นายกฯสั่งครม.ลงพื้นที่น้ำท่วม-เน้นแผนระบายน้ำลงพื้นที่รับน้ำ

นายกฯสั่งครม.ลงพื้นที่น้ำท่วม-เน้นแผนระบายน้ำลงพื้นที่รับน้ำ

นายกฯสั่งครม.ลงพื้นที่น้ำท่วม-เน้นแผนระบายน้ำลงพื้นที่รับน้ำก่อนออกอ่าวไทย พร้อมเตรียมแผนอพยพ ขณะที่ครม. ยืนตรงร้องเพลงชาติไทยหลังประชุม เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มีข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ถึงสถานการณ์อุทกภัยว่า นายกรัฐมนตรีและพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่ตรวจน้ำท่วม และขอให้คณะรัฐมนตรีหมุนเวียนกันลงพื้นที่ในนามของรัฐบาล และนำของนายกรัฐมนตรีเพื่อให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย รวมทั้งดูแลประชาชนในเรื่องของการประกอบอาชีพด้วย ซึ่งรัฐบาลเตรียมพร้อมในส่วนของงบประมาณรองรับไว้

 

ขณะที่การบริหารจัดการน้ำในขณะนี้เน้นที่การระบายน้ำ เพื่อตัดน้ำไปยังพื้นที่รับน้ำรอการระบายน้ำลงสู่ทะเลโดยให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เน้นการแจ้งเตือนประชาชน เตรียมแผนการอพยพ เพื่อเคลื่อนย้ายประชาชน และช่วยกันประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการน้ำที่รัฐบาลได้ดำเนินการมาโดยตลอด

ขณะที่นายกรัฐมนตรียังสั่งการถึงการตั้งเป้า ลดความยากจนด้วยการค้นหาศักยภาพและการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของไทย เพื่อให้เกิดรูปแบบการทำมาหากินการสร้างอาชีพสร้างความเข้มแข็ง เช่นฟ้าทะลายโจรกระท่อม กัญชา ตั้งแต่ต้นทางคือการผลิตกลางทางคือการแปรรูป การเพิ่มมูลค่าเพิ่มอย่างมีมาตรฐานรองรับและปลายทางนำไปใช้โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพของประชาชน

 

โดยให้กระทรวงมหาดไทยช่วยดูแลศูนย์กลางการเรียนรู้การอบรมการสร้างการเรียนรู้ให้กับประชาชน เกษตรกรทุกส่วนราชการจะต้องดำเนินการตามแผนนโยบายของรัฐบาล เพราะมีหน้าที่ต้องดูแลประชาชน

นอกจากนี้ วันที่ 28 กันยายน กำหนดให้เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 กันยายน2559 แม้ว่าประเทศไทยกำลังก้าวสู่โลกยุคใหม่ แต่ไทยมีประวัติศาสตร์ยาวนาน โดยขอให้กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ช่วยกันขับเคลื่อนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย เพื่อคนไทยมีความภาคภูมิใจ 

 

ทั้งนี้หลังจากที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรี ที่ประชุมได้มีการเปิดเพลงชาติไทย โดยนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทั้งหมดได้ลุกขึ้นยืนพร้อมทั้งร้องเพลงชาติไทยไปด้วยกัน