมื่อเกิดเหตุน้ำท่วม ตลอด 24 ชั่วโมง"พล.ต.อ.อัศวิน ระบุ

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวด้วยว่า ด้านชุมชนที่อาศัยอยู่นอกคันกั้นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 11 ชุมชน 239 ครัวเรือน ในพื้นที่ 7 เขต ซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากน้ำท่วม ได้สั่งการให้สำนักงานพื้นที่ ประกอบด้วย 1.เขตดุสิต 2.พระนคร 3.สัมพันธวงศ์4.บางคอแหลม 5.ยานนาวา 6.บางกอกน้อย และ7.เขตคลองสาน ขอให้แจ้งเตือนชุมชนและให้เตรียมขนย้ายสิ่งของให้อยู่ในที่สูงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนหากเกิดปัญหาระดับน้ำขึ้นสูง นอกจากนี้ได้สั่งการสำนักงานเขตที่มีพื้นที่อยู่ตามแนวริมน้ำเจ้าพระยาสำรวจพื้นที่บ้านเรือนของประชาชน จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนในกรณีฉุกเฉินต่างๆ อย่างทันที

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับชุมชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา 11 ชุมชน 239 ครัวเรือน ในพื้นที่ 7 เขต ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด ประกอบด้วย 

1.เขตดุสิต ชุมชนซอยสีคาม (ซอยสามเสน 19 ช่วงปลาย) จำนวน 9 ครัวเรือน ชุมชนราชผาทับทิมร่วมใจ (เชิงสะพานกรุงธน) จำนวน16 ครัวเรือน ชุมชนปลายซอยบิตตาคาม (ซอยสามเสน 13 ช่วงปลาย) จำนวน 84 ครัวเรือน

2.เขตพระนคร ชุมชนท่าวัง จำนวน 9 ครัวเรือน

3.เขตสัมพันธวงศ์ ชุมชนวัดปทุมคงคา (ท่าน้ำสวัสดี) จำนวน 12 ครัวเรือน ชุมชนตลาดน้อย จำนวน 1 ครัวเรือน

4.เขตบางคอแหลม ชุมชนหลัง ร.พ.เจริญกรุงประชารักษ์ จำนวน 10 ครัวเรือน ชุมชนวัดบางโคล่นอก จำนวน 10 ครัวเรือน

5.เขตยานนาวา ชุมชนโรงสี ถนนพระราม 3 จำนวน 60 ครัวเรือน

6.เขตบางกอกน้อย ชุมชนดุสิต นิมิตรใหม่ จำนวน 16 ครัวเรือน

7.เขตคลองสาน ชุมชนเจริญนคร ซอย 29/2 จำนวน 12 ครัวเรือน

กทม.สั่ง 7 เขตพร้อมแจ้ง ปชช.ขนของขึ้นที่สูง เฝ้าระวังน้ำเจ้าพระยาท่วมชุมชุม 1-5 ต.ค.นี้