เปิด 8 แผนงานเร่งระบายน้ำท่วม ออกจากเมืองสุโขทัย

เปิด 8 แผนงานเร่งระบายน้ำท่วม ออกจากเมืองสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย กำหนด 8 แผนงาน เร่งระบายน้ำออกจากตัวเมืองสุโขทัย เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำบ้านเตว็ดกลาง ระบายน้ำที่ท่วมผิวจราจรประมาณ 10 กม. พร้อมทั้งเร่งระบายน้ำผ่านคลองธรรมชาติให้ไหลลงสู่แม่น้ำยม ขณะที่ปภ.เขต9 บูรณาการเครื่องสูบน้ำในพื้นที่อ.ศรีสำโรง ตัดน้ำลงทุ่งทะเลหลวงและแม่น้ำยม คาดเปิดเส้นทางเลี่ยงเมืองไปจังหวัดตากได้วันนี้

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 พ.อ.กฤติ พันธะสา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุโขทัย เปิดเผยว่า สำหรับแผนการระบายน้ำออกจาก ตัวเมืองสุโขทัย จะดำเนินการพร้อมกัน 8 แผนงาน คือ

1. จะทำการหน่วงน้ำจากประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์โดยควบคุมให้ประตูน้ำด้านหน้า อยู่ที่ระดับ 63 เมตร หลังจากนั้นจะผันน้ำเข้าประตูระบายน้ำคลองหกบาท ปริมาณ 250 ลบ.ม.ต่อวินาที ขณะเดียวกันจะปิดประตูระบายน้ำคลองน้ำโจน เพื่อระบายน้ำในเขตอำเภอเมือง และ อำเภอศรีสำโรง ให้มีระดับต่ำลง และบังคับน้ำที่ขังอยู่ตามทุ่งต่างๆ ให้ไหลลงแม่น้ำยม 

งานที่ 2. จะใช้ระบบคลองเชื่อมฝั่งขวาของแม่น้ำยม ระบายน้ำจากทุ่งและคลองธรรมชาติลงสู่แม่น้ำยม โดยจะระบายน้ำ 30-50 ลบ.ม.ต่อวินาที  

งานที่ 3. ใช้เครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำ ออกจากตัวเมืองสุโขทัย ให้เร็วที่สุด ส่วนจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำเบื้องต้น กำหนดติดตั้งที่บ้านเตว็ดกลาง ต.ทับผึ้ง อ.เมือง จ.สุโขทัย โดยติดตั้งจำนวน 3 เครื่อง ขณะสามารถระบายน้ำได้ 2,400 ลบ.ม. ต่อชั่วโมง ซึ่งจะทำให้น้ำที่ท่วมชุมชนบริเวณดังกล่าวลดลง 

เปิด 8 แผนงานเร่งระบายน้ำท่วม ออกจากเมืองสุโขทัย

เนื่องจากในชุมชนดังกล่าวเป็นเส้นทางสายหลัก และมีน้ำท่วมผิวจราจรทั้งสายความยาวประมาณ 10 กม. รถเล็กไม่สามารถผ่านได้ การนำเครื่องสูบน้ำจำนวน 3เครื่องมาดำเนินการตรงจุดนี้ก่อน เพื่อให้น้ำบริเวณนี้ ลดลงโดยเร็วคาดว่าจะเห็นผลภายใน 1วัน 

งานที่ 4. ใช้ระบบคลองเชื่อมฝั่งซ้ายของแม่น้ำยม เพื่อทำการผันน้ำเข้าสู่แม่น้ำยมสายเก่า เพื่อลดระดับน้ำในเขตอำเภอเมือง งานที่5.ใช้ประตูระบายน้ำยางซ้ายเพื่อควบคุมระดับน้ำที่สถานีY4 บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราขการจังหวัดสุโขทัย ไม่ให้สูงเกินจุดวิกฤติ งานที่ 6. เร่งระบายน้ำจากแก้มลิงทุ่งทะเลหลวงไปยังประตูระบายน้ำที่บริเวณกม.ที่ 22 เพื่อลงสู่แม่น้ำยมโดยตรง 

งานที่ 7. บริเวณประตูระบายน้ำยางซ้าย ปัจจุบันสามารถระบายน้ำลงแม่น้ำยมได้ 100ลบ.ม.ต่อวินาที เพื่อเตรียมพร้อมรับน้ำจากตัวเมืองเข้ามาเพิ่มเติม และระบายลงแม่น้ำยมได้อีกช่องทางหนึ่ง  

งานที่ 8 เร่งระบายน้ำจากประตูระบายน้ำวังสะตือ เพื่อผันน้ำเข้าสู่ทุ่งบางระกำ

ทั้ง 8 แผนงานจะดำเนินการไปพร้อมกัน โดยหวังว่าจะสามารถทำให้เมืองสุโขทัยกลับสู่ภาวะปกติให้ได้เร็วที่สุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฝนที่ตกลงมาทางอ่างเก็บน้ำแม่มอก ที่ไหลมาสมทบกับลำน้ำแม่รำพันที่ อ.บ้านด่านลานหอย ก่อนไหลเข้าสู่เมืองสุโขทัย หากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว 

สำหรับเครื่องสูบน้ำที่ทางสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณะภัยจะนำมาช่วยติดตั้งเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากเมือง กำลังอยู่ระหว่างการประชุมเพื่อกำหนดจุดติดตั้งเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของชุมชน

เปิด 8 แผนงานเร่งระบายน้ำท่วม ออกจากเมืองสุโขทัย

นอกจากนี้ เมื่อเวลา 20.30 น. ของวันที่29ก.ย.64 นายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 9 พิษณุโลก ได้นำเครื่องสูบน้ำท่วมขังอัตรา 50,000 ลิตรต่อนาที เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ตำบลทับผึ้ง หมู่ 4 บ้านเตว็ดกลาง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำประมาณ 1700 ไร่ โดยบูรณาการเครื่องสูบน้ำ รวม  5 เครื่อง สูบน้ำได้ปริมาณ 115 ลบม.ต่อนาที คิดเป็น ชม.ได้ปริมาณน้ำ 6,900 ลบม.ต่อชม.ในหนึ่งวันเท่ากับ 165,600 ลบม.ต่อวัน

เปิด 8 แผนงานเร่งระบายน้ำท่วม ออกจากเมืองสุโขทัย

ปริมาณน้ำมาจากหมู่ 3,7 ต.วังใหญ่ ซึ่งรับน้ำที่ประมาณ 4000 ไร่ การสูบครั้งนี้ได้ผันน้ำผ่านทางคลองทางไม้ ลงสู่คลองตาแฟงเป็นการตัดยอดน้ำลงสู่ทุ่งทะเลหลวง และผันน้ำไปลงแม่น้ำยมในระยะ 800 เมตร ก็จะสามารถผันน้ำในหนึ่งวันลดลงประมาณ ได้ 165,600 ลบม.ต่อ หรือลดลง 7.5 ซม.ในทุ่ง 1,700 ไร่ (ประมาณ 3 นิ้ว) ซึ่งในวันนี้เส้นทางเลี่ยงเมืองที่ผ่านไปจังหวัดตาก ระยะทางประมาณ 500 เมตร ณ บริเวณจุดนี้ที่มีน้ำท่วมขังสูงประมาณ 50 ซม ก็จะลดลงสู่ภาวะปกติทำให้รถยนต์สัญจรผ่านไปมาได้ตามปกติ