รมช.สธ. ชักชวนกลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนโควิด 19 เตรียมรับการเปิดเมือง

รมช.สธ. ชักชวนกลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนโควิด 19 เตรียมรับการเปิดเมือง

รมช.สธ. เผย จ.พัทลุง ฉีดวัคซีนครอบคลุมผู้สูงอายุกว่า 62.61% อสม. 98% ส่วนกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ใน อ.เมืองพัทลุง ครอบคลุมแล้วกว่า 90% พร้อมขอให้ อสม.พัทลุง ชักชวนกลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้มากที่สุดก่อนขยายไปยังกลุ่มอื่น ๆ เพื่อเตรียมรับการเปิดเมือง

วันนี้ (25 กันยายน 2564) ที่ จ. พัทลุง ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (รมช.สธ.) พร้อมด้วย นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โควิด 19 และการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน 

โดย ดร.สาธิต กล่าวว่า สถานการณ์โควิด 19 ของ จ.พัทลุงข้อมูลวันที่ 24 กันยายน 2564 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 48 คน ตั้งแต่ระลอกเดือนเมษายนมีผู้ติดเชื้อสะสม 4,206 คน นอกจากโรงพยาบาลในสังกัด 11 แห่ง ยังมีโรงพยาบาลสนาม  3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสนามศูนย์น้ำใจคนเมืองลุง จำนวน 300 เตียง โรงพยาบาลสนาม ทบ.(พล.พัฒนา 4) จำนวน 150 เตียง และโรงพยาบาลสนามศูนย์รวมน้ำใจวังโนราห์ จำนวน 250 เตียง ปัจจุบันมีผู้ป่วยกำลังรักษาอยู่ 698 คน

อ่านข่าว : แผนฉีดวัคซีนโควิดถึงสิ้นปี 125.9 ล้านโดส คาดฉีดตามเป้า 85%ในเข็ม1

  

  • ฝากอสม.ชวนปชช.ฉีดวัคซีนพร้อมเปิดเมือง

ส่วนการฉีดวัคซีนโควิด 19 ขณะนี้ครอบคลุมประชากร เป้าหมายแล้ว 40.23% และครอบคลุมกลุ่มผู้สูงอายุ 62.61% ส่วนหญิงตั้งครรภ์จัดบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้ในคลินิกฝากครรภ์ช่วยให้ได้รับวัคซีนเร็วขึ้นเฉพาะ อ.เมือง ครอบคลุมแล้วกว่า 90%

สำหรับกลุ่มอสม. ซึ่งถือว่าเป็นบุคลากรด่านหน้าได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว98% และกำลังฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 เพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน ได้มอบนโยบายให้ลงพื้นที่ชักชวนประชาชนกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการฉีดวัคซีนให้มากที่สุด รวมถึงให้หน่วยบริการจัดบริการเชิงรุกฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาสถึงบ้าน ก่อนขยายไปยังกลุ่มอื่น ๆ เพื่อให้พร้อมสำหรับการเปิดพื้นที่ในอนาคต

 

 

  • ยอดฉีดวัคซีนเขตสุขภาพ 12 กว่า 9 หมื่นโดส

ด้านนพ.สุเทพ กล่าวว่า สำหรับยอดการให้บริการฉีดวัคซีนให้ประชาชน เนื่องในวันมหิดล เมื่อวานนี้ (24 กันยายน 2564) เขตสุขภาพที่ 12 ได้ ฉีดวัคซีนโควิด 19 รวม 98,659 โดส แบ่งเป็น จ.ตรัง 19,658 โดส จ.นราธิวาส 13,023 โดส จ.ปัตตานี 13,994 โดส จ.พัทลุง 10,183 โดส จ.ยะลา 6,396 โดส จ.สงขลา 25,446 โดส และ จ.สตูล 99,59 โดส