ตรวจสอบสิทธิ www.sso.go.th เงินเข้าวันนี้ "ม.40" รอบเก็บตก รับ 10,000

ตรวจสอบสิทธิ www.sso.go.th เงินเข้าวันนี้ "ม.40" รอบเก็บตก รับ 10,000

เงินเข้าวันนี้!! ตรวจสอบสิทธิ www.sso.go.th เยียวยาประกันสังคม "ม.40" รอบเก็บตก รับรวดเดียว 10,000 เช็คที่นี่

อัพเดทเงินเยียวยาประกันสังคม รอบ 2 สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา39 มาตรา 40  เริ่มทยอยโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 20 - 28 ก.ย. ที่ผ่านมา

สำหรับผู้ประกันตนที่โอนไม่สำเร็จ ประกันสังคมจะโอนเงินสำหรับกลุ่มตกหล่น วันนี้ (30 กันยายน) จะเป็นช่วงระยะเวลาในการโอนเงินเยียวยารอบเก็บตกของผู้ประกันตนมาตรา 40 

 

วิธีตรวจสอบสิทธิ

คลิกเข้าไปที่ ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (ผู้ประกันตนมาตรา 40) 

กรอกเลขบัตรประชาชน และรหัสตามภาพที่กำหนดให้ แล้วกดตรวจสอบสิทธิ

หากผ่านระบบจะขึ้นข้อความสีเขียวว่า ‘ได้รับสิทธิ’

หากตรวจสอบแล้วไม่ได้รับสิทธิสามารถยื่นทบทวนได้ตั้งแต่วันนี้-31 ตุลาคม 2564 โดยสามารถทำได้ดังนี้

 

ผู้ประกันตนดาวน์โหลดเอกสาร "แบบคำขอทบทวนสิทธิฯ" พร้อมทั้งกรอกข้อมูลและลงลายชื่อด้วยลายมือให้ครบถ้วน คลิกดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ ส่งคำขอทบทวนสิทธิเยียวยาผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และ ม.40 ไปยังสำนักงานประกันสังคมในเขตพื้นที่ตัวเองอยู่ ผ่านไปรษณีย์ 

เงื่อนไขยื่นทบทวน มาตรา 40

ทั้งนี้ ผู้ประกันตน ประกันสังคม มาตรา 40 ผู้ที่มีสามารถยื่นทบทวน ต้องเป็นผู้ประกันตนที่มีสถานะ Active หรือเป็นผู้ที่สมัครเป็นผู้ประกันตนและจ่ายเงินสมทบงวดแรกตามวันที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ คือ

พื้นที่สีแดงเข้ม 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา และ สงขลา ที่สมัคร มาตรา 40 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 และจ่ายเงินสมทบงวดแรกภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564

พื้นที่สีแดงเข้ม 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และ พระนครศรีอยุธยา

พื้นที่สีแดงเข้ม 16 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี, ตาก, นครนายก, นครราชสีมา, ประจวบคีรีขันธ์, ปราจีนบุรี, เพชรบุรี, เพชรบูรณ์, ระยอง, ราชบุรี, ลพบุรี, สิงห์บุรี, สมุทรสงคราม, สระบุรี, สุพรรณบุรี และ อ่างทอง ที่สมัคร มาตรา 40 และจ่ายเงินสมทบงวดแรกในวันที่ 24 สิงหาคม 2564

 

หมายเหตุ : ให้ผู้ยื่นแบบคำขอทบทวนสิทธิเยียวยา กรอกแบบ ลงลายมือชื่อ ระบุเลขบัตรประชาชนให้ชัดเจน หรือแนบสำเนาบัตรประชาชน พร้อมแนบเอกสาร ที่เกี่ยวข้องแล้ว นำแบบที่กรอกครบถ้วนแล้วไปยื่นได้ที่สำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่งตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564