ย้ำ! ประกันสังคม โอนเงินเยียวยา ให้ 3 ล้านคน

ย้ำ! ประกันสังคม โอนเงินเยียวยา ให้ 3 ล้านคน

รมว.แรงงาน ย้ำ! ประกันสังคม โอนเงินเยียวยา ให้ 3 ล้านคน ยังไม่ได้รีบทบทวนสิทธิ์ ตั้งแต่วันนี้จนถึงถึง 31 ตุลาคมนี้

ติดตามการโอนเงินเยียวยา "ประกันสังคม" ให้แก่ประชาชนแรงงานผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด ที่ประกาศ ล็อกดาวน์ โดยประกันสังคม เปิดลงทะเบียนผ่าน www.sso.go.th  สำหรับผู้ประกันตนตาม มาตรา 33 (ม.33) และมาตรา 40 (ม.40) 

วันนี้ ตามไทม์ไลน์ ผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 ในพื้นที่ 3 จังหวัด : ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา จำนวน 3.45 แสนคน (เฉพาะผู้ที่ขึ้นทะเบียนและจ่ายเงินสมทบ วันที่ 4-24 ส.ค.64 หรือขึ้นทะเบียนไม่ทันกรอบเวลารอบแรก) จะได้รับเยียวยา ทั้ง "รอบ 1" และ "รอบ 2" รวมกันรวดเดียวเลย 10,000 บาท โดยจะได้รับโอนเงินในวันที่ 28 กันยายน 2564

 

ทั้งนี้ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงการดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา ว่า ในวันที่ 27-28 กันยายนนี้ สำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 3.02 ล้านคน โดยจะได้รับเงินเยียวยาคนละ 2,500 บาท

ย้ำ! ประกันสังคม โอนเงินเยียวยา ให้ 3 ล้านคน

สำหรับ ผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้รับสิทธิให้รีบดำเนินการผูกพร้อมเพย์เลขบัญชีธนาคารกับบัตรประชาชน เพื่อธนาคารจะได้โอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชน 

นอกจากนี้ ผู้ประกันตนที่ตกหล่น และอยู่ในพื้นที่ได้รับการเยียวยาแต่ไม่ได้รับเงินเยียวยา สามารถยื่นแบบทบทวนสิทธิ โดยดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอทบทวนสิทธิเยียวยาได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนส่งมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงสำนักงานประกันสังคมที่สะดวกใน 29 จังหวัดสีแดงเข้มได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ตุลาคมนี้ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 กด 1 สำนักงานประกันสังคม