"นักวิชาการ" ประเมิน น้ำจะท่วมกรุงเทพฯเหมือนปี 2554 หรือไม่

"นักวิชาการ" ประเมิน น้ำจะท่วมกรุงเทพฯเหมือนปี 2554 หรือไม่

ผอ.สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ประเมิน น้ำจะท่วมกรุงเทพฯเหมือนปี 2554 หรือไม่

ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ให้สัมภาษณ์ "กรุงเทพธุรกิจ" เช้านี้ กรณีสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่จังหวัดภาคกลาง จากอิทธิพลพายุเตี้ยนหมู่ การระบายน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา จะส่งผลกระทบ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และปทุมธานี เหมือนกรณีน้ำท่วมใหญ่ ปี 2554 หรือไม่

ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ อธิบายว่า สถานการณ์น้ำตอนนี้ไม่เหมือนปี 2554 เนื่องจากลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาแตกต่างกันมาก ปีนี้เหนือพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ปริมาณในเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังมีน้อย แม้ว่าจังหวัดนครสวรรค์จะมีฝนตกและน้ำท่วม

"นักวิชาการ" ประเมิน น้ำจะท่วมกรุงเทพฯเหมือนปี 2554 หรือไม่

น้ำท่วมปี 2554 เป็นกรณีมรสุมพายุหลายลูก มวลน้ำไหลหลากมาทางบกและคันกั้นแตกด้วย มีน้ำทะเลหนุนด้วย ให้สังเกตที่บางไทรปีนั้นน้ำไหลเร็วสูง 3500 ลบ.ม. แต่ปีนี้ยังไม่สูงขนาดนั้น

ถามว่า กรุงเทพจะน้ำท่วมเหมือนปี 2554 หรือไม่ ดร.สุทัศน์ ชี้แจงว่า อาจไม่ท่วมและถ้าน้ำท่วมกรุงเทพฯก็ไม่เหมือนปี 2554 เพราะปริมาณน้ำยังไม่มาก แต่อาจจะน้ำท่วมในพื้นที่บ้าง เนื่องจากฝนตก เพราะยังอยู่ในช่วงฤดูฝนไปจนถึงเดือนตุลาคม

"นักวิชาการ" ประเมิน น้ำจะท่วมกรุงเทพฯเหมือนปี 2554 หรือไม่