โคราชอ่วม 10 อำเภอ 20 ตำบล มวลน้ำทะลักอ่างลำเชียงไกร ถนนขาด

ฝนตกหนัก โคราชอ่วม 10 อำเภอ 20 ตำบล มวลน้ำทะลักอ่างลำเชียงไกร ส่งผลให้ถนนถนนขาด น้ำไหลท่วมบ้านเรือน 211 หลังคา

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 24 กันยายน นายกฤษฎิ์  พูนเกษม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (ปภ.จ.) นครราชสีมา เปิดเผยว่า ผลกระทบจากร่องมรสุมพาดผ่านทำให้ฝนตกหนักเกิดอุทกภัยในพื้นที่รวม 10 อำเภอ 20 ตำบล 34 หมู่บ้าน ได้แก่ อ.เมือง อ.ด่านขุนทด อ.สูงเนิน อ.โนนสูง อ.ปักธงชัย อ.โนนไทย อ.วังน้ำเขียว อ.ครบุรี อ.พิมาย อ.โชคชัย ประชาชนประสบภัยรวม 871 ครัวเรือน โรงเรียน 1 แห่ง วัด 2 แห่ง ถนน 6 สาย ท่อระบายน้ำ 2 จุด

 

ส่วนสถานการณ์น้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำของสำนักงานชลประทานที่ 8 นครราชสีมา 1.เขื่อนลำตะคอง อ.สีคิ้ว ความจุ 314 ล้าน ลบ.ม. มีปริมาณ 234 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังได้แก่ เขตเทศบาลนคร (ทน.) ต.หนองกระทุ่ม ต.หมื่นไวย ต.จอหอ ต.บ้านโพธิ์ ต.หัวทะเล ต.พะเนา ต.มะเริง อำเภอเมือง ต.พระพุทธ ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ

2.เขื่อนลำพระเพลิง อ.สีคิ้ว ความจุ 155 ล้าน ลบ.ม. มีปริมาณน้ำ 122 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังได้แก่ ตำบลตะขบ ต.ลำนางแก้ว ต.บ่อปลาทอง ต.สุขเกษม ต.ตูม ต.งิ้ว ต.นกออก ต.เกษมทรัพย์ ต.ดอน ต.โคกไทย ต.ตะคุ ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย และ ต.พลับพลา ต.ท่าลาดขาว ต.กระโทก อ.โชคชัย

 

3.เขื่อนลำมูลบน อ.ครบุรี ความจุ 141 ล้าน ลบ.ม. มีปริมาณ 121 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังได้แก่ อ.ครบุรี อ.โชคชัย อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง

 

4.อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง ) อ.โนนไทย ความจุ 27 ล้าน ลบ.ม. มีปริมาณน้ำ 35 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ำ 3.4 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังได้แก่ ต.บัลลังก์ ต.บ้านวัง ต.ค้างพลู ต.สำโรง ต.กำปัง ต.ด่านจาก อ.โนนไทย ต.จันอัด ต.ด่านคล้า ต.เมืองปราสาท อ.โนนสูง และ ต.โคกสูง อ.เมือง

ในขณะเดียวกันนายชรินทร์ ทองสุข รอง ผวจ.นครราชสีมา พร้อมนายไพฑูรย์  มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทดและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมน้ำท่วมขังและรับฟังแผนบริหารจัดการน้ำจากผู้แทนโครงการชลประทานนครราชสีมา ในการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง และสถานการณ์ฝนตกหนักทำให้กระแสน้ำกัดเซาะคันดินหนองงูเหลือม ต.สระจรเข้ น้ำไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนจำนวน 5 หมู่บ้าน 211 หลังคาเรือน โดยเฉพาะบ้านหลุง หมู่ 1 เส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดและถนนยุบได้รับความเสียหายและน้ำล้นระดับเก็บกักบึงถนนหักใหญ่ ส่งผลกระทบบ้านเรือนจำนวน 4 หมู่บ้าน 29 หลังคาเรือน ในพื้นที่ ต.กุดพิมาน ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ว