โควิดวันนี้ ชลบุรีติดเชื้อ 725 เช็ค 9 คลัสเตอร์ยังระบาด

โควิดวันนี้ ชลบุรีติดเชื้อ 725 เช็ค 9 คลัสเตอร์ยังระบาด

ตรวจสอบ โควิดวันนี้ ชลบุรีติดเชื้อ 725 เช็ค 9 คลัสเตอร์ยังระบาด

วันนี้ 30 ก.ย. 64 มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จังหวัดชลบุรีพบจำนวน 725 ราย เสียชีวิต 4 คน รายละเอียด ดังนี้


1. Cluster เขตพื้นที่ทหารเรือ อ.สัตหีบ 14 ราย สะสม 1,034 ราย
    1.1 ทหารเกณฑ์ 5 ราย
    1.2 ข้าราชการทหารเรือ 9 ราย
2. Cluster แคมป์ก่อสร้าง บริษัท ไทยคาจิมา จำกัด อำเภอศรีราชา 12 ราย สะสม 12 ราย
3. Cluster บริษัท คิตากาว่า (ประเทศไทย) จํากัด อำเภอศรีราชา 6 ราย สะสม 6 ราย
4. Cluster บริษัท ไทย เอเทค โซลูชั่น จำกัด อำเภอศรีราชา 6 ราย สะสม 6 ราย
5. Cluster ที่พักแรงงาน ม.5 ต.ทุ่งสุขลา บริษัท เอ็นเคอาร์ เอนจิเนียริ่ง แอนด์เซอร์วิส จำกัด อำเภอศรีราชา 6 ราย สะสม 6 ราย
6. Cluster บริษัท ฟูจิตสึ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอศรีราชา 4 ราย สะสม 17 ราย
7. Cluster กลุ่มบริษัท คอบบร้า อำเภอพานทอง 4 ราย สะสม 78 ราย
8. Cluster บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอเมืองชลบุรี 4 ราย สะสม 23 ราย
9. Cluster บริษัท นิสโก (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอพนัสนิคม 4 ราย สะสม 25 ราย
10. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 41 ราย
11. บุคลากรทางการแพทย์ 2 ราย     
12. ให้ประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต่างจังหวัด (จังหวัดระยอง) 10  ราย
13. สถานประกอบการในจังหวัดระยองหลายแห่ง 33 ราย
14. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
     14.1 ในครอบครัว 215 ราย
     14.2 จากสถานที่ทำงาน 163 ราย
     14.3 บุคคลใกล้ชิด 22 ราย
     14.4 ร่วมวงสังสรรค์ 5 ราย
15. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 69 ราย
16. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 105 ราย

การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ เริ่มจากแหล่งสถานบันเทิง สู่ครอบครัว มาสู่เพื่อนร่วมงาน มาสู่ชุมชนที่พักอาศัยพนักงาน แรงงาน ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงมาจากการทานข้าวร่วมกัน หรือมีกิจกรรมใกล้ชิด สังสรรค์แม้จะเป็นเพียงกลุ่มเล็ก 2-3 คนในเพื่อนสนิท 

ขณะนี้มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ในสถานประกอบการ 75 แห่ง และตลาด 5 แห่ง แคมป์คนงานก่อสร้าง 10 แห่ง และชุมชน 4 แห่ง

ขอความร่วมมือ ตลาดดังนี้
1. ผู้ค้าหรือลูกจ้าง ไม่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ค้าหรือลูกจ้างร้านอื่น ๆ ไม่ทานอาหารใกล้ชิดด้วย 
2. ไม่สังสรรค์
3. ป่วยต้องหยุด
4. ทำความสะอาดห้องน้ำสม่ำเสมอ โดยเฉพาะจุดสัมผัสร่วม หลังออกจากห้องน้ำต้องล้างมือทุกครั้ง ไม่ใช้มือจับหน้าโดยไม่ล้างมือ 
5. ใส่แมสก์ตลอดเวลา 
6. เมื่อมีผู้ติดเชื้อในตลาด หากมีการตรวจเชิงรุก ขอให้รับการตรวจเชิงรุกทุกคน 
7. เมื่อมีการปิดตลาด ขอความร่วมมือผู้สัมผัส หรือมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อให้หยุดอยู่บ้าน
8. ไม่รับแรงงานต่างด้าวจากพื้นที่เสี่ยง

และขอความร่วมมือในสถานประกอบ มาตรการดังนี้
1. ไม่สังสรรค์ ไม่ตั้งวงดื่มเหล้า
2. อาหารต้องไม่ทานใกล้ชิดด้วย
3. ป่วยต้องหยุด
4. จุดสัมผัสร่วม ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได สแกนนิ้วมือ เซ็นชื่อแล้วต้องล้างมือทันที 
5. เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่แมสก์ตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ อยู่ห่างๆกัน
 

สถานที่พักพนักงานสถานประกอบการ อาจจะเป็นที่หอพักที่สถานประกอบการหาให้ หรือหอพักที่ไปเช่าอยู่เอง ซึ่งเป็นที่อยู่ของพนักงานหลายๆบริษัทอยู่ปะปนกัน ซึ่งจะเป็นแหล่งกระจายเชื้อข้ามบริษัท เมื่อเริ่มมีกระระบาดในบริษัท ขอความร่วมมือพนักงานบริษัทเคร่งครัดในมาตรการส่วนบุคคล อยู่ห่างกัน ไม่ข้ามไปคุยกันกับห้องพักห้องอื่น ไม่ทานข้าวร่วมกัน ไม่สังสรรค์ อสม. เจ้าหน้าที่ ประชาชน ช่วยกันสอดส่อง

ขณะนี้มีการระบาดในวงกว้างใน กทม. ปริมณฑล อาจมีผู้ติดเชื้อเดินทางเข้าชลบุรี รวมทั้งมีผู้ติดเชื้อในชลบุรี อาจยังไม่ทราบว่าตนเองติดเชื้อปะปนอยู่ในสังคม โดยที่เราไม่ทราบ จึงขอให้เคร่งครัดในมาตรการอย่างยิ่งยวด โดยเฉพาะสุขอนามัยส่วนบุคคล เชื้อเข้าทางจมูกปากตา ต้องไม่จับหน้าโดยไม่ล้างมืออย่างเด็ดขาด สวมแมสก์ตลอดเวลา 

สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวด ไม่ออกไปแพร่เชื้อ แม้การตรวจครั้งแรกจะไม่พบเชื้อ แต่มีหลายๆ รายตรวจพบเชื้อในครั้งที่ 2 ระหว่างการกักตัว 14 วัน

จังหวัดชลบุรีจะยังคงดำเนินการค้นหาผู้สัมผัส และค้นหาเชิงรุกอย่างเข้มข้น เพื่อนำมาตรวจหาเชื้อโควิด-19 และนำมารักษาไม่ให้แพร่ระบาดต่อไป.