ดีเดย์ฉีด "ไฟเซอร์" เด็กมัธยม 1-6 โรงเรียน กทม. 3.3 หมื่นคน เริ่ม 4 ต.ค.นี้

ดีเดย์ฉีด "ไฟเซอร์" เด็กมัธยม 1-6 โรงเรียน กทม. 3.3 หมื่นคน เริ่ม 4 ต.ค.นี้

เช็คยอดเด็กมัธยม 1-6 โรงเรียนในสังกัด กทม.จำนวน 109 แห่ง 6 กลุ่มเขต เตรียมเข้าฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์" เริ่ม 4 ต.ค.นี้

วันที่ 30 ก.ย. นพ.ชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร(กทม.) ลงพื้นที่โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา ตรวจความพร้อมจุดฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัด กทม. 

ทั้งนี้ โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา มีนักเรียนที่ประสงค์ฉีดวัคซีน จำนวน 1,215 คน โดยในวันที่ 4 ต.ค.2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-11.00 น. จะเริ่มฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 400 คน และได้เตรียมความพร้อมขั้นตอนและอุปกรณ์สำหรับให้บริการ ประกอบด้วย 

1.จุดลงทะเบียน (คอมพิวเตอร์ เครื่องอ่านบัตรประชาชน เครื่องพิมพ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)  2. จุดซักประวัติ/คัดกรอง (คอมพิวเตอร์เครื่องอ่านบัตรประชาชน เครื่องพิมพ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)  3. จุดฉีดวัคซีน (คอมพิวเตอร์ เครื่องอ่านบาร์โค้ด เจ้าหน้าที่ฉีดวัคซีนเจ้าหน้าที่ผสมวัคซีน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล) 4.จุดสังเกตอาการ (คอมพิวเตอร์ เครื่องอ่านบาร์โค้ด เครื่องพิมพ์ เจ้าหน้าที่ฉีดให้คำแนะนำ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล หน่วย EMS พร้อมอุปกรณ์) 

ทั้งนี้ ในแต่ละจุดสามารถเพิ่มเติมอุปกรณ์ได้ตามความเหมาะสม และยังได้รับการดูแลโดยเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา และรถ EMS พร้อมอุปกรณ์จาก รพ.ราชพิพัฒน์ ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน  

ดีเดย์ฉีด "ไฟเซอร์" เด็กมัธยม 1-6 โรงเรียน กทม. 3.3 หมื่นคน เริ่ม 4 ต.ค.นี้

นพ.ชวินทร์ ระบุว่า กทม.มีนโยบายการฉีดวัคซีนให้ นักเรียนมัธยมอายุ 12 ปีขึ้นไป ในโรงเรียนสังกัด กทม.เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 ต.ค.64 โดยผลการสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนไฟเซอร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ของโรงเรียนสังกัด กทม.จำนวน 109 โรงเรียน พบว่านักเรียนมีความประสงค์รับวัคซีน จำนวน 33,048 คน จากทั้งหมด 37,466 คน คิดเป็น 88.21% แบ่งเป็นดังนี้

กลุ่มกรุงเทพเหนือ : 5,407 คน 

กลุ่มกรุงเทพกลาง : 1,546 คน

กลุ่มกรุงเทพใต้ : 2,777 คน 

กลุ่มกรุงเทพตะวันออก : 10,886 คน 

กลุ่มกรุงธนเหนือ : 3,866 คน 

กลุ่มกรุงธนใต้ :  8,566 คน 

ดีเดย์ฉีด "ไฟเซอร์" เด็กมัธยม 1-6 โรงเรียน กทม. 3.3 หมื่นคน เริ่ม 4 ต.ค.นี้

นพ.ชวินทร์ กล่าวด้วยว่า สำหรับแนวทางการดำเนินการฉีดวัคซีน โดยฉีดเป็นแบบรวมศูนย์ที่โรงเรียน ในแต่ละพื้นที่กลุ่มเขต รวม 15 โรงเรียน มีดังนี้ 

กลุ่มกรุงเทพเหนือ 3 โรงเรียน (รร.มัธยมประชานิเวศน์ เขตจตุจักร รร.บางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์) เขตหลักสี่ และรร.ไทยนิยมสงเคราะห์) 

กลุ่มกรุงเทพกลาง 1 โรงเรียน (รร.สามเสนนอก เขตดินแดง)

กลุ่มกรุงเทพใต้ 1 โรงเรียน (รร. วัดปากบ่อ เขตสวนหลวง) 

กลุ่มกรุงเทพตะวันออก 4 โรงเรียน (รร.มัธยมบ้านบางกะปิ เขตบางกะปิ รร.มัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ เขตประเวศ รร.บางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) เขตคลองสามวา และรร.หนองจอกพิทยานุสรณ์ เขตหนองจอก)

กลุ่มกรุงธนเหนือ 2 โรงเรียน (รร.มัธยมวัดสุทธาราม เขตคลองสาน และรร.มัธยมปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา) 

กลุ่มกรุงธนใต้ 4 โรงเรียน (รร.นาหลวง เขตทุ่งครุ รร.วัดสะแกงาม เขตบางขุนเทียน รร.พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ เขตบางบอน  และรร.วัดอุดมรังสี เขตหนองแขม)