"รองโฆษกรัฐบาล"เผยนักเรียนสังกัดกทม. รับวัคซีน1,681คนจากยอดขอ5,000คน

"รองโฆษกรัฐบาล"เผยนักเรียนสังกัดกทม. รับวัคซีน1,681คนจากยอดขอ5,000คน

รัชดา เผยยอดนักเรียนสังกัด กทม. รับวัคซีนเข็มแรกแล้ว 1,681 คน จากยอดที่ขอไว้  5,000 คน พร้อมให้ ก.ศึกษาธิการ สำรวจยอดนักเรียน นักศึกษาทุกสังกัด ในต่างจังหวัด เริ่มฉีดตุลาคมนี้

          น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ว่าในพื้นที่กทม. มีรายงานจากคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มีนักเรียนหรือเยาวชน กลุ่มเสี่ยง 7 โรค  ได้รับวัคซีนจำนวน 1 เข็ม แล้วทั้งสิ้น  1,681  รายและได้รับครบ 2 เข็ม  จำนวน 614  ราย  จากจำนวนที่แจ้งความประสงค์รับวัคซีนทั้งสิ้น 5,000 คน  ส่วนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนกทม. จะเร่งดำเนินนการต่อไป  
 

           น.ส.รัชดา กล่าวด้วยว่านักเรียนหรือเยาวชนที่ได้รับการฉีดวัคซีน ไม่พบการรายงานผลข้างเคียง  ยืนยันว่าวัคซีนที่รัฐบาลนำมาให้บริการแก่เด็กนักเรียน หรือเยาวชน ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป รวมทั้งผู้ใหญ่ ผ่านการรับรองจากสำนักงานองค์การอาหารและยา องค์การอนามัยโลก และมีหลักฐานทางวิชาการที่บ่งชี้ว่า มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย  จึงขอให้ความมั่นใจแก่น้องๆ นักเรียน เยาวชน อย่างไรก็ตาม การให้ฉีดวัคซีนโควิด-19  ให้แก่ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกครองด้วย

อ่านข่าว : "ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" แนะ "นักเรียน" เตรียมพร้อม ก่อนฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม"

           น.ส.รัชดา กล่าวด้วยว่า สำหรับพื้นที่ต่างจังหวัดนั้น ล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการได้สำรวจจำนวนนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองยินยอมฉีด หรือไม่ฉีดวัคซีนไฟเซอร์  ในพื้นที่สถาบันการศึกษาในจังหวัดนั้น ๆ รวมถึงรวบรวมยอดเพื่อขอให้กระทรวงสาธารณสุขจัดสรรยอดวัคซีนเพิ่มรายจังหวัด และให้สาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่สำหรับการฉีดวัคซีนของนักเรียนกลุ่มดังกล่าวด้วย 

 

             "เด็กที่มีอายุ 12-18 ปี ทุกคน ทุกสังกัด จำนวนกว่า  4.5 ล้านคน ในเดือนตุลาคม 2564   เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความปลอดภัย และเตรียมความพร้อมรองรับกรณีที่อาจจะมีการเปิดภาคเรียน" น.ส.รัชดา กล่าว.