"ACE" รุกโรงไฟฟ้า "RE" ใน - นอกประเทศ เป้า 1,000 MW ในปี 2567

"ACE" รุกโรงไฟฟ้า "RE" ใน - นอกประเทศ เป้า 1,000 MW ในปี 2567

ACEสร้างการเติบโตตามเป้าหมาย1000 เมกฯในปี 67 หลังได้โครงการโรงไฟฟ้าชุมชน 18 แห่งเกือบ 60 เมกฯสริมการเติบโต ดันกำลังการผลิตรวมทะลุ 500 เมกฯ พร้อมประมูลโรงไฟฟ้า RE ภาครัฐทุกโครงการ พร้อมสยายปีกรุกพลังงานสะอาด ต่างประเทศ เล็งเกาหลี ออสเตรเลียญี่ปุ่น สร้างการเติบโต

นายธีรวุฒิ ทรงเมตตา กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)หรือ “ACE” กล่าวตามที่ล่าสุดบริษัทได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) จำนวน 18 โครงการในพื้นที่ทั่วประเทศจากที่เสนอไป29โครงการ คิดเป็นกำลังการผลิตติดตั้งรวม 59 เมกะวัตต์ และกำลังการผลิตเสนอขายรวม 50 เมกะวัตต์โดยเป็นโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน) ทั้งหมด 

โดย18 โครงการที่ได้รับคัดเลือกอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย กำแพงเพชร บุรีรัมย์ และราชบุรี ต้นทุนก่อสร้างราว 80ล้านบาทต่อเมกะวัตต์ รวมแล้วใช้งบลงทุนประมาณ 5,000ล้านบาท และมีผลตอบแทนการลงทุนที่เหมาะสม รวมทั้งได้ทำสัญญากับวิสาหกิจชุมชนทุกโครงการ 

"เรามั่นใจทุกโครงการเกิดได้แน่นอนและช่วยสร้างประโยชน์ให้ชุมชนสูงสุดเรียกได้ว่าสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนแบบ 360 องศา มากกว่าเกณฑ์ที่ กกพ. กำหนดไม่ว่าจะเป็นทุนการศึกษา/สาธารณสุข/อาชีพ/วัฒนธรรมและเทคโนโลยีการเกษตรโดยบริษัทพัฒนา

แอพพลิเคชั่น Crop monitoring systemมาช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่มีการใช้โดรนเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตใช้เครื่องจักรกลในรูปแบบแชร์ริ่งซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีต้นทุนปลูกพืชพลังงานเช่นหญ้าเนเปียร์​ต่ำสุด​โดยราคาที่รับซื้อพืชพลังงานอยู่ที่กว่า400บาทต่อตัน"

สำหรับขั้นตอนต่อไปจะเป็นการศึกษาเงื่อนไขการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภายใน 120 วัน หลังคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.)​. ประกาศรายชื่อ (23ก.ย.64)  โดย กําหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ ภายใน 36 เดือน นับจากวันลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า หรือ ภายในวันที่ 21 ม.ค. 2568 

"ACE" รุกโรงไฟฟ้า "RE" ใน - นอกประเทศ เป้า 1,000 MW ในปี 2567  

"ACE" รุกโรงไฟฟ้า "RE" ใน - นอกประเทศ เป้า 1,000 MW ในปี 2567 สำหรับแนวทางการขยายการลงทุนของบริษัทในอนาคตได้มองถึงโอกาสในการเติบโตทั้งในและต่างประเทศโดยในประเทศบริษัทมองว่าพลังงานหมุนเวียนยังมีศักยภาพในการเติบโตอีกมากบริษัทได้เตรียมพร้อมเข้าร่วมประมูลโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (RE) ของภาครัฐที่จะมีการเปิดประมูลทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นขยะชุมชน โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าชุมชนรอบใหม่ทั้งชีวมวล, ชีวภาพ ไฮโดรเจน รวมไปถึงการใช้ระบบกักเก็บพลังงาน(ESS)​ โดยขณะนี้รอเพียงนโยบายของกระทรวงพลังงานว่าจะพร้อมประกาศรับซื้อเมื่อใดจากที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.)​สั่งศึกษาการรับซื้อที่คาดว่าอาจจะเป็นต้นปีหน้าหรือเร็วสุดปลายปีนี้​ซึ่งคาดหวังว่ากระทรวงฯจะควรเปิดรับซื้อให้มีปริมาณ​มากที่สุด และควรมีการปรับปรุงให้ชุมชนได้ผลตอบแทนสูงขึ้นก็ควรเพิ่มกำลังไฟฟ้ารับซื้อแต่ละแห่งให้สูงขึ้นด้วย และหากสามารถช่วยให้ต้นทุนในการบริหารจัดการของเอกชนต่ำลงเอกชนก็สามารถที่จะดูแลชุมชนได้มากขึ้น

“การได้รับคัดเลือกประมูลโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าสำคัญของบริษัท แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความเชี่ยวชาญด้านการเป็นผู้นำพลังงานสะอาด ซึ่งจะช่วยเสริมให้เป้าหมายการเพิ่มกำลังผลิตมากกว่า 1,000 เมกะวัตต์ในปี 2567 รุดหน้ามากยิ่งขึ้น”

สำหรับการขยายธุรกิจในต่างประเทศ ตามแผนจะมีการขยายงานในส่วนของโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดและ RE เนื่องจากกระแสทั่วโลกใหความสำคัญ​REทั้งสร้างใหม่และทดแทนโรงฟอสซิลเดิมก็ถือว่าเป็นโอกาส โดยมีเป้าหมายนในการขยายธุรกิจให้่ครอบคลุมถึงประเทศในอาเซียนที่กำลังเติบโต ประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย ยุโรปและอเมริกาด้วยเพื่อสร้างการเติบโตในอนาคต 

ปัจจุบันกลุ่มบริษัท ACE มีโครงการโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว 22 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 247.67 เมกะวัตต์ และมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาอีก 15 โครงการ 201.90 เมกะวัตต์ รวมเป็นกำลังการผลิตติดตั้ง 449.57 เมกะวัตต์ โดยในส่วนนี้ ยังไม่นับรวม 18 โครงการโรงไฟฟ้าชุมชน ที่เมื่อรวมเข้ามาแล้วกำลังการผลิตรวมจะอยู่ที่ 508.5 เมกะวัตต์