เอไอเอส จัดทีม ดูแลเครือข่ายสื่อสาร พื้นที่น้ำท่วม

เอไอเอส จัดทีม ดูแลเครือข่ายสื่อสาร พื้นที่น้ำท่วม

เอไอเอส ร่วมส่งกำลังใจให้ประชาชน และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย น้ำท่วมหนัก พร้อมดูแลเครือข่ายสื่อสารในพื้นที่อย่างเต็มกำลัง ขยายเวลาชำระค่าบริการสำหรับลูกค้ารายเดือน เพิ่มวันใช้งานสำหรับลูกค้าเติมเงิน

เอไอเอส จัดทีม ดูแลเครือข่ายสื่อสาร พื้นที่น้ำท่วม

จากสถานการณ์ของพายุโซนร้อน "เตี้ยนหมู่" พาดผ่านภาคเหนือ รวมถึงพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ ทำให้เกิดเหตุ น้ำท่วม และน้ำป่าไหลหลากส่งผลกระทบในหลายพื้นที่ ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก "เอไอเอส" มีความห่วงใยประชาชน และเจ้าหน้าที่ในภาคส่วนต่างๆ ที่ทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ จึงได้เตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้าน เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานโทรศัพท์มือถือ ได้อย่างต่อเนื่องในมิติต่างๆ อาทิ

1. ด้านสัญญาณเครือข่าย ทีมงานวิศวกร ได้เตรียมความพร้อมในทุกด้าน พร้อมเข้าดูแลสถานีฐานในพื้นที่ประสบภัยอย่างใกล้ชิด เพื่อดูแลเครือข่ายให้ยังคงพร้อมบริการติดต่อสื่อสารได้อย่างดีที่สุด

2. ทีมงานพนักงานอุ่นใจอาสา ร่วมสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยล่าสุดได้มอบน้ำดื่มต่อกองบัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ พร้อมลงพื้นที่ในจังหวัดสุโขทัย เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน พร้อมยินดีสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง
 

3. ด้านความสะดวกของการใช้งาน เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างต่อเนื่อง เอไอเอส ดำเนินการขยายระยะเวลาชำระค่าบริการสำหรับลูกค้ารายเดือน และลูกค้า AIS Fibre พร้อมกับขยายเวลาการใช้งานให้กับลูกค้าระบบเติมเงินด้วย

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์พายุฝนอาจจะยังมีมาอย่างต่อเนื่อง ทีมงานจะยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อม ให้ความช่วยเหลือ เคียงข้างประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่อื่นๆที่อาจเกิดอุทกภัยได้อย่างทันท่วงทีต่อไปทั้งนี้ เอไอเอสขอส่งกำลังใจให้แก่พี่น้องผู้ประสบภัยทุกท่าน และเราพร้อมเคียงข้างเพื่อร่วมก้าวผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน