โออาร์-บางจาก ประกาศขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิดอีก 40-60 สต.

โออาร์-บางจาก ประกาศขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิดอีก 40-60 สต.

เติมด่วน! โออาร์-บางจาก ประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด กลุ่มแก๊สโซฮอล์ 40 สต. ดีเซล 60 สต. ยกเว้น E85 ปรับขยับ 20 สต. มีผลพรุ่งนี้ (30 ก.ย.) ตี 5

เมื่อวันที่ 29 ก.ย.64 ผู้ค้าน้ำมันปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด กลุ่มดีเซล ขึ้น 60 สต./ลิตร กลุ่มแก๊สโซฮอล์ ขึ้น 40 สต./ลิตร ยกเว้น E85 ขึ้น 20 สต./ลิตร มีผลวันที่ 30 ก.ย. 64 เวลา 05.00 น. 

สำหรับราคาใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วันพรุ่งนี้จะเป็นดังนี้

โออาร์-บางจาก ประกาศขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิดอีก 40-60 สต.

  • ดีเซล B7 ลิตรละ 31.29 บาท
  • E85 ลิตรละ 23.44 บาท
  • E20 ลิตรละ 29.64 บาท
  • แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 30.88 บาท
  • แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 31.15 บาท


 

โออาร์-บางจาก ประกาศขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิดอีก 40-60 สต.

 

(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด)