อัพเดทฉีด "วัคซีน กทม." วันเดียวพุ่ง 7 หมื่นโดส กลุ่ม 2 เข็มคืบหน้า 3.7 ล้านคน

อัพเดทฉีด "วัคซีน กทม." วันเดียวพุ่ง 7 หมื่นโดส กลุ่ม 2 เข็มคืบหน้า 3.7 ล้านคน

อัพเดทฉีด "วัคซีน กทม." วันเดียวพุ่ง 7 หมื่นโดส กลุ่ม 2 เข็มเหลือ 1.6 ล้านคนถึงครบ 70 % รอรับแผนเปิดเมือง 1 พ.ย.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรุงเทพมหานคร(กทม.) เปิดเผยข้อมูลความคืบหน้าผลการดำเนินการให้บริการ "วัคซีนโควิด" ในพื้นที่กรุงเทพฯข้อมูลของวันที่ 28 ก.ย. เวลา 08.00 น.ใน 6 กลุ่มเสี่ยงเพิ่มขึ้น 70,772 โดส แบ่งเป็นดังนี้

1.กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ฉีดวัคซีน 825 โดส สะสม 623,487 โดส

2.กลุ่มผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีน 15,000 โดส สะสม 1,447,025 โดส

3.กลุ่มเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย ฉีดวัคซีน 1,810 โดสสะสม 303,964 โดส

4.หญิงตั้งครรภ์ ฉีดวีคซีน 55 โดส สะสม 14,489 โดส

5.กลุ่มบุคคลที่มีโรคประจำตัว ฉีดวัคซีน 10,106 โดส สะสม 1,178,686 โดส

6.กลุ่มประชาชนทั่วไป 42,976 โดส สะสม 8,470,280 โดส 

อัพเดทฉีด "วัคซีน กทม." วันเดียวพุ่ง 7 หมื่นโดส กลุ่ม 2 เข็มคืบหน้า 3.7 ล้านคน

นอกจากนี้ กทม.ยังได้สรุปยอดจำนวนผู้ที่ได้รับ "วัคซีนโควิด" รายวัน แบ่งเป็นดังนี้

เข็มที่ 1 เพิ่มเติมอยู่ที่ 8,685 ราย สะสมอยู่ที่ 7,984,447 ราย

เข็มที่ 2 เพิ่มเติมอยู่ที่ 57,489 ราย ครบ 2 เข็มสะสมอยู่ที่ 3,788,617 ราย

เข็มที่ 3 เพิ่มเติมอยู่ที่ 4,598 ราย สะสมอยู่ที่ 264,867 ราย

อัพเดทฉีด "วัคซีน กทม." วันเดียวพุ่ง 7 หมื่นโดส กลุ่ม 2 เข็มคืบหน้า 3.7 ล้านคน

ผู้สื่อข่าว "กรุงเทพธุรกิจ" รายงานว่า สำหรับข้อมูลตัวเลขการฉีด "วัคซีนโควิด" ให้ครบ 2 เข็มจากข้อมูลสะสมล่าสุด 3,788,617 รายนั้น กทม.มีเป้าหมายจะเร่งฉีดให้ได้ 70 % ตามทะเบียนราษฎร์ผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปจากจำนวน 7,699,174 คน อยู่ที่ 5,389,421 คน เพื่อรองรับมาตรการเปิดกรุงเทพฯรับนักท่องเที่ยวในวันที่ 1 พ.ย. ทำให้ขณะนี้ยังมียอดห่างจากเป้าหมาย 70 % อยู่ที่ 1,600,804 คน