"ออมสิน" ปล่อย "สินเชื่อ" ช่วยผู้ประสบภัย "น้ำท่วม" เช็คเงื่อนไข! 

"ออมสิน" ปล่อย "สินเชื่อ" ช่วยผู้ประสบภัย "น้ำท่วม" เช็คเงื่อนไข! 

"ออมสิน" ออกมาตรการสินเชื่อ ช่วยผู้ประสบภัย "น้ำท่วม" 26 จังหวัด จากพายุ "เตี้ยนหมู่" ให้กู้ฉุกเฉินปลอดชำระ 3 เดือน/กู้ซ่อมแซมบ้าน ปีแรกไม่คิดดอกเบี้ย ตรวจสอบเงื่อนไข ยื่นกู้ที่นี่! 

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการสินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ "น้ำท่วม" และผู้ประกอบการ ในพื้นที่ 26 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลร่องมรสุมพายุ "เตี้ยนหมู่"

โดยเฉพาะ จังหวัดพิจิตร ชัยภูมิ นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา สุโขทัย ชัยนาท นครสวรรค์ สิงห์บุรี ขอนแก่น ลำปาง ลำพูน และอุบลราชธานี ซึ่งทำให้บ้านเรือน และทรัพย์สินของประชาชน และลูกค้าของธนาคารในพื้นที่ได้รับความเสียหาย มีความเดือดร้อนในการดำรงชีพ โดยธนาคารออมสินในพื้นที่ได้นำถุงยังชีพ สิ่งของจำเป็น และน้ำดื่ม ออกไปแจกจ่ายช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนในเบื้องต้นแล้ว 

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" นำหลักเกณฑ์เงื่อนไขผ่อนปรน และอัตราดอกเบี้ยต่ำ วงเงินกู้ฉุกเฉิน สำหรับซ่อมแซ่มที่อยู่อาศัย ซื้อสิ่งของจำเป็น ดังนี้

สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

 • วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 50,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ย 0% ปีแรก
 • อัตราดอกเบี้ยปีที่ 2-5 = 0.85% ต่อเดือน
 • ปลอดชำระคืนเงิน 3 เดือนแรก
 • ระยะเวลาผ่อนชำระ 3-5 ปี
 • กรณียื่นขอสินเชื่อภายใน 3 เดือน นับแต่วันประสบภัยพิบัติได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขอสินเชื่อ

 

สินเชื่อเคหะ แก่ผู้ประสบภัยพิบัติ

 • วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 500,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ย 0% ปีแรก
 • อัตราดอกเบี้ยงคงที่ 2-3 = 3.00% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยปีที่ 4 = MRR-0.75% ต่อปี
 • ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 40 ปี

สินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน SMEs ที่ประสบภัยพิบัติ

 • วงเงินกู้สูงสุด 10% ของวงเงินกู้เดิม แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท
 • อัตราดอกเบี้ยปีแรก 3.50% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยปีที่ 2 เป็นต้นไป = MLR ต่อปี
 • ปลอดชำระเงินต้น 1 ปี
 • ระยะเวลาชำระสูงสุดไม่เกิน 5 ปี

ทั้งนี้ ลูกค้าหรือผู้ประสบภัย สามารถติดต่อขอสินเชื่อได้ที่สาขาธนาคารออมสินในพื้นที่ได้ตั้งแต่บัดนี้ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ GSB Contact Center โทร.1115.

 

"ออมสิน" ปล่อย "สินเชื่อ" ช่วยผู้ประสบภัย "น้ำท่วม" เช็คเงื่อนไข! 

ที่มา - ธนาคารออมสิน